Hyvinvointi vaakalaudalla – jakso 5: Opiskelijakulttuuri ja alkoholi

Paukkuuko opiskelijoilla alkoholin käyttörajat? Näkyykö ilmiöksi noussut sober curious-ajattelu opiskelijakulttuurissa? Entä miten opiskelijoiden mielenterveys jaksaa kasvavien paineiden ja mahdollisen runsaan alkoholin käytön kanssa? Tällaisista kysymyksistä keskustelimme tässä jaksossa, kun aiheena oli opiskelijakulttuuri ja alkoholi.

Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402299233

Käsikirjoitus: Taina, Elina, Jenny, Tina ja Julia
Äänitys ja editointi: Elina
Keskustelijat: Jenny, Julia ja Tina
Ohjaava opettaja: Karina Björninen

Jenny: 

Heippa kaikille ja tervetuloa seuraamaan hyvinvointivaakalaudalla podcast-sarjan viidennettä jaksoa. Täällä  tänään keskustelemassa, olen minä eli Jenny.  

Julia: 

Julia 

Tina: 

Tina ja sitten Elina ja Taina taustajoukoissa. 

Jenny: 

Tässä jaksossa me keskustelemme opiskelijakulttuurista ja alkoholin yhteydestä sinne. Teemoina on  alkoholin kulutusmäärät ja Sober curious -ilmiö ja sen vaikutukset opiskelijakulttuuriin. Sitten puhutaan  myös alkoholin mielenterveysvaikutuksista. Millaisia kokemuksia teillä on opiskelijakulttuurista tai  opiskelijatapahtumista? 

Julia: 

No mun oma kokemus on ollut se, että just silloin ensimmäisellä vuodella tuli kyllä käytyä. Ja liittyi kyllä  justiinsa siihen ryhmäytymiseen, että tutustui omiin luokkalaisiin ja muihin opiskelijoihin ja kuitenkin oli uusi  kaupunki itselle. Mutta nyt sitten kolmannella vuodella en ole siis käynyt yhdelläkään. Että huomaa, että on  sen verran paineita koulussa ja paljon koulujuttuja, niin sitten valitsee itse ehkä sen että en ole sitten käynyt  kauheasti. 

Tina: 

Joo no. Mullakaan ei ole ihan hirveästi kokemusta. Ehkä elämäntilanne on tällä hetkellä vähän erilainen, kun  valtaosalla opiskelijoista. Vapaa-aikaa on aika vähän, mutta tota niin niin, silloin ekana vuonna ehkä. Nyt  ollaan – kolmatta vuotta mennään, niin ekana vuonna ihan vaan sen, että tutustuin niihin omiin luokkalaisiin.  Niin kävin ihan muutamassa, mutta että. Se on se mun kokemus. 

Jenny: 

Joo, mulla on ihan sama, että sen ryhmäytymisen takia silloin ekana vuonna kävin ja musta tuntuu, että se  on aika yleinen semmoinen tavallaan syy myös, miksi niihin mennään, ja silloin kyllä on sitä tarjontaakin  myös mun mielestä enemmän silloin. Niin kun ensimmäiselle vuodelle ja sitten Vaasan ulkopuolella käynyt  kavereiden kanssa parissa tapahtumassa. Mutta ei kyllä sen enempää. No miten sitten niinku teidän  mielestä alkoholiin suhtaudutaan opiskelijatapahtumissa? 

Julia: 

No kyllähän siihen silleen positiivisesti suurilta osin. Kyllähän se niinku on kanssa tosi runsasta, että justiinsa  noi approt, sitsit, että kyllähän siellä niinku tulee. Just siellä approilla ne merkkien keräily, niin voi olla jopa  kaksikymmentäneljä annosta, kaksikymmentäneljä merkkiä siis – tai rastia, että onhan se niin kun todella  suuri määrä. 

