Johdon arkea – jakso 1

Mitä se johto oikein tekee? Johdon arkea Podcastin ensimmäisessä jaksossa Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen keskustelee arjen johtamisesta VAMKin hallinto- ja talousjohtaja Piia Kujalan kanssa. Tervetuloa kurkistamaan johdon arkeen!

Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231110144611

(Taustamusiikkia) 

KATI 

Mitä se johto oikein tekee? Tässä podcast jaksossa tarkastellaan Vaasan ammattikorkeakoulun johtamismaisemaa hallinto- ja talousjohtajan silmin. Mun vieraana tänään on arjen johtamisesta keskustelemassa Vaasan ammattikorkeakoulun hallinto- ja talousjohtaja Piia Kujala. Mun nimi on Kati Komulainen, mä oon Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja.  

Tervetuloa johdon arkeen Piia! 

PIIA 

Kiitos Kati, kiva olla täällä. 

KATI 

Tosi kiva, että halusit tulla mukaan. Meillä on hei tässä parikymmentä minuuttia aikaa jutella johtamisen arjesta ja ikään kuin lähtee ihmettelemään sitä, että mitä se johto arjessaan tekee eri roolien kautta ja nyt me ollaan keskustelemassa, että mitä se johtaminen ja johdon arki on hallinto- ja talousjohtajan näkökulmasta.  

Miten Piia susta tuli johtaja? 

PIIA 

Joo, no kyllä musta tuli johtaja oikeastaan ihan oman urahaaveeni kautta. Mulla on vahva tausta tuolla sotessa ja oon alun pitäen sairaanhoitaja ja ehkä sitten omien ensimmäisten esihenkilöiden kautta lähdin seuraamaan heidän esimerkkiä ja se näytti kivalta se lähiesihenkilön työ. Jatko-opintojen myötä ja ehkä onnellisten sattumienkin kautta ura on edennyt ja ollut erilaisissa, aluksi ihan lähiesihenkilötehtävissä ja sitten, johtamistehtävissä. Kyllä se johtajaksi tuleminen tai jos sitä työtä haluaa tehdä niin kyllä se vaatii sen vahvan oman halun olla esihenkilö ja johtaja. 

KATI 

Just näin. Sä sanoit tossa, että et halusit tulla johtajaksi ja jatkoit sitä, että se vaatii sen oman halun. Haluaks sä kertoa siitä lisää? Miksi siihen pitää olla oma halu? 

PIIA 

Niin.., jotenkin mä ajattelen, että johtajan rooli on ihan samanlainen kuin mikä tahansa työtehtävä, et kyllähän sitä haluaa tehdä sitä omaa työtä tai niinhän se pitäisi olla, että sitä haluaa tehdä. Toiset haluaa tehdä toista työtä, toiset haluaa tehdä johtajan työtä tai esihenkilön työtä. Mä ajattelen, että johtajana menestyminen tai johtajana onnistuminen vaatii kyllä aina sen halun, että siihen on semmoinen työn imu. 

 

KATI 

Just näin, et pitää olla jonkinlaista sisäistä paloo– 

PIIA 

Joo. 

KATI 

— tehdä sitä. Me tiedetään varmasti molemmat, että aina se ei ole yhtä iloa tai– 

PIIA 

Eei eei. 

KATI 

— ruusuilla tanssimista, niin ehkä just se halu ja palo tehdä sitä asiaa kantaa siinä arjessa. 

PIIA 

Kyllä. 

KATI 

Millaisia asioita sulla on tyypillisesti, jos ajattelet sun viikkoa Vaasan ammattikorkeakoulun hallinto- ja talousjohtajana, niin miten ne rakentuu, jos ajattelet vaikka ulkoiset-sisäiset ensimmäisenä? 

PIIA 

No mun työn ehkä se syvin ilo on se monipuolisuus ja on tosi vaikeata sanoa, että mun viikko olisi just tietynlainen, vaan yleensä ne on hyvin moninaisia, ne päivätkin on hyvin erilaisia. Mun työtehtäviin kuuluu tietenkin, nimikkeestäkin voi jo päätellä, talousasiat aika vahvasti, erilaiset sopimusasiat mutta myös sitten henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat. Näistä jo seuraa se, että työpäivät ja työviikot on tosi erilaisia. Välillä ollaan tosi syvällä siellä talouden luvuissa ja euroissa ja välillä ollaan sitten katsomassa tulevaisuuteen ja miettimässä, että mitkä on ne oikeat liikkeet, millä pitäisi nyt valintoja ja etenemistä tehdä yhtiön tasolla.  

