Johdon arkea – jakso 6

Mitä se johto oikein tekee? Johdon arkea Podcastin kuudennessa jaksossa arjen johtamisesta on keskustelemassa VAMKin tekniikan yksikön johtaja Ville Isoherranen. Tervetuloa kurkistamaan johdon arkeen!

Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231201150751

(taustamusiikkia) 

KATI 

Mitä se johto oikein tekee? Tässä podcast jaksossa tarkastellaan Vaasan ammattikorkeakoulun johtamismaisema tekniikan yksikön johtajan silmin. Mun vieraana arjen johtamisesta keskustelemassa. on tekniikan yksikön johtaja Ville Isoherranen. Mun nimi on Kati Komulainen. Tervetuloa johdon arkeen Ville. 

VILLE 

Kiitos kutsusta Kati ja todella mukavaa tässä podcast sarjassa mukana. 

KATI 

Kiva kuulla. Ville, oot tullut Vaasan ammattikorkeakouluun, tässä muutama kuukausi sitten. Tulit Oulusta. 

VILLE 

Kyllä että nyt on semmoinen kaksi ja puoli kuukautta/ vajaa 3 kuukautta takana ja työn täyteiset päivät viikot takana ja paljon on tuttuja asioita ammattikorkeakoulukentästä ja sitten on myös totta kai uutta opittavaa uusia ihmisiä, uusia sidosryhmiä. Kokonaisuudessaan tää verkosto/ ekosysteemissä, jossa ollaan niin myös uutta, mutta myös sitä vanhaa tuttua on mukana, jota on pystynyt sitten hyödyntää. 

KATI 

Hyödyntämään, niinpä. Ei tarvitte kaikkea aloittaa ikään kuin alusta ja puhut jo ammattikorkeakoulu kieltä. 

VILLE 

Kyllä, kyllä. 

KATI 

Miten VILLE sinusta tuli Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön johtaja? 

VILLE 

Joo varmaan se johtamisen innostus sieltä, jos lähtee ihan alusta, varmaan ihan alusta kun on valinnut alaksi sen tuotantotalouden ja lähtenyt aikanaan yliopistossa sitä opiskelemaan. Tietysti silloin nuorena johtamisen oppeja ja sen jälkeen sitten pitkä ura teollisuudessa erilaisissa tehtävissä ja siellä sitten aina edennyt haasteellisempiin tehtäviin, ensiksi projektien vetovastuuseen ja sitten tiimien vetovastuuseen. Jossain vaiheessa siirryin yliopistopuolelle vetämään tutkimusinstituuttia, josta rakennettiin kansainvälisiä tutkimusryhmiä. Eli voisi sanoa, että semmoinen kasvamisen polku, totta kai koulutus oli siellä pohjalla ja tehnyt siinä jatko-opintoja tohtoriksi ja sitten edelleen dosentiksi asti opintoja. Vahvasti sen työn kautta edennyt vaativimpiin tehtäviin ja tullut siihen semmoinen niin kun intohimo ja osaaminen, haluaa itsensä kehittää. Kyllähän siihen johtamistehtävään täytyy haluta ja sitten myös olla nöyrä sen asian kanssa, että lähtee itse asiassa kehittämään ja viemään omia taitoja eteenpäin. Ja sitten tietysti ehkä se perusluonne on itse hyvin tulosorientoitunut ja tykkään saada asioita aikaiseksi, semmoinen tässä tehtävässä on kyllä avuksi, että tykkää saavuttaa tuloksia ja käyttää omaa taitoaan niitten pääsemiseen. Tietysti tiimin, on se sitten pieni tai iso, johtamistehtävissä onnistuminen edellyttää, että tehdään yhdessä, yhdessä tekemisestätähän pitää nauttia ja olla tiimipelaaja. Siinä on hyviä aineksia, jotka on ollut mulle ollut semmoisia että on mukava olla johtajana töissä. 

