Tulevaisuuden robotit lasten silmin

Valtakunnallinen Lapsi mukaan töihin -päivä avasi työpaikkojen ovet lapsille ensimmäisen kerran seitsemän vuotta sitten. Tänä vuonna Vaasan ammattikorkeakoulu toimi ensimmäistä kertaa ylpeänä isäntänä tälle tapahtumalle omassa työympäristössämme. Marraskuisena aamuna innokas lapsijoukko saapui kampukselle tuoden mukanaan energistä tunnelmaa teemapäivään. Yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun, Lastensuojelun Keskusliiton sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettu päivä tarjosi mahdollisuuden 28 lapselle kurkistaa vanhempiensa työarkeen ja saada käytännön käsitys siitä, mitä ammattikorkeakoulussa tapahtuu.

TEKSTI | Henna Hiippala
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401102147

VAMKin Lapsi mukaan töihin -päivä tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden lapsille tutustua teknologian maailmaan. Päivän kohokohtiin kuului Technobothnian tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorion esittely, jossa lapset pääsivät näkemään robotteja toiminnassa. Tämän jälkeen lapset saivat päästää luovuutensa valloilleen osallistumalla työpajaan, jossa he piirsivät omia näkemyksiään tulevaisuuden roboteista.  Pääsemme tutustumaan lasten suunnitelmiin ja oivalluksiin näiden piirustusten ja haastattelujen kautta, jotka syntyivät työpajassa.

Saamamme myönteisen palautteen perusteella päätimme ehdottomasti jatkaa tämän tapahtuman järjestämistä myös tulevina vuosina. Ensi vuonna toivomme, että mukaan liittyvät omat lapset, kummilapset, lapsenlapset ja muut innokkaat tutustujat!

Leikki ja oppiminen

Lasten piirustuksista nousee toiveita tulevaisuudesta, jossa teknologia tekee elämästä helpompaa ja hauskempaa. Monet lapset haluavat olla robottien kanssa vuorovaikutuksessa ja useassa piirustuksessa robotti toimi läksyjen teossa apurina ja suurimmissa visioissa suoritti läksyt lasten puolesta. Ehkäpä tulevaisuuden robotiikka sisältää entistä enemmän kasvatuksellisia ja opetuksellisia piirteitä, joilla syventää oppimiskokemuksia. Juho oli suunnitellut robotin, joka osaa melkein kaiken ja tietää kaiken ja sen tehtävänä oli hoitaa lapsia päiväkodissa. Tällä robotilla voisikin olla merkittävä vaikutus lasten päiväkotikokemukseen tarjoamalla tasapainoisen yhdistelmän oppimista, leikkiä, teknologiaa ja huolenpitoa!

Läksyrobotti
Lastenhoitajarobotti

Tunteiden jakaminen

Tulevaisuudessa robotit voivat tarjota paljon enemmän kuin pelkkää koneellista apua. Ne voivat toimia ystävinä, luovuuden lähteinä ja arjen helpottajina, tuoden iloa ja vaivattomuutta elämäämme. Monissa piirustuksissa robotit on kuvattu tunneälykkäiksi kumppaneiksi. Näissä visioissa robotit eivät ole vain teknologisia apureita vaan myös empaattisia ystäviä, joiden kanssa lapset haluavat jakaa ilot ja surut. Ensimmäisessä kuvassa Elsan Tunnerobotti lohduttaa surullisia ja tsemppaa vaikeina hetkinä. Piirustuksissa on visioitu myös lemmikkirobotteja, jotka eivät ole vain käytännöllisiä, vaan Sennin kissa on yhtä pörröinen ja täynnä persoonallisuutta kuin oikeakin lemmikki. Marsurobotin piirtäjä Eemi oli suunnitellut sille työtä hoiva-alalla, jossa se voisi hieroa ihmisiä marsumaisen piristävällä tavalla.

Lemmikkirobotti
Marsurobotti

Teknologian arkipäiväistyminen lasten maailmassa

Vaikka tulevaisuuden tunnerobotit saattavat odottaa vielä kehitysvaiheessa, nykyajan lapset ovat jo tottuneet moniin teknologisiin apureihin arkipäiväisessä elämässään. Lapset ovat kasvaneet ympäristössä, jossa erilaiset puheohjatut avustajat, kuten älykaiuttimet, ovat olleet läsnä. He ovat tottuneet kyselemään älylaitteiltaan kysymyksiä, saamaan musiikkitoiveitaan täytetyksi ja pyytämään apua läksyjen tekemisessä. Lapsille voi olla arkipäivää myös kodin automaatiojärjestelmät, kuten robottipölynimurit. Lapset näkevät teknologian osana kotiympäristöään ja huomaavat, miten laitteet voivat helpottaa päivittäisiä tehtäviä. Lapset ovat jo nyt tekemisissä erilaisten robotiikan muotojen kanssa ja tämä voi vaikuttaa siihen, miten he kuvittelevat sen tulevaisuudessa osaksi elämäänsä. Tästä esimerkkinä Alina oli suunnitelmassaan ennakkoluulottomasti yhdistänyt puhelimen, hammasharjakotelon, penaalin ja siivouksen yhdeksi laitteeksi, nimeltään Apurobo. Interaktiiviset lelut ja pelirobotit ovat esimerkki siitä, miten teknologia on sulautunut lasten leikkeihin. Lapset voivat ohjata robotteja, luoda niille tehtäviä ja oppia samalla uusia asioita leikin kautta. Kuvassa Ainon siivoojarobotti siivoaa nopeasti, mutta hymy kasvoillaan.

Siivoojarobotti

Yhteisöllisyys

Yhteistä piirustuksissa on ilo ja uteliaisuus, joka heijastuu lasten luomista roboteista. Lasten mielissä robotit eivät ole vain apuvälineitä, vaan ne ovat osa perhettä ja yhteisöä, jotka tuovat lisää aikaa leikkimiseen ja nauttimiseen elämästä. Monissa piirustuksissa korostuu yhteisöllisyys, jossa robotit työskentelevät yhdessä ihmisten kanssa. Lapset voivat jo nyt hahmottaa, miten robotit voivat olla osa tiivistä yhteistyötä ja auttaa ihmisiä erilaisissa tehtävissä. Piirustuksissa lasten kuvittelemat robotit hymyilevät leveästi samalla kun suorittavat tehtäviään. Tämä heijastaa lasten toiveita siitä, että teknologiset apurit voivat tuoda iloa ja positiivista energiaa heidän ympäristöönsä.

Tanssijarobotti

Lapsilla on kyky nähdä teknologia erilaisessa valossa ja heidän visioistaan voi syntyä innovaatioita, joita emme vielä edes osaa kuvitella. He eivät vain kuvittele robottien olevan osa elämäämme – he näkevät ne ystävinä, opettajina ja avustajina, jotka voivat tehdä maailmasta hieman paremman paikan. Lasten korostama sosiaalinen vuorovaikutus voi ohjata robottien kehittämistä kohti inhimillisempää käyttäytymistä ja kykyä ymmärtää ja reagoida ihmisten tunteisiin. Lasten suunnittelemat robotit eivät ole vain piirustuksia paperilla, ne ovat näköaloja tulevaisuuteen, jotka voivat muokata tapaa, jolla me kaikki koemme teknologian. Kuvitelkaamme siis yhdessä, miten marsurobotit voivat tarjota hierontaa avaruusmatkailijoille, miten siivousrobotit voivat antaa halauksen siivouksen lomassa ja miten pitkän työviikon päätteeksi lähdemme juhlimaan tanssirobotin kanssa!

Aiheeseen liittyvää