Jos mä ajattelen ulkoiset ja sisäiset, tietysti mä ajattelen, että mun yksi keskeinen tehtävä on se sisäpolitiikka hoitaminen meidän yhtiössä, huolehtia että se arki sujuu, tietynlainset hallinnolliset prosessit mitä yhtiöltä vaaditaan niin ne sujuu asianmukaisesti. Sitten mulla on toki tosi vahva verkosto omista kollegoistani ympäri Suomea ja oon kuitenkin niin tuore vamkilainen vasta, että reilu vuosi takana niin koko ajan ne verkostot vahvistuu. 

KATI 

Just näin. Ammattikorkeakoulut on ehkä aika tunnettujakin siitä, että se sellainen vertaisverkosto ja avoin jakaminen ja jollain tavalla se kollegiaalisuus on tosi vahvaa ja että sieltä voi saada konsultaatiota ja vinkkejä ja tekemistä. Miten sä ajattelet, kun Vaasan ammattikorkeakoulukin, hankkii erilaisia ostopalveluita ja muita niin kuinka paljon sun arjesta menee vuorovaikutukseen/yhteistyöhön sitten näiden kumppaneiden kanssa? 

PIIA 

No jos kaikki sujuu hyvin, niin se on oikeastaan se hankintaprosessi ja sitten säännölliset läpikäymiset, että miten meillä menee. Ehkä sitten asiassa kun asiassa, on se sitten sopimuskumppani, henkilöstöasia tai talousasia niin jos asiat ei mene ihan niin kun on oletettu niin silloin ne yleensä löytyy mun pöydältä. Ja yhtä lailla se vie sitten merkittävästi työaikaa, jos vaikkapa sopimuskumppanin kanssa asiat ei etene ihan niin kuin on sovittu tai oletettu. Ne on toki haasteellisia keissejä mutta ehkä mä oon tässä työssä sen takia, että mä jollain tasolla pidän niistä haasteista mitä sitten tulee siihen mun pöydälle. 

KATI 

Eli siinäkin ehkä se halu ja kyky ottaa ne haastavat tai vaikeatkin tilanteet selvitettäväksi. 

PIIA 

Niin ja toisaalta mä ajattelen, että myös se tiimi, joka on ympärillä, että jokainen tuo siihen sen oman osaamisen ja tietyllä tavalla lähdetään ratkomaan sitä niin se on niin hieno tunne, kun siitä päästään eteenpäin. 

KATI 

Sitten kun asiat selviää, kyllä just näin, just näin. 

(taustamusiikkia) 

KATI 

Kuinka paljon sä matkustat? Onko sulla kotimaan/ulkomaanmatkoja sun työssä? 

PIIA 

No kotimaan matkoja jonkun verran, ulkomaanmatkoja ei nyt ainakaan tässä ensimmäisen vuoden aikana oo ollut. Ehkä ajattelen niin, että nyt tällä hetkellä näen, että se mun rooli on täällä talossa ja kotimaassa ja saada meidän yhtiötä eteenpäin ja sitten ne kansainväliset verkostot tulee ehkä myöhemmin. En ehkä näe niitä ihan suoraan myöskään mun rooliin, koska on se tietynlainen yhtiön halliin.. en tykkää siitä sanasta hallinnollinen, mutta tietynlainen hallinnollinen johtovastuu kuitenkin. 

KATI 

Joo ja varmaan sen oman arjen hallinnan ja kasassa pitämisen näkökulmasta onkin jotenkin varmaan tosi tärkeä hahmottaa se että missä mua tarvitaan jotenkin että minne se mun rooli asettuu siinä ja tehdä just niitä rajauksia itse että OK nyt ei ehkä ole se ulkopolitiikka se ykkösasia.  

Kuka sun kalenterin tekee? 

PIIA 

No kyllä mun kalenterin teen minä. 

KATI 

Mä oon joskus kysynyt ihmisiltä tai sanonut että avaa kalenterisi ja näytä arvosi. Kun sä ajattelet vaikka sun tän viikon kalenteria jos sä avaat nyt sun silmien eteen sun kalenterin niin onko se meidän strategian mukaista? Tunnistatko sä sieltä niinku sen? 

PIIA 

No kyllä mä tunnistan ja oon tehnyt myös priorisointeja tällä viikolla. Oon siirtänyt jotain asiaa edemmäksi, jonka totesin, että ei ole nyt se oikea hetki. Toisaalta oon saattanut lisätä sinne jonkun asian, joka on akuutti asia, joka on hyvä edistää nyt heti. 