KATI 

Niinpä. Miten ne tehtävät sulle on tullut? Onko se ollut niinku tietoista urakehitystä vai onko siellä mukana sattumia? 

VILLE 

Kyllähän siellä voisi sanoa aina, että tehtävissä on paljonkin sattumaa siinä, että mitä sillä hetkellä on ollut haettavissa tarjolla mitä on tullut eteen. Mutta sitten oon ollut siellä, jos nää jääkiekko termit tässä voi olla niin, maalintekopaikalla ollut katselemassa ja ehkä kyvykäskin siihen tehtävään, että on itseänsä kehittänyt ja pystynyt niissä hauissa menestymään kun tehtäviä hakenut. Mut ehkä mun uralle on tyypillistä ollut se, että on kuitenkin aina hakenut niihin tehtäviin– 

KATI 

Joo ja halunnut. 

VILLE 

–ja halunnut. Mutta varmaan aina se sattuma on sitten se, että missä se kulloinkin on, mikä se työtehtävä on. Vaikka onkin semmoinen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen, niin aika sitä huonosti sitten sitä omaa.., taaksepäin se voi näyttää että viiva suoralta, mutta sitten eteenpäinhän sitä ei pysty niin katsomaan, että mitä ne mahdollisuudet on. Paljonhan sattumaa on, mutta jos menee sinne oikeisiin työtehtäviin ottaa vastuuta, niin varmaan luo itsellekin niitä mahdollisuuksia. 

KATI 

Kyllä kyllä. Sä tossa sanoit, että tykkäät kovasti tehdä yhessä asioita ja ihmiset on tärkeitä ja toisaalta ne tulokset. Sen mä oon susta oppinut, että sä oot hyvin systeemisesti ajatteleva ihminen, että sä näet asioiden välisten suhteiden merkityksiä ja vaikutuksia.  

Jos ajattelet sun tyypillistä työviikkoa niin minkälaisten asioiden parissa sä teet töitä? 

VILLE 

Mä pyrin aina sitä työviikkoa ja ehkä pariakin viikkoa eteenpäin rakentaa sen ympärille, että katsotaan tätä yhteisiä tavoitteita, että miksi me ollaan täällä, mitä me ollaan tekemässä, isoa kuvaa. Ja sitten pyrin sen työviikon rakentamaan sinne, että siellä olisi niitä tapahtumia on ne sitten tiimin kokouksia, itsenäistä työskentelyä tai johtoryhmätoimintaa tai muuta, että siellä edistettäisiin niiden tavoitteiden kohti meneviä tehtäviä ja tapahtumia. Pyrin niitä saamaan sinne työviikkoon, joko se on työaikaa tai se on kokouksia ja työpajoja, että rakentamaan sitä. Sitten tietysti tämmöisessä korkeakouluympäristössä, kun ollaan, niin meillähän pyörii se meidän perusarki, jossa sitä niin sanotaan, meillä on lukujärjestyksen mukaista opetusta ja tehdään myös hankeprojektitoiminta, jossa on hankesuunnitelma että huolehtia, että se niin kun meidän toiminnot operaatiot siellä pystyy etenemään, niin sekin on myös semmoista ajassa elämistä. Niitä toimintoja on myös viikkoon ja kuukauteen. Mutta ehkä se hyvä kuva on siinä, että ei ole kyllä samanlaista päivää tai viikkoa, jokainen on erilainen, vaikka samojen toimintojen, tehtävien ja tulosteen eteen tehdään töitä, niin kyllä joka viikko on hyvin erilainen. Ja se on oikeastaan se älytön rikkaus– 

KATI  

Niinpä. 

–siinä mitä tehdään. Aina pyrin palauttamaan siihen, että mitäs meillä oli tavoitteena ja miten me niihin päästään. Ja jotenkin se johtajan kalenteri on sen ajan investointia niihin tavoitteisiin, pitää olla siinäkin täsmällinen ja tiukka että niihin myös, varsinkin niihin käyttää sitä aikaa. 