Jenny: 

Kyllä. Mäkin kävin viime vuonna Hämeenkadun approilla, niin kyllä siellä niin kun sen huomasi, että  alkoholin määrä – alkoholimäärät on tosi isot. Ja sitten sen ehkä niinku myös huomaa siitä ilmapiiristä, mikä  siellä on, että se. On aika semmoista niinku… 

Julia: 

Kyllä. Voi olla myös, että onko niinku ryhmäpainetta. Varsinkin silloin ekalla vuodella. Että kun tutustuu  uusiin ihmisiin, niin sitten jotenkin ehkä menee sen ryhmän mukana sitten enemmän, ja sitten… 

Jenny: 

Joo kyllä mä ainakin itsestäni sen tunnistan, että sen takia. Silloin ensimmäisenä vuonna, varsinkin niin kun  sitä alkoholia käytti, että kun se just murtaa sitä jäätä ja ainakin multa. Musta tekee semmoisen, niin kun paljon sosiaalisemman. Niin se helpottaa myös sitä tutustumista tosi paljon. Että se on kyllä ollut  semmoinen iso syy, miksi sitä alkoholia on itse käyttänyt. 

Tina: 

Joo, kyllä itselläkin on sellainen mielikuva ja kokemustakin toki, että onhan se aika iso osa sitä opiskelijakulttuuria. Ollut ainakin. Siis tosi kauan jo, et jotenkin nää perinteet juontaa jo aika pitkälle pitkälle,  että – että se mielletään yleensä että se on on iso osa siitä opiskelijakulttuuria. Ehkä se on tänä päivänäkin  vielä osittain. 

Julia:  

On se kyllä.  

Jenny:  

Me tätä podcastia varten etittiin vähän materiaalia ja Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja  terveyskyselyn mukaan yli 30% opiskelijoista käyttää alkoholia yli riski rajojen. Ja riskirajoilla ehkä  tarkoitetaan niin, kun esimerkiksi tällaista, kohtalainen riski täyttyy, kun miehet juo 14 ja naiset 7 annosta  viikossa, että kyllä se niinku aika nopeasti jo tulee semmoinen riski täyte, että sillä voi olla jo terveydellisiä  vaikutuksia.  

Julia:  

Varsinkin just jos on niitä opiskelijoita tapahtumia vaikka 2 tai 3 kertaa viikossa niin kyllähän siinä niinku aika  nopeasti sitten täyttyy toi riskirajat. 

Jenny:  

Ja vaikka itse ei ole osallistunut tapahtumiin, niin kyllä silleen kavereiden puolesta on nähnyt sitä, että kyllä  niitä on tosi paljon. Että varmaan niinku joka päivä olisi mahdollisuus mennä johonkin jos… 

Julia:  

Kyllä, löytyy aina joku. 

Jenny:  

Että jos vaan haluaa niin kyllä niin kun, mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. 

Tina:  

Joo ja se kuulostaa kyllä aika isolta määrältä kuitenkin, kun ajattelette joka kolmas opiskelijoista. Sitä ei ehkä  tule ajatelleeksi siinä, kun niitä tapahtumia on muutamia viikossa ja jotenkin se vaan niin on sitkeässä siinä  opiskelijakulttuurissa ja jotenkin sen varjolla, ehkä sitten sitä ei ajatella, että siinä olisi mitään niinku riskiä  tai tota haittaa tai huolestuisi siitä sitten siinä kohtaa kun ollaan opiskelijoita. 

Jenny:  

Se on kyllä, ehkä vähän huolestuttavaakin tavallaan, että siihen ei silleen kiinnitetä huomiota. 

Julia:  

Ehkä jotenkin sitten liitetään se alkoholi niin suuresti siihen opiskelijan kulttuuriin, että ei osata niinku  kyseenalaistaakaan.  

Jenny:  

Että se on itsestäänselvyys, että kun on opiskelija, niin silloin juodaan alkoholia. 

Julia:  

Ja monet tota varmasti ajattelee tai oon itse kuullut näin muutamalta, että on semmoinen ajattelutapa, että  nyt kun on vielä opiskelija niin nyt mennään ja juhlitaan ja tälleen tälleen tälleen ja sitten valmistutaan ja  mennään töihin niin sitten se ei ole niinku samanlaista. 

