Ei sirkushuveja vaan sujuvaa arkea

TEKSTI | Kati Komulainen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023050340570

Vietimme eilen henkilöstön kehittämispäivää. Parasta oli kokoontua yhteen ja kohdata toisemme. Saimme vieraaksemme Marja-Liisa Mangan, työhyvinvoinnin dosentin, jonka esityksestä erityisesti yksi asia jäi mieleeni ja jonka tallensin taas kerran sydämeeni: ”Ei sirkushuveja vaan sujuvaa arkea”.

Kerran vuodessa pidettävä TYKY-päivä laivalla ja kehittämispäivä eivät juurikaan vaikuta työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Ne ovat kyllä kivoja ja luonteva paikka edistää yhteisiä asioita. Yleensä ruokakin on työpaikkaruokalaa laaja-alaisempaa. Mutta kantaako nämä arjessa?

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten johtaminen, työtehtävien sopivuus, työn mielekkyys, työpaikan sosiaalinen ilmapiiri, oikeudenmukaisuus ja fyysinen työympäristö. Ainakin nämä tekijät vaikuttavat, eikä missään työhyvinvoinnin kulmakiveksi nosteta sirkushuveja. Miksi sitten ostamme vuosittain valtavilla summilla näitä palveluita, myös me ja myös minä? Onko aina helpompaa ulkoistaa työhyvinvointi jollekin toiselle taholle ja antaa heidän tulla ja korjata? On varmasti haastavampaa johtajalle ostaa peili ja kysyä itseltään, että olenko selkeä, tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Miten voimme tukea arjen hyviä suhteita työyhteisössämme?

Työssä olemme keskimäärin noin 40 tuntia viikossa, eli noin kolmasosa arkipäivästä. Jos arjessa työvälineet eivät toimi, ohjelmat tökkivät ja arjen prosessit ovat monimutkaisia ja epäselviä, silloin ei lohduta se kerran vuodessa tarjottu maittava lounas. Sujuvasta arjesta syntyy flow, asiat etenevät ja voin keskittyä ydintehtäviini. Aikasyöpöt arjessa ovat ärsyttäviä ja ne turhauttavat, halusimme tai emme. Yhä useammin ne voivat myös olla organisaation ulkopuolelta tulevia, kun olemme yhä enemmän esimerkiksi pilvipalveluiden varassa.

Kysytäänkö jokaiselta seuraavassa henkilöstötilaisuudessa, että mikä asia tökkii arjessa? Mikä sujuvoittaisi arjen työtäsi? Marja-Liisa Manka, jonka mainitsin aiemmin, kertoi työhyvinvointiprojektissa, että broileritehtaan työntekijät toivoivat teräviä veitsiä tärkeimmäksi tekijäksi.

Onko teilläkin terävät veitset?

Aiheeseen liittyvää