Kohti vihreämpää IT:tä

TEKSTI | Anna-Kaisa Saari
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230914126451

Tietokoneiden, tietoverkkojen ja digitaalisen teknologian käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä, ja tämä kehitys on luonnollisesti tuonut mukanaan myös ympäristöhaasteita. Vihreä IT, eli kestävä ja ympäristöystävällinen tietotekniikka, on tullut ja pitäisi tulla entistä tärkeämmäksi aiheeksi yrityksille ja organisaatioille ympäri maailman. Osallistuin kesällä itSMF Finland Ry:n järjestämään webinaariin Viisi askelta kohti vihreämpää IT:tä, ja sen innoittamana syntyi tämä kirjoitus.

Matka siirtyessä kohti kestävämpää ja ympäristöystävällisempää IT:tä kulkee viiden askelman kautta. Työ alkaa tosiasioiden tunnustamisesta ja vastuullisuuden haltuun ottamisesta, nykytilanteen selvittämisestä, suunnan asettamisesta ja työn toimeenpanosta. Ihan loogiset askelmat, sopivat melkein mihin vaan.

Ensimmäinen askel kohti vihreämpää ja kestävämpää IT:tä on tunnustaa nykyisen tilanteen tosiasiat. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat globaaleja ongelmia, joilla on merkittäviä vaikutuksia myös IT-alalla. Esimerkiksi malmien louhinta ja suurten datakeskusten rakentaminen vaikuttavat ekosysteemeihin. Lisäksi lainsäädäntö, kuten EU:n uusi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), asettaa vaatimuksia yritysten kestävän kehityksen raportoinnille. Rahalliset näkökulmat, kuten yrityslainojen saatavuus ja sijoittajien näkemykset, ovat myös tekijöitä, jotka painottavat yritysten vastuullisuutta tulevaisuudessa todennäköisesti entistä enemmän. Vastuullisuus, sen julkisuus ja markkinointi tarjoavat yrityksille kilpailuetuja, sillä kuluttajat ovat tänä päivänä valmiita jopa maksamaan vastuullisesti tuotetuista tuotteista enemmän.

Toinen askel kohti vihreämpää ja kestävempää IT:tä on ottaa vastuullisuus haltuun. IT-osasto ei voi tulevaisuudessa enää olla vain sivustakatsoja, vaan sen tulee olla aktiivinen toimija ympäristövaikutusten hallinnassa. Loppukäyttäjälaitteet ja datakeskukset ovat suuria hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia, ja IT-sektorin osuus maailmanlaajuisista päästöistä on noin 1%. Kuulostaa ehkä pieneltä, mutta suhteutettuna, tuo 1% vastaa seitsemän kertaa koko Suomen päästöjä tai kerran koko Britannian päästöjä. Kasvavat vaatimukset ja digitalisaation kehitys johtavat entistä suurempiin päästöihin, esimerkiksi tekoälyn lisääntyvä hyödyntäminen vaatii tolkuttomat määrät resursseja. Tulevaisuuden ennusteiden mukaan IT-sektorin päästöt voivat nousta jopa 14%:n vuoteen 2040 mennessä. Siksi olisi tärkeää alkaa jo nyt ottamaan myös nämä IT-sektorin ympäristövaikutukset vakavasti.

Kolmas askel on selvittää, missä yritys tai organisaatio tällä hetkellä on kestävyyden näkökulmasta. Tämä vaatii kestävän IT:n kypsyystason arviointia. Erilaiset maturiteettimallit, kuten Sustainable IT Maturity Model (https://ecochain.com/knowledge/sustainability-maturity-model/), tarjoavat viitekehyksen tälle arvioinnille. Maturiteettitason arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa yrityksen nykytila ja asettaa tavoitteet kehitykselle. Useimmat yritykset ovat vielä varhaisessa vaiheessa, mutta siirtymää kohti korkeampia tasoja on jo maailmalla nähtävissä.

Neljäs askel on suunnan määrittäminen. Ensimmäiseksi tehdään johtopäätökset maturiteetin analysoinnista, määritellään nykytila ja asetetaan tavoitteet. Hiilijalanjäljen laskeminen on edellytys tavoitteen asettamiselle ja myöhemmin myös tavoitteiden saavuttamisen todentamiselle. Esimerkiksi laitteiden elinkaaren hallinta, datakeskukset, pilvipalveluiden hyödyntäminen, sovellusten ja datan kestävä käyttö sekä toimittajien hallinta ovat keskeisiä alueita, joilla voidaan vaikuttaa ympäristövaikutuksiin.

Viides ja viimeinen askel on ryhtyä toimiin ja toteuttaa suunnitelmat. Tämän lisäksi on tärkeää seurata ja mitata toimenpiteiden vaikutuksia. Ihmisten muutosvastarinnan hallinta on myös keskeinen osa prosessia, ja muutosvastarinnan hallitsemiseen tarvitaan johdon tukea ja koulutusta. Vastuullisuuden tulee olla osa organisaation strategiaa, prioriteetteja ja kulttuuria. Yhteistyö yrityksen kestävyystiimin kanssa ja tarvittaessa ulkopuolelta hankittu asiantuntija-apu voivat myös auttaa kehittämään kompetenssia ja saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Kestävä ja ympäristöystävällinen IT edellyttää toimia kaikilta tasoilta, ja sen saavuttaminen voi tuoda merkittäviä kilpailuetuja yrityksille. Kestävän IT:n avulla voimme vähentää huomattavasti IT-sektorin aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä globaalisti. On aika ottaa vastuu ja siirtyä kohti vihreämpää IT:tä. Voisitko sinä olla suunnannäyttäjä ja vaikkapa olla uusimatta työpuhelintasi aina kahden vuoden välein ihan vaan koska ympäristö?

Aiheeseen liittyvää