Jenny:  

Niin, ehkä tuossa just tota huomaa sen, että kuinka niinkun sillä hyväksytetään se tosi runsas  alkoholinkäyttö, että sä oot opiskelija. Ja just mitä Tina sanoit tuosta että jotkut tai tosi monet tapahtumat  on silleen niinku tosi monen vuoden takaa niin pitäisikö tai niinku ajatuksena vaan silleen, että pitäisikö  vähän niinku päivittää tähän päivään niitä tapahtumia. Että tota. Ehkä enemmän jotain vaihtelua itse  ajattelisi, että voisi kaivata. Ettei olisi aina niitä bileitä. Että vaan jotain jotain muuta sellaista niinku  yhteisöllistä tekemistä tai että saisi sen semmoisen kokemuksen. Semmoisen yhteenkuuluvuuden  kokemuksen jotenkin muuten. 

Tina:  

Ehdottomasti kyllä tuntuu, että sille varmasti olisi yhä enemmän ja enemmän tilausta mitä, ehkä joskus 10  vuotta sitten. Tänä päivänä on kuitenkin sitten paljon heitäkin, jotka ei käytä sitten alkoholia tai käyttää  sillain rennosti, silloin tällöin, että ei ole täysin mitään absolutististeja, mutta että on niinku tavallaan  vaihtoehto myös se, että ei juo. 

Jenny: 

Ja ehkä myös just tällä tavallaan uudella sukupolvella on niinku mahdollisuus vaikuttaa siihen kulttuuriin,  että mimmoinen millaiseksi se muodostuu niinku tulevaisuudessa. Ja kyllähän niin kun nyt jo totta kai  hyväksytään se alkoholittomuus. Mutta miten se sitten se ihminen kokee sen siellä tapahtumassa, että on  niistä harvoista yksi kuka ei juo siellä juovien joukossa. Me tän asian tiimoilta otettiin meidän opiskelijakunta  vamok: iin yhteyttä ja kysyttiin vähän niiden mielipidettä ja ehkä ajatuksia siitä opiskelijakulttuurista. Sieltä  tuli myös vastausta, joka ehkä vähän tätä tukee mitä ajateltiin, että on tullut jo muutosta, mutta muutosta  on ehkä vielä niin kun tulossa lisää. Heidän mielestään opiskelijakunnan rooli on aikojen saatossa muuttunu,  että ennen ehkä järjestettiin pelkkiä bileitä, mutta nyt ollaan siirrytty opiskelijoiden hyvinvoinnin ja  hyvinvoinnin edistämiseen ja edunvalvontaan. Ja he haluaa tarjota laajaa valikoimia bileitä, mutta sitten  myös alkoholittomia tapahtumia. Mun mielestä se on pelkästään hyvä, että entistä enemmän tarjotaan niitä  alkoholittomia tapahtumia ja niin kun jotain muutakin ehkä kun niin kun biletystä, mutta mä jäin miettimään  sitä, että että vaikka tapahtumat olisi tavallaan alkoholittomia, että ne olisi vaikka niin kun tavallaan  päiväsaikaan, niin sitten jatkot järjestetään kuitenkin poikkeuksetta aina jossain baarissa. Niin miten siellä  niinku sitten nää ketkä ei juo niin kokea esimerkiksi niinku olonsa, koska itse voin ainakin sen ihan  tunnustaa, että en siitä nauti, että se on todella epämukavaa olla niin kun päihteetön semmoisessa  ympäristössä, jossa niinku suurin osa juo. 

Julia: 

Onhan tuossa just varmaan se, että kun me kaikki ollaan niin erilaisia, että joillekin niinku ei ole ongelma  ollenkaan olla baarissa selvin päin, että se ei niinku niitä haittaa, mutta sitten jotkut voi kokea olonsa tosi  epämukavaksi ja ehkä ne niinku jos siellä haluaa sitten tutustua muihin, niin sitten onhan se baari vähän  semmoinen ympäristö, että eihän siellä nyt kuule kyllä jutella niinku ihan kauheasti toisen kanssa.  