KATI 

Toisaalta se, jos se on itsellä selvänä mielessä, että miksi me olemme täällä niin se helpottaa sitä ympäröivän maailman hälyä, kun sä osaat sanoa ei. 

VILLE 

Kyllä. Sitten tietysti aina kun työuralla on tavallaan tehnyt vähän janaa ääripäistä työtehtäviä, että ollut tämmöisessä pitkäjänteisessä strategisen tutkimuksen suunnittelussa/johtamisessa ja katsotaan sinne kolmen-viiden vuoden päähän. Ja sitten semmoisissa työtehtävissä, jossa johtanut tämmöistä kakskytneljäseittemän kriittistä teknistä tukea, jossa täytyy reagoida heti minuuteissa/tunneissa. Molempiin on tavallaan semmoinen, ehkä puhuisin tämmöistä tilannejohtamisesta, niin sitä herkkyyttä oltava siellä päivissä ja viikoissa. Mihin asioihin tulee tarttua heti ja sitten on niitä pitkäjänteisiä asioita, joita ei kuitenkaan voi jättää tekemättä vaan ne täytyy pitkäjänteisesti viedä eteenpäin niin molempia täytyy olla. Pitää olla sellaista teknisessä ja operatiivisessa maailmassa mukana ja tuntea sitä arkea, mutta kuitenkin aina katsoa vähän sitä jalkateriä pidemmälle, nostaa katsetta, että mihin ollaan menossa ja pystyä investoimaan sen tulevaisuuden tuloksentekokykyyn ja uudistumiseen. 

KATI 

Niin, että ymmärtää sen, että mitä ne tämän päivän teot on vuoden tai kolmen vuoden päästä että näkee kauemmaksi. 

VILLE 

Kyllä kyllä. 

KATI 

Mä kuulen aika vahvasti sen semmoisen.. mulle tulee mielikuva semmoisesta tietyllä tavalla liukuvasta johtamistyylistä, käytit käsitettä tilannejohtaminen, eli ymmärrys siitä, että nyt tämä asia tulee hoitaa tänään tai heti nyt ja tämä voi odottaa. Tietyllä tavalla semmoisena jana, liukumana asiat liukuu ja pitää olla aika skarppi. 

VILLE 

No näin se on. Ja sitten siinä tulee totta kai se, että mitä isomman organisaation esimiehenä olet niin pitää pystyä delegoimaa— 

KATI 

Kyllä 

VILLE 

— ja rakentamaan sitä tiimiä siinä ympärillä, että mitkä asiat voi delegoida ja mikä tavallaan on semmoinen jossa tuet toisen tekemistä, mutta et tee itse. Niitäkin täytyy hyvin systemaattisesti rakentaa ja ehkä mulla on semmoinen niin kun oivallus nyt sitten kun on mennyt eteenpäin uralla niin se että sen oman johtamisjärjestelmän rakentaminen, mitä siihen kuuluu; sinun tiimissä olevia, onko he päälliköitä, tiimipäälliköitä, projektipäälliköitä ja/tai erilaisia vastaavia. Rakentaa sitä tiimiä niin että sä pystyt skaalaamaan sitä tekemistä ja ottaa sen muidenkin osaaminen, oivaltaminen käyttöön. Mutta sitten kuitenkin johtaa sitä koherentisti sinne samaan suuntaan. Varsinkin mitä isompi organisaatio on, niin täytyy pystyä rakentaa semmoista kulttuuria, että vaikka et ole itse paikalla tai kokouksessa, niin tiedät että asiat etenevät–  

KATI 

Juuri näin. 

VILLE 

–oikeaan suuntaan ja se on monesti oman havainnon mukaan menestyvän organisaation resepti, että on pystytty semmoinen kulttuuri rakentamaan. Silloin johtaminen tulee helpommaksi ja se tulee myös tuloksekkaammaksi kun se tiimi yhdessä tekee työtä.– 

KATI 

Juuri näin. 

