Henkilöstövaihdosta uusia tuulia omaan työhön

TEKSTI | Tuija Tammi
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023051644706

Istun junassa paluumatkalla kotiin.  Ulkomaille suuntautunut matka on ollut täynnä ohjelmaa, uusien ihmisten tapaamisia ja uusiin paikkoihin tutustumisia. Matkan loppupuolella väsy jo tuntuu, mutta vähän nuutuneenakin silti hymyilyttää. Mielessä pyörii paljon ajatuksia. Osa niistä liittyy suoraan omaan työhön tai VAMKiin, osa taas itseeni ihmisenä. Palaan kotiin lisää nähneenä ja kokeneena, hieman muuttuneena. Ja se on hyvä asia! Jälleen kerran mietin ja totean, että välillä kannattaa lähteä pois kotimaasta kokemaan, näkemään ja tutustumaan. Mitä kaikkea uutta maailmalta tarttuukaan omaan henkiseen matkareppuun!

Osan henkilökuntamme työkuvaan saattaa sisältyä esimerkiksi hanketyön kautta hankematkoja ulkomaille säännöllisesti. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole vain pienen ryhmän etuoikeus vaan kaikilla Vaasan ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenillä on mahdollisuus kansainvälistyä ja lähteä henkilöstövaihtoon. Vaihdon sisältö ja tavoite voi toteutua siten, että opettaja tai asiantuntija menee partnerikouluun luennoimaan ja/tai jakamaan omaa erityisosaamistaan.  Vaihdon tavoitteena voi olla myös itsensä tai työnsä kehittäminen, jolloin vaihdon sisältönä ja ohjelmana voisi olla esimerkiksi partnerikorkeakoulun kollegan työn seuraaminen, työpajoihin tai kurssille osallistuminen tai vertaisarviointi ja parhaiden käytänteiden jakaminen. Monet korkeakoulut järjestävät myös kansainvälisyysviikkoja tietyn teeman ympärille tai rajatuille kohderyhmille.

Vaihtojaksolle osallistumisen hyödyt sekä osallistujalle että omalle korkeakoululle ovat moninaiset. Osallistujan on mahdollista laajentaa omia verkostoja Suomen ulkopuolelle, lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja siten kansainvälistää omaa työtä. Tämän myötä voi syntyä muun muassa uusia kansainvälisiä hankkeita, opetusyhteistyötä tai yhteisiä virtuaalikursseja, joita tarjotaan myös ulkomaisen korkeakoulun opiskelijoille. Henkilökohtaisella tasolla vaihto voi lisätä motivaatiota, tuoda uusia ideoita ja ammatillista vaihtelua omaan työhön sekä laajentaa ja kasvattaa oman alan tuntemusta ja avata uusia näkökulmia. Usein moni saa myös varmuutta kommunikoida vieraalla kielellä. Vaihtojaksolle osallistuminen myös edesauttaa kotikansainvälistymistä, kun vaihtojaksolle osallistunut hyödyntää oppimaansa ja jakaa kokemaansa kollegoille ja opiskelijoille. Näin koko korkeakouluyhteisömme voi saada hyötyä ja etua toisten kokemuksien kautta.

Moni saattaa miettiä myös vaihdon rahoitusta. Mikäli henkilökuntamme jäsen lähtee vaihtojaksolle, se on työmatka, jonka kulut VAMK maksaa kuten muidenkin työmatkojen osalta. Osaan kohteista pystymme osittain rahoittamaan ulkopuolisella rahoituksella esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman kautta.

Miten asian kanssa tulisi edetä? Vaihtojakson suunnittelu on hyvä aloittaa keskustelulla oman esihenkilön kanssa ja sen jälkeen kansainvälisten palveluiden kanssa. Kun sopiva kohde on löytynyt ja ajankohta on saatu sovittua, voi aloittaa varsinaiset matkajärjestelyt. Lisäohjeistusta vaihtojaksolle osallistumisesta löytyy Intrasta. Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden henkilöstö kertoo myös mielellään lisää. Kannattaa siis rohkeasti ottaa yhteyttä ja kysyä mieltä askarruttavista asioista, sillä tyhmiä kysymyksiä ei ole. Lisäksi on hyvä kysellä kokemuksista niiltä kollegoilta, jotka ovat jo olleet vaihdossa.

Miten olisi, jos sinäkin lähtisit hakemaan uusia ajatuksia ja kokemuksia maailmalta?

Aiheeseen liittyvää