Jenny: 

Joo, ei siinä kyllä mitään keskustelua lähdetä pitämään, että se on kyllä ihan mahdotonta sillä lailla ehkä myös niinku tutustua muihin. 

Julia: 

Mutta oma kokemus on ollut muutamilla tai muutamissa opiskelija tapahtumissa just baarissa niinku selvin  päin ja oon kyllä siis siellä niin kun hyvin tai olin ystävän kanssa oltiin kummatkin selvin päin, niin kyllä me  siellä niinku tanssittiin yhdessä ja näin, että meillä oli yhdessä kivaa kahdestaan, että se kyllä sillä lailla toimi  mulla. 

Jenny: 

Ja olisihan se kiva jos se niin kun olisi silleen mielekästä itselle niin sehän olisi niinku tavallaan semmoinen niin kun ihanteellinen tilanne, että pystyisi osallistumaan sitten niihin kaikkiin mitä siellä baareissa  järjestetään. Mutta myös rupeaa miettimään sitä, että miten niinku tällaisille ihmisille, kun esimerkiksi minä,  että ei nauti siitä, niin miten niille pystytään tarjoamaan semmoista niin kun kokemusta siitä, esimerkiksi jos  ryhmäytymistä opiskelijaa elämään siellä ihan alkuvaiheilla. 

Tina: 

Niin, koska tuntuu, että edelleenkin se alkoholinkäyttö on kuitenkin se normi, että sä joudut jotenkin  selittämään selittelemään muille miksi et sä nyt juo alkoholia. Ehkä siihen olisi hyvä kiinnittää huomiota ja  toivottavasti siihen ja on tullutkin asennemuutosta kyllä, että kaikilla on se oma. Sehän on oma päätös että  käytätkö sä sitä vai et. 

Jenny: 

Ja se olisi ehkä niinku se tavoitekin, että ei ole väliä, että juotko vai etkö ja annetaan kaikkien tehdä se  päätös itse 

Julia: 

Että ei niinku lähdetä kyseenalaistamaan sitä toista. Sekin voi olla tosi ahdistavaa niinku varsinkin silloin  

ekalla vuonna jos ei käytä alkoholia ja sitten se voi olla niinku jos toiset sitten kauheasti kyseenalaistaa sitä,  niin siinä voi tulla semmoinen tosi epämukava olo. 

Jenny: 

Kyllä ja mä oon kyllä ainakin myös kokenut semmoista painostusta, että jos on päättänyt olla juomatta  jonain iltana vaikka niin kyllä sitä aina silleen tuputetaan sitä alkoholia ja että kyllä sä nyt yhen voit aina  ottaa. 

Tina: 

Vähän testataan sitä kynnystä. 

Julia: 

Eihän sitä siis, jos niin kun. On just kun itse on ollut niissä muutamissa tapahtumissa selvinpäin ystävien  kanssa, niin eihän mun ystävät tietenkään kyseenalaista mua kun nekin on selvin päin, mutta se tulee aina  yleensä sieltä jotka itse käyttää alkoholia. 

Jenny: 

Kyllä niinpä. Joo ehdottomasti niiltä. Ei muu kyllä siitä tee. Ja nythän on, tai ajattelee, että jatkuvasti  lisääntyy tää päihteettömyys ja varsinkin tän niin kun sober curious ilmiön niin kun kautta. Lisääntynyt  semmoinen, rentous siihen alkoholinkäyttöön, että välillä voi juoda, välillä voi olla juomatta. 

Tina: 

Joo ei tarvitse valita sitä että juotko sä vai ootko sä absolutisti vai täysin raitis. Niin joo tervetullut  vaihtoehto. 

Julia:  

ja pointtina varmaan justiinsa se, että niinku kyseenalaistaa niitä omia juomista tottumuksia ja miettii vähän  niinku syitä seurauksia ja ja tähänhän liittyy niin kun se niin kun halu voida paremmin niin fyysisesti kuin  henkisestikin että täähän ilmiö liittyy tämmöiseen laajempaan terveyden ja hyvinvoinnin trendiin. 

