Gemeinsam sind wir stark! – Yhdessä olemme vahvoja!

TEKSTI | Susanna Weber ja Riku Niemistö
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050532788

Huhtikuun viimeisellä viikolla ryhmä VAMK:n sosionomi -opiskelijoita matkusti Saksaan Vechtan kaupunkiin osallistumaan kansainväliselle opintoviikolle yhdessä Saksan (Vechta), Belgian (Thomas More) ja Norjan (Stavanger) korkeakoulujen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kyseessä oli Erasmus+ BIP (Blended Intensiv Program), jossa eri maiden opiskelijat opiskelevat yhteisen teeman äärellä etätapaamisten ja lähiopetuksen keinoin.

Sosionomi-opiskelijat osallistuivat maalis-huhtikuussa kahteen etätapaamiseen, joissa he tutustuivat toisiinsa ja saivat teoreettiset ensiaskeleet vaihto-ohjelman teemaan ”Comparative Social Work – Children, Youth and Families”. Saksan Vechtassa vietetyn viikon aikana opiskelijat saivat alustuksia eri maiden sosiaalialan järjestelmiin, lainsäädäntöön ja kulttuuriin sekä tutustuivat eri maissa käytettäviin sosiaalialan metodeihin ja toimintamalleihin. Viikon ohjelmaan kuului asiantuntija- luentoja eri maiden opettajilta, tutustumista musiikki- ja taideterapiaan, sosiaalialan ammattilaisten vierailijaluentoja sekä vierailut paikalliseen lastensuojeluyksikköön ja vankilamuseoon.

Keskustelut ja opittujen asioiden reflektointi vertaisryhmän kanssa syvensivät opiskelijoiden näkökulmia ja antoivat heille mahdollisuuden vertailla sosiaalialaa monipuolisesti eri maiden ja kulttuurien välillä. Jokaisen maan järjestelmästä ja lainsäädännöstä löydettiin hyviä asioita, joista muut maat voivat ottaa opikseen.

”Mieleen tulee tämän viikon jälkeen pysymään erityisesti se, kuinka tärkeää on jatkuvasti kehittää olemassa olevia malleja ja pohtia uusia keinoja. Matkalla painui mieleen se, miksi tätä työtä teemme. Sosiaalityö on työtä ihmisten kanssa ja heitä varten. Sen tarkoituksena on tarjota ihmisille työkaluja oman elämän tueksi.”

Hilda

Sosiaalialan opiskeluun liittyvien teemojen lisäksi opiskelijat viettivät yhteistä vapaa-aikaa eri maiden opiskelijoiden kanssa. Nonformaali oppiminen koettiin opiskelijoiden parissa erityisen tärkeäksi ja opiskelijat kertoivatkin yhteisten vapaa-aikana käytyjen keskustelujen syventäneen sosiaalialan ymmärrystä entisestään puhumattakaan kielitaidosta, joka automaattisesti vahvistui yhteisen kielen ollessa englanti. Verkostoituminen ja kulttuurien välinen kommunikaatio vapaa-ajalla siltasivat sosiaalialan tulevien ammattilaisten antia viikon ohjelmaan, luentoihin ja vierailuihin.

”Tämä viikko oli varmasti hauskimpia kokemuksiani opiskelijana ja tulen muistelemaan sitä lämmöllä. Koen, että yksittäisten luentojen lisäksi erityisen merkityksellistä oli verkostojen luominen toisiin kansainvälisiin opiskelijoihin ja opettajiin. Olen kiitollinen siitä, että meille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kansainvälistyä, verkostoitua sekä syventää osaamistamme tämänkaltaisen ohjelman kautta.”

Satu

Paluumatkalla vietimme viimeisen yön Hampurissa. Ryhmänä tutustuimme Hampuriin ja piipahdimme punaisten lyhtyjen kadulla Reeperbahnilla. Opiskelijat saivat matkan päätteeksi vahvoja näkökulmia polarisaation ääripäihin: samalla kadulla köyhyys, kodittomuus, päihteet ja osattomuus kohtasivat hyvin toimeentulevat juhlijat.  

VAMK:n sosionomikoulutuksella on pitkä kokemus Erasmus IP -ohjelmista. Ensimmäisen kerran olimme mukana vuonna 2012 Saksassa Coburgissa. Erityisesti Thomas Moren kanssa tiivis yhteistyö on jatkunut siitä asti. Erasmus+ BIP jatkuu ensi vuonna uusien opiskelijoiden kanssa Belgian Antwerpenissä ja vuonna 2024 on VAMK:n vuoro isännöidä. Ohjelman myötä VAMK sai verkostoonsa kaksi uutta korkeakoulua Stavangerin ja Vechtan yliopistot.

Opiskelijat esittelevät todistuksiaan.
Viikon päätteeksi jaettiin todistukset opiskelijoille.

Aiheeseen liittyvää