Pari bittiä tuskaa: Mihin voidaan enää luottaa?

Tekoäly tulee muuttamaan opetusta ja tehtävätyyppejä merkittävästi tulevaisuudessa. Se voi tuoda monia etuja oppimiseen, kunhan sitä vaan osataan hyödyntää.

TEKSTI | Juho Heiska
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022120870150

Tekoäly on kehittynyt viime aikoina huimasti. Uusia tekoälyjärjestelmiä ja teknologioita on kehitetty nopealla tahdilla, ja ne ovat alkaneet muuttaa merkittävästi monia aloja ja teollisuudenaloja. Esimerkiksi tekoälyjärjestelmät ovat alkaneet ottaa merkittävää roolia datan keruussa, analysoinnissa ja jalostamisessa. Ne ovat myös alkaneet ottaa roolia teollisuuden automatisoinnissa ja robotiikassa, mikä on tehnyt tuotantoprosesseista tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä.

Myös kuluttajapuolella tekoäly on alkanut muuttaa merkittävästi käyttäytymistä ja kulutustottumuksia. Esimerkiksi tekoälyavusteiset kotiassistentit, kuten Amazon Echo ja Google Home, ovat tulleet suosituiksi ja helpottaneet kuluttajien arkea merkittävästi. Tekoälykuvageneraattori on tekoälypohjainen ohjelmisto tai työkalu (mm. Stable Diffusion), joka on suunniteltu luomaan uusia kuvia tai muokkaamaan olemassa olevia kuvia. Tekoälykuvageneraattori käyttää tekoälyn menetelmiä, kuten koneoppimista ja neural networkingia, luodakseen kuvat tai muokatakseen niitä.

Tekoälykuvageneraattorit ovat yleisiä erityisesti kuvankäsittelyn ja grafiikan aloilla. Ne voivat olla erittäin tehokkaita työkaluja, jotka voivat auttaa luomaan korkealaatuisia kuvia nopeasti ja tehokkaasti. Ne voivat myös tehdä monimutkaisista kuvankäsittelytehtävistä helpompia ja tehokkaampia. Tekoälykuvageneraattorit ovat myös kasvattaneet suosiotaan kuluttajien keskuudessa. Ne voivat auttaa kuluttajia luomaan uusia ja kiinnostavia kuvia tai muokata olemassa olevia kuvia helposti ja tehokkaasti, ilman että käyttäjälle on mitään taiteellisia lahjoja.

Tekoälykuvageneraattorit eivät yleensä ole vaarallisia, mutta niiden käyttöön liittyy joitakin haasteita ja huolenaiheita. Yksi tärkeimmistä haasteista on, että tekoälykuvageneraattorit voivat tuottaa epätarkkoja tai vääristyneitä kuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä ja väärinkäsityksiä, ja se voi jopa vaikuttaa väärin ihmisten käsitykseen maailmasta. Toinen huolenaihe tekoälykuvageneraattoreiden käytöstä on, että ne voivat olla käytettyjä väärin tai huonoon tarkoitukseen. Esimerkiksi tekoälykuvageneraattorit voivat olla käytettyjä luomaan vääriä todisteita tai valeuutisia, jotka voivat aiheuttaa pahaa tahtoa tai hämärtää totuutta. Tämä voi johtaa vakaviin seurauksiin ja vaarantaa ihmisten turvallisuuden.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyn kehitys on ollut huimaa viime aikoina, ja sen vaikutukset ovat alkaneet näkyä monissa eri aloissa. Tulevaisuudessa tekoäly tulee varmasti muuttamaan vielä enemmän aloja ja teollisuudenaloja, ja se on avainasemassa tulevaisuuden teknologisen kehityksen kannalta. Ja yksi näistä aloista on koulutus

Tekoäly on jo alkanut muuttaa opetusta ja tehtävätyyppejä merkittävästi. Sen avulla voidaan tehdä monipuolisempia ja interaktiivisempia oppimiskokemuksia, jotka ovat räätälöityjä jokaisen opiskelijan tarpeisiin. Tekoälyn avulla voidaan myös tehostaa opettajien työtä ja vapauttaa heidän aikaansa keskittyä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Tekoälyn avulla voidaan luoda uusia tehtävätyyppejä, jotka ovat interaktiivisia ja haastavia. Esimerkiksi tekoäly voi luoda opiskelijoille henkilökohtaisia tehtäviä, jotka perustuvat heidän aiempiin oppimiskokemuksiinsa ja taitoihinsa. Nämä tehtävät voivat olla monipuolisempia ja haastavampia kuin perinteiset tehtävät, ja ne voivat auttaa opiskelijoita edistymään nopeammin ja oppimaan syvällisemmin.

Tekoäly voi myös auttaa opettajia tekemään työnsä tehokkaammin. Esimerkiksi tekoäly voi analysoida opiskelijoiden suorituksia ja tarjota opettajille tietoa siitä, mitkä tehtävät ovat vaikeita tai missä opiskelijat tarvitsevat lisää tukea. Tämä voi auttaa opettajia kohdentamaan aikansa ja energiansa tehokkaammin ja auttaa opiskelijoita saavuttamaan parempia tuloksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoäly tulee muuttamaan opetusta ja tehtävätyyppejä merkittävästi tulevaisuudessa. Se voi tuoda monia etuja oppimiseen, kunhan sitä vaan osataan hyödyntää hyvään.

Ja tämä tässä on opettajana pelottavaa. Äskeinen teksti ja pohdinta liittyen tekoälyyn oli kirjoitettu kokonaan käyttäen OpenAI:n chattibottia ChatGPT (https://chat.openai.com/) alle viidessä minuutissa. Jos minä pystyn tähän – niin pystyvät kaikki muutkin. Miten itse ajattelit muuttaa tehtäviä, jotta ne tekisi oikea ihminen eikä koneopetettu tekoäly?

Miten tämä tulee muuttamaan opetusta ja esimerkiksi tehtävänantoja? Essee tehtävät menettävät täysin arvonsa, koska vaikka yllä oleva teksti oli ehkä hieman puiseva, voit helposti pyytää botilta ihan mitä tahansa tyylisuuntaa keskiaikaisesta runoudesta tieteellisen tekstiin lähdeviitteiden kanssa. Nykyinen botti on myös vasta beta-versio ja jos se on nyt jo näin vakuuttava – missä olemme kymmenen vuoden päästä?

Koneinsinööri voi kirjoittaa ensin ChatGPT botille kuvauksen minkälaisen osan hän tarvitsee koneeseensa 3D-printattuna. ChatGPT botti kirjoittaa kuvauksen ja syöttää sen suoraan tekoälykuvageneraattorille (eli esim. Stable Diffusion), joka antaa ulos saman tien kuvan ja ehkä tulevaisuudessa valmiin 3D-mallin kappaleesta, joka pienellä hienosäädöllä on valmis käytettäväksi. Elokuvienkäsikirjoittaja pyytää lasten elokuvan käsikirjoitusta botilta, joka tuotttaa sen käden käänteessä. Sama voidaan sen jälkeen syöttää taas Stable Diffusionin tyyliseen ohjelmaan, joka tulevaisuudessa puskee valmista elokuvaa ulos – sillä tyylisuuntauksella minkä haluat, animaatiosta näyteltyyn elokuvaan. Mainostoimistot, suunnittelijainsinöörit ja arkkitehdit alojen lista mitkä tulevat muuttumaan tekoälyn myötä on ihan rajaton.

Ei kai tässä muuta auta kuin todeta, että tervetuloa tulevaisuuteen – ollaanko valmiita?

Aiheeseen liittyvää