VILLE 

–Ja totta kai siinä ollaan aina vähän semmoisessa keskeneräisessä vaiheessa, että aina on jotain hyvällä, jotain pitää kehittää ja jossakin on sitten se johtajan voimakkaan puuttumisen ja kehittämisen paikka. Ja totta kai meillä henkilöstö välillä vaihtuu, tulee uusia, perehdytetään, joku eläköityy niin meidän pitää sitä kokonaisuutta hallita. Mutta hyvä tiimi toimii sillä lailla minun mielestä siinä on se jaettu yhteinen vastuu, selkeä päämäärä ja sitten kuitenkin haluaa olla nälkäsesti huomenna jatkuvasti parempi. Mä oon nyt viime aikoina paljon viettänyt tuolla Vaasan Vaasan jäähallilla ja katsonut näitä Sportin arvoja, jotka on siellä seinällä. Yksi niistä on tämä, että jatkuvasti parempi ja mun mielestä se synkkaa oman ajatteluun, että ei jäädä siihen nykytilaan missä ollaan vaan aina haastetaan itseään, opitaan muilta, opiskellaan itse, otetaan selvää ja valtavasti kollegoilta opitaan kaikista tilanteista, missä on hyviä käytäntöjä, otetaan niitä käyttöön ja ne tavallaan rikastuttaa sitä omaa osaamista. 

KATI 

Juuri näin, juuri näin. Ja tietyllä tavalla se että tyytyväisyyden tilassa tulee hetki olla jonkun onnistumisen jälkeen, että nehän on ihania hetkiä johtajalle kun asiat sujuvat, koska jotenkin mitä pidempään johtajaa tehtävää tekee niin sitä selkeämmäksi tulee ehkä just että miten se moottori toimii siellä, ne tiimit ja muut, ja se auto ajaa samaan suuntaan tai se kiekko menee sinne samaan maaliin mihin joukkue haluaa sen menevän. Mutta sitten se, että siitä tyytyväisyyden tilasta taas noustaan kehittämään. 

VILLE 

Kyllä, ja sehän tavallaan se suola onkin, että kun näkee että asiat kehittyy ja me ollaan tässä parempia ja voisi antaa tunnustusta, niin kun itselleen, mutta myös tiimille siitä, että on saavuttanut— 

KATI 

Juuri näin. 

VILLE 

–koska se antaa sitä energiaa siihen, että ollaan valmiita siihen seuraavaan. Kyllähän sen johtamisen arki monine haasteineen on myös hyvin inspiroivaa ja energiaa tuottavaa. Semmoinen minusta pitää pitää aina mielessä, että se työ tuo sulle hyvää energiaa, koska silloin sä jaksat sitä ja se säteilee siihen sun tiimiin– 

KATI 

Just näin. 

VILLE 

— että, kyllä me pystytään tätä tekemään ja yhdessä saavuttamaan asioita. 

KATI 

Kyllähän ammattikorkeakoulu siinä mielessä uniikki, upee yhteisö on tehdä johtamistyötä. Eilen ite esimerkiksi kävelin tuon ruokalan läpi, aivan siis niin jotenkin valtavan energisten opiskelija joukkojen, se ilo ja nauru, liike ja energia mikä siellä oli.– 

VILLE 

Kyllä. 

KATI 

–Me saadaan olla mahdollistamassa heille hyvää elämää ja tulevaisuutta. 

VILLE 

Kyllä, että mehän ollaan, itse ajattelen, tämmöisen tulevaisuusalalla, että me luodaan uutta osaamista, joka/jota viedään tuonne yrityksiin ja organisaatioihin. Monelle ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen tulee se ensimmäinen työpaikka,— 

KATI 

Totta. 