Jenny: 

Joo kyllä se on niinku ihan niin kun tilastoissakin tullut selville että, varsinkin nuorilla just niin se  alkoholinkäyttö vähenee jatkuvasti, että siinä esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulosten perusteella sen voi  nähdä, että se on koko ajan niin kun vähän enemmään päin. Ja sehän on vaan hyvä asia on. 

Julia: 

Ja varmaan tulee niinku vaikuttamaan,ehkä opiskelijakulttuuriin, sitten tulevaisuudessa tai että, että niinku  tuleekohan näkymään sitten tää Sober curious -ilmiö sitten siellä? 

Jenny: 

Ja on sen kyllä huomannut, että, ainakin Vamok järjestää myös ihan tämmöisiä niin kun alkoholittomia  tapahtumia esimerkiksi just tällä viikolla, kun me nyt tätä äänitellään, niin oli pizzaa approt. Sitä on myös  ollut herkku approt ja niissä ei ei ole se alkoholi niinku se keskiö. 

Tina: 

Toi on just tosi hyvä että, että ei rakenneta sitä tapahtumaa. Niillä koska niinhän se pitäisi olla. Siinä olisi se.  Itse ohjelmanumero. 

Jenny: 

Että ei järjestetä tapahtumia sen takia, että voidaan juoda. Vaan että, olisi kiva, että se olisi niinku se niiden  tapahtumien tavoite tai semmoinen niin kun niin tavoite olisi se, että, voidaan olla yhdessä ja tehdä asioita  yhdessä. Jättää aikaa yhdessä eikä se että päästään niin kun juomaan. 

Julia: 

Niinpä oli myös Turun yliopistoon järjestänyt tuommoiset kirppis aprot ihan hiljattain ymmärtääkseni niin,  tosi kiva konsepti. Tosi niinku erilainen ei ole ennen ollut tämmöistä ja niin kun uskon että varmaan suosittu. 

Tina: 

Toi on kyllä tosi kiva kuulla, että on on noin paljon kaikkea erilaisia tapahtumia nykyään että tota. Jotenkin  tosi piristävää, että. Tää nykyinen sukupolvi niin että keksitään kaikkea, ei ehkä ennen ennen. Se oli niin sen  alkoholin ympärillä ne tapahtumat, mutta tota silti tuntuu että että toisaalta taas kyllä niille niin kun  alkoholillisille tapahtumille on paljon niin kun kysyntää ja niin paljon osallistutaan kuitenkin. Että se ei ei  tavallaan poissulje sitä, vaikkakin hyvää, että niitä vaihtoehtoja on laajasti. 

Jenny: 

Ja sehän on vaan hyvä, että tavallaan kaikille löytyisi semmoinen oma juttu, mihin osallistuu ja mistä niin  kun nauttii. Ja tuohon mitä sanoit niin, että on sitä tilausta myös niille alkoholillisille tapahtumille niin, se voi  myös ehkä niin kun juontaa juurensa semmoiseen opiskelijoiden lisääntyneeseen stressiin ja paineisiin ja niin kun semmoiseen jaksamiseen. Että senkin olen kyllä huomannut, että sitä stressiä ja semmoista, niin  kyllä saatetaan myös lääkitä sillä alkoholilla, että yritetään niinku nollata. 

Julia: 

Just varmaan osa niin kun lääkitsee sitä stressiä sillä alkoholilla ja sitten osa varmaan, ainakin itse kuulun  siihen, että oikeastaan ehkä jää mieluummin kotiin sitten ja teen tämmöisiä selfcare iltoja. Että kyllä se  kotiin jääminen antaa niinku enemmän voimavaroja itselle. 

Jenny: 

Ja musta tuntuu, että vaikka monet hakee sitä nollausta ja just ehkä hakee jotain niin kun lisää energiaa  jostain tapahtumista ja alkoholinkäytöstä niin mä uskon, että se vaikutus on usein päinvastainen, että stressi  lisääntyy ja väsyttää ja. 

