Z-sukupolvi markkinoinnin asiakaskohderyhmänä

Eri sukupolvet ostavat eri tavalla niin verkossa kuin kivijalkakaupassakin ja arvostavat erilaisia asioita markkinoinnissa. Luottamus brändiin rakentuu eri aspekteista ja sukupolvien arvot vaihtelevat siinä, mitä brändiltä ja markkinoinnilta odotetaan. Z-sukupolvi, eli vuosina 1995-2008 syntyneet, ovat eläneet verkon maailmassa koko elämänsä ja älypuhelimet sekä globalisoitunut verkkokauppamaailma ovat muokanneet heidän ostokäyttäytymistään. Z-sukupolvi arvostaa aitoutta ja vastuullisuutta ja haluaakin yrityksen arvojen kohtaavan omiensa kanssa. Z-sukupolvi ei ole valmis maksamaan asiakaskokemuksesta yhtä paljon kuin aikaisemmat sukupolvet, eikä luota yhtä vahvasti yritysviestintään.

TEKSTI | Heidi Skjäl KUVAT | Heidi Skjäl
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051936850

Z-sukupolvi, myöhemmin artikkelissa ”Zetat” eli vuosien 1995-2008 välissä syntyneet, ovat pitkälti kasvaneet älypuhelimien maailmassa. Tämä sukupolvi luottaa kaikista vähiten yrityksiin ja niiden viesteihin ja uskoo vaikuttajia ja ystäviään markkinoinnissa. Zetoilla on aina ollut edeltäjiään enemmän vaihtoehtoja niin ostoprosessissa, brändeissä kuin tuotevalikoimassakin (Wood 2013). Ostaminen on siirtynyt verkkoon ja viimeisimpänä maailmalla vallitseva pandemia on entisestään vahvistanut tätä trendiä. Koska markkinointiprosessin päätöksenteossa istuu yleensä Y-sukupolvi (vuosina 1980-1994 syntyneet), tulisikin heidän ymmärtää nuorten arvoja ja ostokäyttäytymisen tekijöitä markkinoinnin suunnittelussa.

McCrindlen (2010, 184–185) mukaan Zetat arvostavat laatua ja saatavuutta. Salesforcen tutkimuksen (2021) mukaan lupaus hyvästä asiakaskokemuksesta kuitenkin puree Zetoja edeltäviin sukupolviin paremmin, eikä tästä laadukkaammasta asiakaskokemuksesta olla enää valmiita maksamaan lisää. Zetat saattavatkin olla vanhemmille sukupolville yllättävän vaativa ja konservatiivinen asiakaskohderyhmä.

Salesforcen tutkimuksen mukaan pandemian jälkeen jopa 62% Zetoista aikoo ostaa verkosta enemmän kuin ennen pandemiaa. Toisaalta sama tutkimus osoittaa, että kivijalkakauppojen kiinnostus ei ole laantunut, mutta niiden pitää jatkossa pystyä tarjoamaan jotain uniikkia. Parceron (2021) mukaan Zetat viettävät 74% ajastaan internetissä ja avaavat älypuhelimensa jopa 30 kertaa tunnissa. Zetat ovat skeptisiä yritysten viesteille ja sille, puhuuko yritys markkinoinnissaan totta. Yhteiskuntavastuu ja ympäristöstä välittäminen lisäävät yritysviestinnän uskottavuutta ja täten edesauttavat ostoprosessissa. (Salesforce, 2021)

Avoimuus ja vastuullisuus ovat siis tärkeitä Zetoille ja näiden asioiden kannattaa antaa näkyä markkinoinnissa. Ilmastomuutoksen keskelle syntynyt sukupolvi kantaa huolta ympäristöstä ja vaatii vastuullisuutta (Parcero, 2021). Sukupolvi etsii aitoutta ja uskoo vaikuttajamarkkinointiin. Liian teennäinen sisältö kannattaa unohtaa. Brändien määrä maailmassa ja niistä viestiminen globaalisti on aiheuttanut sen, että Zetat eivät ole enää muutaman brändin varassa, vaan jokainen voi valita brändiuskollisuutensa tuhansien ja taas tuhansien merkkien joukosta. Oman brändin ja yhteisön voi löytää mistä tahansa ja oma sitoutuminen brändiin tulee yksilöllisyydestä ja tunteesta, että ihminen itse on merkityksellinen brändille ja toisinpäin. (Salesforce 2021)

Muista siis aina asettua Zetojen saappaisiin. Osoita arvosi, ole ympäristöystävällinen ja vastuullinen. Anna brändisi välittää. Tee ekotekoja. Näin olet saanut puolellesi yhden sukupolven.

Lähteet
  • McCrindle, M. & Wolfinger, E. 2010. E-kirja. ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. Sydney. University of New South Wales Press.

  • Parcero. 2021. Mitä jokaisen markkinoijan tulisi tietää Z-sukupolvesta. Blogi. Viitattu 17.5.21. https://parcero.fi/blogi/mita-jokaisen-markkinoijan-tulisi-tietaa-z-sukupolvesta/

  • Salesforce. 2021. Y-sukupolvi vs Z-sukupolvi. Blogi. Viitattu 17.5.21. https://www.salesforce.com/fi/blog/2021/y-sukupolvi-vs-z-sukupolvi.html

  • Wood, S. 2013. Generation Z as consumers: trends and innovation. Institute for Emerging Issues, 1–3. Viitattu 17.5.2022. https://helenagmartins.files.wordpress.com/2019/04/genzconsumers.pdf

Aiheeseen liittyvää