Pelit ja pelillisyys ohjaustyössä

Keväällä 2023 toteutimme ensimmäistä kertaa Pelit ja pelillisyys ohjaustyössä - opintojakson osana Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) jatkuvaa oppimista. Opintojakso toteutettiin etätoteutuksena siten, että siihen oli mahdollista osallistua ympäri Suomen. Opintojaksolle kutsuttiin eri toimijoita ja asiantuntijoita pelillisyyden parista kertomaan toiminnastaan. Opintojakson tarkoituksena oli luoda sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoille sekä ammattilaisille näkökulmia siihen, mitä pelillisyys on ja miten sitä voidaan hyödyntää ohjaus- ja kasvatustyössä. Seuraavaksi kerromme lyhyesti, millaisia pelikasvatuksen ratkaisuja ja toimintamalleja meille opintojakson aikana esiteltiin.

TEKSTI | Ahti Nyman ja Susanna Weber
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023051644623

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, varhaiskasvatus ja tukioppilaat

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL, n.d.) edistää toiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden tasapainoista ja monipuolista mediankäyttöä. Mediakasvatuksen asiantuntija Inka Kiuru esitteli MLL:n arvokasta työtä digihyvinvoinnin parissa. MLL:n materiaalit ovat monipuolisia ja niistä löytyy myös kasvatukseen liittyviä pelejä, joita käytetään osana varhaiskasvatusta sekä koulujen tukioppilastoimintaa. Esimerkkinä sormien välissä paperilla kieputeltavat DIGIFIT-kirppupelit, joiden avulla voidaan käsitellä hauskasti digihyvinvointia ja monipuolista arkea kysymysten ja vinkkien avulla. Erilaisia kirppupelejä löytyy niin esiopetusikäisestä aina pienten lasten vanhemmille ja niitä saa ladata tai tulostaa maksutta MLL:n verkkosivujen materiaalipankista. Esityksen jälkeen jäimme pohtimaan ajatusta, että kasvatuksessa ei tarvitse olla ajallisesti ennalta määriteltyä ruutuaikaa. Määrän sijaan on tärkeämpää suhteuttaa, miten ruutuaikaa käytetään ja mitä muuta elämää ruudun ohella on.  

Magis ja Kadonneen ystävän jäljillä – peliprosessi

MIELI Suomen Mielenterveys ry. on kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy (Mieli, n.d.). Mieli ry:n ja Osaamiskeskus Nuoskan asiantuntija Marja Snellman-Aittola kertoi Kadonneen ystävän jäljillä – lautapelin peliprosessista ja pelillisistä materiaaleista. Oli ilahduttavaa huomata, että fyysiset lautapelit eivät ole kadottaneet merkitystään. Lautapelien avulla voidaan ryhmässä pohtia ja harjoittaa sosiaalisia taitoja. 

Mieli Pohjanmaan mielenterveys ry:n puolesta saimme kuulla Magis-mobiilipelistä Marjo Nordströmin kertomana. Magis hyödyntää tarinallisen pelin maailmaa. Sen tavoitteena on vahvistaa koululaisten mielenterveyttä ja vähentää koulukiusaamista sekä tukea alakouluikäisten lasten hyvinvointitaitoja. Magis kuuluu Hyvä olla koulussa – hankkeeseen, jota on pilotoitu Jyväskylä yliopiston ja Mieli ry:n toimesta Vaasassa.

Nuorisotyön näkökulma pelikasvatuksessa

Nuorten tavoittaminen teknologian ja nettipelien avulla on entistä merkityksellisempää, etenkin korona–ajan myötä ymmärrys tällaiseen työskentelyyn on vahvistunut. Helsingin kaupungin nuorisotyön Pelietsivä – hankkeen Janne Laaksosen ja Toni Hatakan voimin saimme kuulla, miten nuorten tavoittaminen heidän yhteisöissään ja harrastuksissaan on tärkeää, jotta voidaan edistää nuorten hyvinvointia. Liittyessään nuorten peliverkostoihin nuorisotyön ammattilaisilla on mahdollisuus kohdata nuoria heidän omassa toimintaympäristössään.  Pelietsivä-hanke päättyi tänä keväänä (Nuorten Helsinki, 2022). Olisi merkittävää saada toiminta vakiintumaan osaksi 2020-luvun perusnuorisotyötä.

Virtuaalista nuorille suunnattua pelitoimintaa järjestetään myös Vaasassa. Minecraft on maailman myydyin videopeli, jota voidaan määritellä myös “hiekkalaatikkopeiliksi”. Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden nuorisotiedotuspiste Reimarin nuorisotiedottaja Satu Martikainen ja ohjaaja Aaro Helo esittelivät järjestämäänsä Minecraft -kerho ja –leiritoimintaa. Yhteisen pelitoiminnan avulla on tarkoitus koota vaasalaisia nuoria yhteen rakentamaan tulevaisuuden Vaasaa virtuaalisesti.

School of Gaming ja Neogames

Paikallisten toimijoiden lisäksi tarkastelimme pelikasvatusta myös valtakunnallisen toimijan taholta. Oulun seudulta lähtöisin oleva School of Gaming (SoG, n.d.) on yritys, joka toimii pelikasvatuksen parissa myös kansainvälisesti. School of Gamingin rehtori Mikko Perälä kertoi yrityksen toiminnasta. Korona-aika toi heille merkittävän idean toteuttaa pelikasvatusta niiden kanavien kautta, jotka olivat kouluilla ja nuorilla käytössä. Virtuaalikohtaamisten lisäksi School of Gaming pyrkii laajentamaan toimintaansa pelibusseilla, joilla pelejä ja pelikasvatusta viedään fyysisesti eri puolille Suomea. SoG on avoin uusille yhteistyökumppaneille ja kertoikin suunnittelevansa syksylle 2023 peliohjaajan opintoja yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Neogames on voittoa tavoittelematon pelialan yhdistys, joka koordinoi ja tukee suomalaisen pelialan ekosysteemin kasvua ja kehitystä. Yhdistyksen johtaja K-P Hiltunen kertoi pelialan haasteista sekä mahdollisista kehityslinjoista. Pelialan ollessa kansainvälinen erilaiset markkinat sekä niitä paikallisesti säätelevät lait luovat haasteita ja toimintaan vaikuttavia olosuhteita, jotka voivat poiketa toisistaan. Pelillisyys ja sen parissa toimivat yhteisöt elävät voimakkaasti. Vaasan ammattikorkeakoulun mahdollisuutena on olla tietoinen alan toimijoista ja siitä, miten voimme jatkossa lisätä pelillisyyteen liittyvää tietoa ja osaamista niin tulevien kuin myös nykyisten ammattilaisten parissa. Pelillisyyskasvatuksen parissa on suunnitteilla syksylle 2023 uusi toteutus VAMK:n jatkuvan oppimisen parissa.  

Lähteet
  • Mieli. (n.d.). MIELI ry. https://mieli.fi/mieli-ry/

  • MLL. (n.d.). Ideoita nuorisotyöhön. https://www.mll.fi/ammattilaisille/ideoita-nuorisotyohon/

  • Nuorten Helsinki. (2022, 3. joulukuuta). Pelietsivä-hanke. Arkistoitu 3.12.2022 Wayback Machine https://web.archive.org/web/20221203134125/https://nuorten.hel.fi/terveys-ja-hyvinvointi/pelietsiva-hanke/

  • SoG. (n.d.). School of Gaming. About us. https://www.sog.gg/about-us

Aiheeseen liittyvää