Humanity

Organisations in Finland that Help You with Employment Issues

22.11.2021
Entering into the labour market and obtaining employment opportunities are important to graduates. However, finding employment is not always easy...
Competence

Funding the green transition of SMEs in Finland

22.11.2021
In facing the realities of climate change and the need to cut back on greenhouse gas emissions, nations, businesses and...
Competence

Application of Analytical Hierarchy Process to Identify the Experience of Online Teaching Platform

19.11.2021
Online teaching has increased in the past year due to Covid-19 making the demand for supplementary online teaching platforms, such...
Tulevaisuus

Muutoshankkeet korkeakoulumaailmassa

15.11.2021
”Muutos on pysyvä olotila”, tuo erilaisissa johtamiskoulutuksissa kuultu lause sopii hyvin kuvastamaan korkeakoulumaailmassa tapahtunutta myllerrystä. Covid19-tilanteen alkaessa ryhdyttiin puhumaan digiloikasta,...
Perspectives

Unlocking Creative mindset through everyday actions

15.11.2021
In this rapidly developing world, we sometimes fear if our pace of learning and being creative is at par with...
Osaaminen

Opi kirjoittamalla

15.11.2021
Oppimisen näkökulmasta ei ole yhdentekevää, miten me opiskelemme ja käsittelemme tietoa. Vuonna 2020, Lapin yliopistossa julkaistussa väitöstutkimuksessaan, Satu-Maarit Frangou lähestyi...
Osaaminen

Eläytymismenetelmä

3.11.2021
Eläytymismenetelmä on aineistonkeräämisen menetelmä Eläytymismenetelmällä tarkoitetaan sellaista laadullisen aineistonkeräämisen menetelmää, jossa aineiston keräämiseen käytetään tutkijan antamien ohjeiden (lyhyt kehyskertomus) jälkeen...
Näkökulmia

Tuhat ja yksi tapaa toteuttaa työelämäyhteistyötä korkeakoulun opintojaksoilla

27.10.2021
Korkeakoulut ovat profiloineet itseään yhä enenevässä määrin alueellaan työelämän tärkeäksi yhteistyökumppaniksi. Jo pitkään on ammattikorkeakouluissa harjoitettu yhteistyöprojekteja alueen yritysten ja...
Osaaminen

Arviointitutkimus

26.10.2021
Mitä arviointitutkimus on? Mikko Mäntysaaren (2010, 2) toimittamassa julkaisussa arviointi sosiaalipalveluissa todetaan, että arvioinnin tarkoitusperiä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta käsin....
Osaaminen

Varo linkkimätää

26.10.2021
Tutkimuksen lähteinä on perinteisen painetun aineiston lisäksi koko ajan kasvava määrä erilaisia verkkoaineistoja, joiden sisältö päivittyy, muuttaa tai poistuu kokonaan....