VILLE 

–josta lähdetään taas elämään rakentamaan ja moni palaa meille sitten täydentää osaamista työuran varrella, että ollaan semmoinen kumppani siinä tulevaisuuden rakentamisessa ja se osaaminen on se meidän työkalu siinä. 

KATI 

Kyllä. Ja moni nuori muuttaa ensimmäistä kertaa pois kotoaan, kun tulee meille opiskelemaan, että tietyllä tavalla sellainen elämän siirtymä myös. Sehän on valtava kunnia meille, että he on valinnut meidät ja haluaa tulla jatkamaan sitä ihmisenä kasvuaan meidän kanssa. 

(musiikkia) 

KATI 

Sä oot ollut, kerroit tuossa alussa, niin monissa johtamistehtävissä isoissa kansainvälisissä tehtävissä ja raha ei varmasti ole se syy miksi johdat ammattikorkeakorkeakoulua. Miksi sä haluat tehdä nimenomaan koulutusjohtamista? 

VILLE 

No ehkä tuossa me aikaisemmin vähän sivuttiin sitä teemaa, että mä näen tän tämmöisenä tulevaisuuden tekemisenä tulevaisuusalana, että tää on hirveän merkityksellistä mulle henkilökohtaisesti. On tosiaan kokemusta siitä, että toiminut pienemmissä yrityksissä, isommissa yrityksissä, erilaisissa tehtävissä hyvinkin kansainvälisissä tehtävissä ja myynyt tuotetta ja palvelua, tehty erilaisia ratkaisuja asiakkaalle. Se on hyvä kokemus olla vyöllä, mutta se kun se valitsee, että mitä haluaa tehdä niin kyllä koulutusmaailma ja siihen minusta hyvin liittyy meillä myös tää TKI tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminta niin se on ensinnäkin uniikki ympäristö. Se on hirveän merkityksellistä, koska me pystytään tuottamaan monen ihmisen elämään sitä tulevaisuutta sen osaamisen kautta, hankkia meiltä esimerkiksi vaikka tekniikasta insinöörin tutkintoa, koen sen siinä mielessä merkityksellisenä. Ja sitten myös sen TKI-toiminnan kautta, että me ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten ja organisaatioiden kanssa, jossa luodaan uusiutumista ja vähän sen koko Suomi hattu päässä sitten Suomea viedään eteenpäin. Ja tietysti se ammattikorkeakoulun aluetehtävä on hyvinkin voimakas, että pystytään palvelemaan alueen tarpeita, niin sekin on merkityksellistä, että on omaa elinpiiriä viemässä parempaan suuntaan sillä omalla lohkollaan. Ne on aika isoja asioita ja totta kai tässä tietysti se verkostojen määrä on iso, missä toimitaan ja tavallaan työnkuva, niin kuin puhuttiinkin että päivät on erilaisia. Tässä on paljon semmoista mitä en itse koe, että yritysmaailmasta ei niin helposti saakaan siihen omaan työnkuvaansa, että se ei pelkästään ole jonkun tuotteen vain myyntiä, vaikka sitten sekin on mielekästä sinänsä, mutta tässä voi tehdä senkin lisäksi— 

KATI 

Juuri näin. 

VILLE 

–monia muita asioita, että työnkuvan monipuolisuus on varmaan semmoinen, mikä on myös motiivin tekijänä. 

KATI 

Kyllä sä puhuitkin tuossa paljon tosta tiimin rakentamisesta ja siitä yhteisestä tavoitteesta ja visiosta ja ymmärryksestä siitä, että joka päivä pystyy itselleen vastaamaan, että miksi me tätä tehdään. Onko sulla joku johtamisideologia tai joku johtamislause tai ajatus mikä sua vie eteenpäin? 