Tina: 

Ainakin pitkällä aikavälillä. Sitä voi ehkä lääkitä alkoholilla sitä uupumusta ja ehkä masennustakin, hetken aikaa, mutta sitten kun se kroppa tavallaan tottuu niihin määriin ja sä rupeat lisäämään, että sä saisit sen  saman, tavallaan, että sä pystyt rentoutumaan. Niin sen just se vaikutuksen niin se onkin vähän sellainen  noidankehä ehkä sitten. 

Julia: 

Ja onhan onhan tuossa se, että ehkä se alkoholi auttaa niin kun hetken ajan, mutta sitten just pitemmällä  aikavälillä niin tulee niitä negatiivisia puolia enemmän esiin. 

Jenny: 

Ja sitten voi just lisätä niitä haasteita, mitä on ollut jo. 

Tina: 

Ja just toi mitä sä Jenny sanoit, että alkoholihan vaikuttaa kuitenkin unenlaatuun ja ehkäpä ne yöt jää  muutenkin sitten, varsinkin jos viikolla lähdetään niin se uni ei sitten tota ole riittävää kuitenkaan, että  pikkuhiljaa ehkä alkaa vaikuttaa niihin opintoihinkin sitten ja, se on ehkä niinku huolestuttavaa tai itseä  ainakin huolestuttaa se kyllä. Ja tota niin niin. Tässä vielä jos nostaa yhden tutkimuksen niin toi samainen  THL:n korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi- ja terveystutkimus parin vuoden takaa, vuodelta 2021, niin sen  mukaan yli 40% opiskelijoista kokee opiskelu-uupumusta, että sekin on aika korkea luku. 

Jenny: 

Ja sitten tavallaan ton tiedon valossa ei välttämättä niin ku ihmettele myöskään sitä, että sitä alkoholia  käytetään paljon. Että kun kyllähän se joillekin voi tuoda just sen hetkellisen helpotuksen. No millaisia  muutoksia te sitten toivoisitte opiskelijaelämään, niin kun liittyen näihin asioihin, missä ollaan tässä juteltu? 

Tina: 

Mä mietin sitä, että olisi hyvä jos opiskelijat itse, niin ku kiinnittäisi huomiota ehkä enemmän siihen omaan  jaksamiseen ja tunnistaisi sitten niitä hetkiä tai niitä piirteitä kun opiskeluelämä tai opinnot alkaa tuntua  liian rankalta ja huomaa ehkä, että alkaa sitä omaa uupumusta lääkitsemään alkoholilla, niin ehkä tunnistaisi  ne hetket ja miettis sitten niitä vaihtoehtoisia palautumiskeinoja. Että siihenhän on kaikennäköisiä nykyään  erilaisia sovelluksiakin, millä voi tarkkailla omaa alkoholin käyttöänsä, että lähtee vaikka siitä. 

Jenny: 

Mulla on ehkä semmoinen, että toivoisin, että hyväksyttäisiin kaikkien valinnat liittyen niin kuin  opiskelijaelämään ja niihin tapahtumiin, että annetaan ihmisten juoda tai olla juomatta, että ei kiinnitä  siihen huomiota tai tehdä sitä numeroa, että jos joku ei juo. Että se olisi niin ku semmoinen ihannetilanne,  että molemmat olisi yhtä normaalia ja hyväksyttävää. 

Julia: 

Niinpä. Ja mä ehkä nostan taas, mikä tuossa tuli aikaisemminkin, että se tapahtuma ei tai kaikki tapahtumat  pyörisi siinä vaan alkoholin keskellä, että se on niin ku se ohjelmanumero, että kaikilla olisi mukava olla joko  

juo tai sitten juo. 

Jenny: 

Sitä on hyvä lähteä tavoittelemaan. Kiitos kaikille ketkä jakso kuunnella tämän jakson ja kiitos meidän  keskustelijoille. Muistakaa myös kuunnella muut meidän Hyvinvointi vaakalaudalla -podcastsarjan jaksot. 

Jenny: 

Kiitos, heippa. 

Lähteet:

  • THL: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja terveyskysely 2021
  • VAMOK (Otto Mäkiniemi)
  • Terveyskirjasto: Alkoholi ja terveys

Aiheeseen liittyvää