Ensimmäinen vuosi VAMKilla – jos se helppoa olisi niin kaikkihan sitä tekisivät

Elokuussa 2022 viisi taustoiltaan erilaista ihmistä astui sisään korkeakoulun ovista ensimmäistä päiväänsä varten – jokaisella omat odotuksensa ja pelkonsa uuden haasteen edessä. Yksi jännitti, miten hän tulee pärjäämään uuden organisaation monimutkaisissa rakenteissa, toinen pohti, miten hän saa sovitettua oman osaamisensa uusiin työtehtäviin. Kolmas mietti, millainen työyhteisö on, kun taas neljäs oli innoissaan uusista mahdollisuuksista kehittää omaa osaamistaan. Viides tunsi sekoituksen kaikkia edellä mainittuja tunteita – sekä jännitystä että innostusta, epävarmuutta ja odotusta.

TEKSTI | Riikka Lehesvuo, Anu YliKahri, Karina Björninen, Katja Ketola ja Piia Uusi-Kakkuri
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052547874

Uudet toimintatavat

Aloitimme VAMKilla erilaisista lähtökohdista, mutta kaikilla meillä oli yhteinen tavoite: tehdä parhaamme uudessa tehtävässä ja kehittyä ammatillisesti. Kulunut vuosi on ollut haastava, mutta samalla myös hyvin antoisa kokemus. Yksi suurimmista haasteista uuteen työpaikkaan siirtyessä on aina organisaation toimintatapoihin ja työyhteisöön tutustuminen. Korkeakoulujen kompleksiset rakenteet ja prosessit vaativat nopeaa oppimista, jotta ymmärtää, miten asiat toimivat, miksi ja milloin tiettyjä prosesseja tehdään. Lisäksi uusiin kollegoihin ja opiskelijoihin tutustuminen vie aikaa ja vaatii aktiivista verkostoitumista.

Kaiken tämän ollessa hyvin antoisaa, vie se myös energiaa. Runsaasti aikaa on ensimmäisenä vuonna vienyt myös oman alan opetussuunnitelmaan tutustuminen ja soveltuvien opetusmenetelmien löytäminen ja sovittaminen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Uutena on myös paljon opittavaa eri oppimistavoista ja niistä keinoista, joilla voidaan tarjota mahdollisimman hyvä oppimiskokemus kaikille opiskelijoille,  unohtamatta opetuksen laatua ja opiskelijoilta saatuja palautteita. Opiskelijaryhmät ovat alasta ja kokemuksesta riippuen hyvin erilaisia, ja suunnittelun lisäksi niin kontaktitunnit kuin muu opintojaksojen sisältö vaatii erinomaisia improvisaatiotaitoja.

Monimuotoinen työ

Uuden äärellä olemisen haasteista huolimatta olemme huomanneet työmme valtavat mahdollisuudet. Meillä on mahdollisuus ja oikeastaan myös pakko kehittää omaa osaamista ja oppia uutta. Työ on erittäin monipuolista. Olemme olleet vuoden aikana mukana monessa. Olemme opettaneet, ohjanneet, olleet mukana kehittämistoiminnassa, järjestäneet seminaareja ja työpajoja, ideoineet ja kirjoittaneet hankehakemuksia sekä tehneet yhteistyötä erilaisissa verkostoissa. Myös yhteisopettaminen on ollut äärimmäisen innostavaa ja kehittävää, ja siitä on saanut vinkkejä oman pedagogiikan kehittämiseen.

Olemme saaneet olla tekemisissä tuttujen, oman osaamisen keskiössä olevien asioiden kanssa, mutta pakottautuneet myös epämukavuusalueelle. Kehittymismahdollisuudet ovat rajattomat. Voimme kehittää opetusmenetelmiämme, tutkimusosaamistamme, pedagogisia taitojamme sekä palveluliiketoimintaosaamistamme.

Voimaa työyhteisöstä

VAMK on tarjonnut meille näiden lisäksi, ehkä tärkeimmän: uuden yhteisön, johon kuulua. Olemme saaneet oppia tuntemaan uusia kollegoita, jotka ovat avuliaasti ja ystävällisesti auttaneet meitä kasvamaan ja kehittymään ammatillisesti. Yhteisöllisyys on tärkeä osa elämää ja erityisesti työpaikalla, jossa vietetään runsaasti aikaa. Olemme saaneet myös uusia ystäviä.

Vertaistuen voimaa ei voi väheksyä uudessa työssä aloitettaessa, kuten ei missään muussakaan uudessa ja haastavassa tilanteessa. Me soten uudet opettajat olemme saaneet paljon voimaa toisistamme. Kun joku meistä on kohdannut haasteita tai tuntenut epävarmuutta, muut ovat auttaneet. WhatsApp-ryhmä on laulanut vuorokauden ajasta riippumatta, ja aina on löytynyt apua. Porukassa olemme myös oppineet, että hölmötkin ajatukset voivat olla kullan arvoisia ja niitä kannattaa jakaa. On ollut suuri voimavara aloittaa uudessa työssä yhtä aikaa monen muun kanssa. Olemme voineet tukea ja rohkaista toisiamme, koska olemme olleet kaikki samassa tilanteessa.

Energiaa opiskelijoista

Opettajan työn suola taitaa kaiken tämän kehittämisen ja kehittymisen takana olla kaikilla meillä kuitenkin sama: kohtaamiset ja keskustelut opiskelijoiden kanssa. Mahtavien opiskelijoidemme kanssa olemme oppineet yhden lukuvuoden aikana monella opintojaksolla. Opetustyö on kattanut monenlaisia aiheita aina organisaation toiminnan kehittämisestä hoitotyön kliinisiin perusteisiin ja tilastollisesta tutkimuksesta mielenterveys-päihde- ja väkivaltatyöhön.

Kurssit ovat sijoittuneet tutkintoaan juuri aloittelevien opiskelijoiden opintojen alkupäästä aina syventävien opintojaksojen pariin sekä myös ylemmän AMK:n opintoihin. Miten inspiroivaa onkaan ollut pyöritellä ajatuksia yhdessä opiskelijoiden kanssa opintojaksoilla, haastaa heitä reflektoimaan ja saada itse uusia näkökulmia jo työelämässä olevilta opiskelijoilta.

Opettajan työ on ihanan, mutta välillä myös vähän kamalan monipuolista. Päivän aikana tapahtuvat kontaktit ulottuvat opiskelijoista kollegoihin sekä monesti myös erilaisten organisaatioiden ja yritysten toimijoihin. Työpäivän jälkeen monesti huomaa puhuneensa niin, että suuta kuivaa.

Kesän (kaivatun) lepotauon jälkeen aloitamme toisen vuoden hyvillä mielin. Organisaation toimintatavat ja rakenteet, työtoverit ja opiskelijat ovat nyt tutumpia sekä tiedämme paremmin, mitä odotamme työltämme ja mitä meiltä odotetaan. Toivomme, että toinen vuosi tarjoaa meille edelleen monipuolisia mahdollisuuksia kehittyä, syventää omaa osaamistamme ja oppia uutta. Odotamme innolla tulevia vuosia yhdessä uusien kollegoidemme kanssa!

Aiheeseen liittyvää