VILLE 

No tietysti ehkä semmoinen tausta, että me ollaan kotoisin Haapajärveltä ollaan vanhaa maanviljelyssukua ja mulla on ehkä sieltä jäänyt semmoinen ajatus että maat ja metsät pitää jättää paremmassa kunnossa, kun on saanut, seuraavalle sukupolvelle. Ja semmoinen tietty ylisukupolvisuus ajatteluna on siinä, että teenpä mitä työtehtävää vaan niin siinä tehtävässä, kun ne on aloittanut ja sitten kun siirryn ehkä muuhun tehtävään tai eläköidy tai mikä onkaan se päätepiste niin se tilanne on parempi kuin sen mistä olen lähtenyt liikkeelle. Positiivinen vaikutus ympäröivään organisaatio ja yhteisöön missä ollaan. Ja mä nään sen sillain niin kun myös sitten syvällisemmin semmoisen, sanotaan nyt vaikka se ylisukupolvisuuden, että tehdään kestävällä tavalla niitä asioita. Jos ajatellaan sitten tähän organisaatioon/johtamiseen, että luodaan pysyvällä tavalla kilpailuetuja, meidän prosessit on pysyvällä tavalla parempia, me johdetaan kestävästi, me kohdataan meidän ihmisiä kestävällä tavalla eli me ei haeta pikavoittoja– 

KATI 

Pikavoittoja. 

VILLE 

— vaan se että me tehdään kestävällä tavalla. Varsinkin nyt, jos ajattelee ammattikorkeakoulumaailmaa niin semmoinen jatkuvan parantamisen ideahan on oikeastaan ihan sitä meidän rahoitusmallista ja kaikesta lähtien, että olla parempi, kehittää ja olla sillä kestävällä tavalla. Se liittyy oikeastaan hyvin syvällisellä tavalla siihen, että mitä se tavallaan parannus on ja se on tehty kestävällä tavalla. Niinhän se maanviljelijä ajattelee, että peltoa ja metsää pitää hoitaa niin, että se seuraava sukupolvikin voi sitten elantonsa tienata, että maasta pitää huolta ja metsästä. Samalla lailla koen, että siitä omasta työtehtävästä, tiimistä, yksiköstä tulee pitää huolta, että se on kaikin puolin kestävällä tavalla hyvässä kunnossa. Se tietysti vaatii itseltä paljon, että tekee reippaasti töitä, mutta saa myös tiimin välittämään samalla, tuntemaan ylpeyttä siitä omasta työstään ja siitä, että me kuitenkin tässä isossa jatkumossa meidän pitää pystyä tekemään se oma osuutemme, jotta sitten seuraava voi mennä aina eteenpäin. Se on ollut ehkä semmoinen niin kun oma tuota periaate siellä, että miten toimin, pyrin sitä kestävällä tavalla rakentamaan ja viemään eteenpäin. Sielläkin pitää aina välillä katsoa niitä mittareita ja tunnuslukuja niin kuin maatakin pitää tutkia ja katsoa mikä sää on ja muuta että pitää olla objektiivinen omaan tekemisen suhteen ja kehittää sitä. Tilanteethan muuttuu ja ympäröivä organisaatio muuttuu ja siihenkin pitää pystyä sopeutumaan.– 

KATI 

Kyllä. 

VILLE 

–Ja tota että semmoinen on ollut siellä mukana ja siinä mielessä tunnen hyvin semmoista niin vastuuntuntoa ja vastuuta siitä omasta tehtävästäni, että koen sen tietynlaisena etuoikeutena ja vastuullisena tehtävänä, jota täytyy tehdä parhaan kykynsä mukaan. Katsoa että, ne asiat sillä omalla vahtivuorolla on mennyt parempaan suuntaan. 

KATI 

Mennyt parempaan suuntaan, niinpä. Meillä on Villen kanssa juuret siellä samoilla seuduilla. Mä oon itse kotoisin siitä Pyhäjärveltä Haapajärven läheltä. Tää sun kuvaus siitä miten siitä maasta ja eläimistä pidetään huolta, tunnistan kyllä sen sieltä. Monestihan esimerkiksi metsästäjiä kritisoidaan, mutta hehän huoltaa niitä– 

VILLE 

Kyllä kyllä. 