KATI 

Just näin. Ehkä jotenkin just sen ymmärtäminen että ne arjen valinnat on tietyllä tavalla koko ajan kuitenkin se meidän yhtiön strategian toteuttamista, että edistääkö ne sitä ”Osaamisen tärkein kumppani”–  

PIIA 

Kyllä kyllä. 

KATI 

— visiota tavoitetta ja sen suuntaisia valintoja. Ja me hyvin tiedetään se, että kalenteriin helposti tulisi kaikenlaista niin just jotenkin se omistajuuden ottaminen ja ymmärtäminen. 

PIIA 

Ja ehkä meillä on erilaisia tehtäviä, että osan arki jaksottuu erilaisista tapaamisista, mutta mun työtehtävissä korostuu myös paljon semmoiset kirjalliset tehtävät ja semmosille pitää pystyä niin kun ottaa se aika, jolloin mä katon, vaikka meidän talouden ennustetta ihan rauhassa. Eli mun mielestä on tosi tärkeää myös se, että sinne kalenteriin varaa myös sen ajan, että sä et ole vaan kokouksesta toiseen vaan se että sä pysähdyt niihin kirjallisiin töihin ja sillä tavalla rajaat myös sen työaikasi. 

KATI 

Just näin, just näin ja jotenkin se fokus siinä tekemisessä pysyy sitten kasassa.  

Sä oot toiminut sote puolella johtajatehtävissä. Mitä eroja sä ehkä näet ammattikorkeakoulun ja sitten toisaalta kunnallisen yksityisen sotesektorin johtamiseen liittyen? Tunnistatko sä jotain erityispiirteitä? 

PIIA 

Joo, silloin kun mä siirryin ammattikorkeakouluun ja ehkä mua oli ainakin sote verkostoissa pidetty aika pesunkestävä sotelaisena niin sain varmasti myös kauhistuneita katseita, että ”mitä sä aiot ja miten sä nyt noin?”. Mutta mä oon edelleen ehkä ihan samaa mieltä, että mun työssä mitä mä teen niin se toimiala ero ei ole ihan merkittävä eurot on euroja, sopimuksissa pätee samat lainalaisuudet, henkilöstön työehtosopimukset ja yleensä henkilöstö niin kun juridiikka on sama, ollaan me toimialalla kuin toimialalla. Mutta toki ammattikorkeakouluissa on nyansseja mitä varmasti joka toimialalla on, mitkä tekee siitä toimialasta erityisen ja ne erityispiirteet, yhtenä nyt ehkä oman työn kannalta tärkeimmän näen meidän rahoitusmallin. Toisaalta rahoitusmalli versus yhtiö ja osakeyhtiö, niin kyllä useamman kerran on saanut itselleen selittää, että me investoimme tähän ja me saamme siitä tuottoja joskus muutaman vuoden päästä eli mikä tulee rahoitusmallin kautta? Niin ne on ehkä ne nyanssit ja mitkä mun työssä näkyy erityisesti. 

KATI 

Just näin. Ootko sä oppinut puhumaan ammattikorkeakoulua? 

PIIA 

No kyllä mä uskon ja ainakin mä koko ajan pyrin ja parannan siinä, että mä ymmärtäisin toimialaa ja sitä tekemistä siellä toimialalla paremmin, ymmärtäisin miksi asiat mikä vaikuttaa mihinkäkin. Toisaalta mä ajattelen niin että mä oon myös niitä opiskelijoita varten eli me kaikki ollaan niitä opiskelijoita varten täällä vaikka me tehdään erilaisia työtehtäviä. Niin kyllähän sen myöskin muistuttaminen, että mikä on oleellista työtä sen eteen, että meillä on opiskelijat ne meidän pääasiakkaat. 

KATI 

Just näin. Joo ja ensi viikolla kun vietetään valmistujaisjuhlaa niin kyllä mä jotenkin ajattelenkin, mä toivon, että jokainen meidän henkilökunnan jäsen ymmärtää sen, että jokaisella on ollut oma osansa siinä että niitä uusia osaajia työmarkkinoille valmistuu. 

(musiikkia) 

KATI 

Onko sulla joku Piia joku sellainen johtamislause tai joku johtamisideologia mikä sua kantaa arjessa, jos on vähän kiviä kengissä ja tulee kaikenlaisia ojia minkä yli pitää siltoja rakentaa niin mikä sua kannattelee? 

