Vihdoinkin arvostusta

Ammattikorkeakoulut ovat maksaneet vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa harjoittelumaksuja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelumaksuista. Budjettiriihessä päätettiin viime viikolla, että näiden maksujen perimisestä ammattikorkeakouluilta luovutaan. Tämä on arvostuksen osoitus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

TEKSTI | Kati Komulainen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090657673

Olemme keskellä akuuttia sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaa. Suuret ikäluokat eläköityvät kovaa vauhtia ja samalla hoidon ja hoivan tarve vain kasvaa. Samaan aikaan työvoimapula kasvaa myös muilla aloilla ja kilpailu työntekijöistä on totta.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista valtaosalle maksetaan harjoitteluista palkkaa. Tämä on ollut omiaan heikentämään sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ammatillista itsetuntoa. Heistä on pitänyt maksaa, jotta he saavat harjoitella. Samalla opiskelutoverit ovat saaneet palkkaa harjoittelusta. Kyse ei ole aivan pienestä asiasta, kun näemme, missä tilanteessa meidän sosiaali- ja terveysalan työvoimapula on.

Ammatillinen toinen aste on luopunut harjoittelumaksuista jo muutamia vuosia sitten. Lääketieteen opiskelijoista näitä ei ole koskaan perittykään korkeakouluilta. Nyt rakennetaan systeemi, jossa korvaukset haetaan suoraan harjoittelua tarjoavasta yksiköstä käsin ja he hakevat korvaukset valtiolta. Näin vältetään massiivinen hallinnollinen työ, jota ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet tämän asian ympärillä. Harjoittelusopimuksia on tuhansia Suomessa. Laskutus- ja hallinnointi on kuormittanut kaikkia osapuolia.

Nyt fiksu työnantaja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Alkaa maksaa palkkaa loppuvaiheen opiskelijan harjoittelusta. Samalla sitouttaen ja perehdyttäen opiskelijan kyseiseen työhön ja työyksikköön. Veto- ja pitovoimaongelmat ratkeavat vain johtamisen, työolojen ja palkkauksen kehittämisellä. Tässä yksi konkreettinen keino.

Toinen keino on hyväksyä johtamis- ja kehittämistehtäviin YAMK-tutkinnon suorittanut sote-alan ammattilainen, kuten Pohjanmaan hyvinvointialue tekee. Osittain työvoimapula on itse rakennettua, jos YAMK-tutkinnon suorittanut ei ole samalla viivalla yliopistossa suoritetun maisteritutkinnon suorittaneen kanssa. Keskitytään osaamiseen. Ja YAMK-tutkinto on eurooppalaisesti tarkasteltuna maisteritasoinen tutkinto. Vielä kun saisimme nimikkeen YAMK-maisteri käyttöömme.

On aika osoittaa arvostusta sosiaali- ja terveysalalle kaikilla keinoilla. Me tarvitsemme teitä.

Aiheeseen liittyvää