 

KATI 

–eläinten elinolosuhteita. Isäpuolellakin on siellä riistan ruokintasäkkejä piha täynnä mistä huolehditaan, että eläimet voi hyvin. Se että me tehdään tätä työtä niin, että tämä olisi huomenna paremmin kuin en ennen tai sen oman työn jälkeen. Sieltä varmaan kumpuaa just se merkitys tehdä sitä työtä ja se vastuullisuus.  

Mitä sä haluaisit sanoa, jos nuori tuotantotalouden opiskelija haaveilee johtajan urasta. Mitä sä haluaisit sellaiselle sanoa? 

VILLE 

No tietysti se, että hän on varmasti siinä työuransa alussa, ehkä hän on nyt ensimmäistä työpaikkaa etsimässä ja hakemassa. Tietysti se, että tarttua rohkeasti niihin työtehtäviin ja jos mahdollisuuksia aukeaa, niin ottaa lisää vastuuta lähteä kasvamaan. Rohkeasti mennä, vaikka projektivetotehtäviin, ottaa pieniä, laajempia kokonaisuuksia, aina lähteä niistä rakentamaan, opettelemaan, kokeilemaan, innostumaan ja välillä epäonnistumaankin. Lähteä rohkeasti liikkeelle sitä omaa osaamista kasvattamaan, tarttua niihin haasteisiin, luoda sitä itseluottamusta. Toinen on se, että ymmärtäisi sen tiimitoiminnan merkityksen, yksin hyvin harva meistä saavuttaa, että sen tiimin kanssa yhdessä tekemisen ja tiimin dynamiikan ja sen rakentamisen ymmärtäminen niin se varmaan alussa on hyvin hyvinkin tärkeätä. Hoksaa sen, että se voi olla ensimmäinen tehtävä, että on tiimin jäsenenä ja tekee siinä tehtävänsä parhaaksi ja sitten kun lähtee vastuullisempi, niin sitten jossain vaiheessa tulee se, että onkin siitä isommasta tiimistä vastuussa. Ehkä se mun viesti on, että lähtee rohkeasti liikkeelle ja ottaa vastuullisempia tehtäviä ja monipuolisia työtehtäviä. Kyllähän kansainväliset työtehtävät, jossa on eri maitten ja kulttuurin kanssa tekemisissä, niin varsinkin kun ajattelen nuorille niin hyviä vielä nopeampia semmoisia kasvun kiihdyttimiä ja ne on varmasti mielenkiintoisia, johon kannattaa hakeutua, jos niihin on kiinnostusta. Ja mitä mä tuolla, kun oon vierailevana luennoitsijana jossain joskus aina käyn niin aina sanon sitä, että lukekaa, kehittäkää itseänne ja nyt hyvä tapa on vaikka kuunnella tätä podcast sarjaa— 

KATI 

Kyllä. 

VILLE 

–ja hankkia tietoa, vaikka podcastien kautta. Nyt voi olla jo nykypäivää, että kysytään tekoälyltä, että mitä tähän neuvoa. Etsitään, ollaan uteliaita, rohkeutta, uteliaisuutta matkaan, lähteä tekemään ja rakentaa hyviä tiimejä, jossa onnistutaan sitten. 

KATI 

Just näin ja jotenkin että hoida aina se tehtävä mikä sinulle on annettu tänä päivänä, hoida se hyvin– 

VILLE 

Kyllä. 

KATI 

–koska se voi olla sitten huomisen askel seuraavaan asiaan. Että voi katsoa sitä tehtävää semmoisella riittävällä tyytyväisyydellä. 

(musiikkia) 

Lämmin kiitos Ville tästä kurkistuksesta tekniikka yksikön johtajan arkeen ja lämmin kiitos vielä kaikille. 

VILLE 

Kiitos. 

Aiheeseen liittyvää