PIIA 

No ehkä kannattelee toki se työ itsessään ja se usko siihen tekemiseen ja toisaalta työkaverit kannattelee, mutta en mä näe että mulla on mitään semmoista tiettyä johtamisideologiaa sinänsä. Ehkä mä oon aika semmoinen arkijärkinen johtaja. Mä haluan ymmärtää sitä arkea ja sitä kautta perustella päätöksiä, sen arjen kautta, mikä on viisainta missäkin tilanteessa. Mutta kyllä mä pyrin siihen, että kaikessa mun työssä  mä mahdollistan toisten menestymistä erityisesti ehkä oman tiimini näkökulmasta. Mä haluan olla se esihenkilö, joka auttaa heitä onnistumaan ja sitä kautta me kaikki onnistutaan. Se on ehkä, jos ideologiaa halutaan miettiä, niin se on sellainen mikä on kantanut mua aina. Sen olen myös esimerkin kautta aikaisemmilta esihenkilöiltani saanut ja ehkä ajattelen niin, että kyllä sen johtajan rooli on välillä toimia myös semmoisena kilpenä ottamassa vastaan iskuja ulkopuolelta ja suojellakseen sitten sitä porukkaa, joka on tehnyt parhaansa kuitenkin. 

KATI 

Aika kivasti jotenkin sanoitit sitä, että ei ole sinänsä mitään ideologiaa tai ismia nehän vaihtuu joka kuukausi, siis johtamisteorian näkökulmasta, mutta jotenkin se hyvän arjen mahdollistaminen sen mä kuulen siitä mitä sä sanotat. 

PIIA 

Kyllä. 

KATI 

Mutta no mitä sä ajattelet, jos tätä kuuntelee nyt joku ihminen, joka haaveilee johtamisurasta, johtamistehtävästä. Mitä sä haluaisit sellaiselle ihmiselle sanoa? 

PIIA 

Kyllä mä ajattelen sen niin, että johtajaksi ei käydä tai johtajaksi ei tulla kouluja käymällä vaan siihen pitää olla se intohimo ja jos sä toteat, että sulla on se intohimo ja halu organisoida, johtaa, viedä asioita eteenpäin, uskallat tehdä päätöksiä niin ei muuta kun mennä eteenpäin kohti unelmia. Mutta myöskin tiedostaa ehkä se, ettei se johtaja ole yhtään sen kummempi ihminen kuin kukaan muukaan, vaan me tehdään yhdessä töitä. Jokaisella on omanlaisensa rooli siinä työporukassa ja se että ei saa myöskään vääristyä siitä johtajan asemasta ja käyttää sitä tietyllä tavalla väärin tai unelmoida siitä jotenkin erityisen upeana vaan se on tavallista työtä ja se rooli on nyt vain johtaa siinä työtehtävässä. 

KATI 

Joo, aika tärkeä näkökulma se, että et halua johtajaksi omien tarpeidesi tai omien asioiden edistämisen vuoksi vaan haluat olla johtamassa, jotta muut voi menestyä ja muiden arki voi sujua, ja tietysti meidänkin tapauksessa että osakeyhtiö voi menestyä, ei siksi että mulla itselläni on jotain tarpeita joita se johtajuus täyttää. Aika hienosti kyllä jotenkin sanotat tätä johtamisesta unelmoivalle ihmiselle.  

Me ollaan hei Piia sun kanssa juteltu tässä johtamisen arjesta Vaasan ammattikorkeakoulun hallinto ja talousjohtajan silmin. Mitä sä haluaisit loppuun sanoa meidän kuuntelijoille? 

PIIA 

No ehkä se tuli tuossa jo, että tietyllä tavalla se halu olla esihenkilö tai johtaja, jos sulta se löytyy, niin kokeile siinä ei menetä mitään.  Myöskin se porras lähteä siihen esihenkilöksi ja johtajaksi niin pidetään se kaikki esihenkilöt ja johtajat mahdollisimman matalana. Toisaalta kollegoille niin autetaan niitä uusia esihenkilöitä ja johtajia, kasvatetaan yhdessä heistä tulevaisuuden johtajia. Samalla helpotetaan myös omaa elämäämme, kun meidän kollegat on osaavia ja motivoituneita ja taitavia esihenkilöitä 

(taustamusiikkia) 

KATI 

Kiitos, kiitos kovasti Piia mielenkiintoisesta keskustelusta tästä jää kyllä itsellekin monenlaisia siemeniä pohdittavaksi ja kiitos kuulijoille/kuuntelijoille, te ootte päässyt nyt kurkistamaan tähän meidän johtamisen arkeen Podcast sarjan ensimmäiseen jaksoon hallinto- ja talousjohtajan silmin ja voikaa kaikki hyvin.  

(taustamusiikkia) 

Aiheeseen liittyvää