Raha seuraa tekoja – miten juuri minä vaikutan ammattikorkeakoulun rahoitukseen?

TEKSTI | Piia Kujala
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022102462779

Ammattikorkeakoulujen rahoitus on mielenkiintoinen ja oikeastaan aika kannustava malli. Ammattikorkeakouluille rahoitusta tuottavat amk- ja yamk-tutkintojen lisäksi monet asiat kuten esimerkiksi jatkuvan oppimisen opintopistekertymät, julkaisujen määrä, tki-rahoituksen kotiuttaminen sekä erilaiset laadulliset mittarit. Monen muun julkisilla verovaroilla osittain tai kokonaan tuotetun palvelun rahoituksen määrittyminen ei ole näin selkeää kuin ammattikorkeakouluilla, saatikka sitä ei ole helppo yksilöidä yksilön, koulutusalan tai yksikön tavoitteeksi. Haastetta rahoitusmallissa tuottaa se, että tänään tehdyt teot tuottavat yhtiölle rahan aikaisintaan noin kolmen vuoden kuluttua. Tänään tehty investointi, tuottaa vasta aikaisintaan kolmen vuoden päästä rahaa. Tämä luo haastetta yhtiön toiminnalle, koska investointien tuottoaika on pitkä.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on lähdetty tekemään vuodesta 2020 alkaen määrätietoisia tekoja rahoitusmallimittareiden parantamiseksi. Mittareissa nähdään huimaa kohentumista. Monen mitattavan ominaisuuden kohdalla on vaadittu investointeja, rekrytointeja ja muita toimenpiteitä, joiden avulla luodaan perusedellytykset tietyn mittarin kasvulle. Monen mittarin kohdalla tarvitaan myös malttia – malttia odottaa, että suotuisat vaikutukset näkyvät – uskoa tekemiseen ja tehtyihin toimenpiteisiin. Kasvavan yhtiön kehittämisessä on aina omat haasteensakin – kehitettäviä asioita on paljon. On osattava valita ne asiat, jotka tuottavat yhtiölle tulosta pikaisemmalla aikataululla – toisaalta on valittava ne asiat, jotka kantavat yhtiötä pitkällä aikavälillä sekä luovat vahvaa taloudellista kivijalkaa. Rahoitusmallin mittarit ovatkin meillä kehittyneet suotuisaan suuntaan, ja olemme saavuttaneet jo paljon ja onnistuneet hienosti. Kuitenkin meiltä vaaditaan edelleen kehitystyötä erityisesti tiettyjen mittareiden kasvattamisessa ja kehittämisessä. Tähän tarvitaan yhtiön jokaista jäsentä ja meidän jokaisen panostusta. Vain yhdessä yhteisönä voimme nämä tavoitteet saavuttaa.

Miten yhtiön tai yksikön tavoitteet – mittarit näkyvät juuri sinulle työssäsi? Mittareita on paljon ja herkästi yksittäiselle yhteisömme jäsenelle voi tulla tunne, että ei mitenkään pysty edistämään kaikkea. Tästä syytä on tärkeää, että kehitämme yhdessä toimintaamme siihen suuntaan, että yhtiön tavoitteet, yksikön tavoitteet muodostavat jokaisen yksilön tavoitteet. Mutta tähän tarvitaan Sinua! Mikä sinua kiinnostaa? Mitkä tavoitteet ovat sellaisia, joiden eteen sinä olet erityisesti motivoitunut tekemään töitä? Oletko tuonut esihenkilöllesi esiin, että olet kiinnostunut juuri tki-työstä tai vaikkapa julkaisujen kirjoittamisesta tai sinua kiinnostaa erityisesti täydennyskoulutuksen tai muun palveluliiketoiminnan kehittäminen? Tai haluatko keskittyä siihen, että opiskelijoiden opinnot edistyvät entistä paremmin ja he valmistuvat ajallaan? Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, mutta kaikki tekemisemme pitää vahvistaa tavalla tai toisella rahoitusmallin mittaritavoitteitamme ja sen myötä yhtiön menestystä. Puhumattakaan kaikesta muusta arvosta, jota tekemisemme tuottaa.

Uskoisin, että sillä, että voimme vaikuttaa työhömme ja yhdessä määritellä tavoitteitamme työhön ja sen sisältöön, saavutamme myös parempaa työhyvinvointia. Selkeät tavoitteet omalle tekemiselle luovat turvallisuuden tunnetta, selkeää näkymää siitä, mikä on meidän jokaisen rooli yhtiössä. Oman työn rikastaminen ja monipuolistaminen on motivoivaa. Päivät ovat erilaisia ja työ antaa entistä enemmän. Tästä syystä, otathan nämä asiat esihenkilösi kanssa esiin, ellet ole jo aiemmin asiasta keskustellut. Mikä on sinun tavoite – mikä sinua motivoi? Ja toisaalta mitä sinulta odotetaan?

Kehityskeskustelu viimeistään on se hetki, jolloin yksikön tavoitteista tulee yksilön tavoitteita. Silloin pohditaan sitä, että mitkä ovat yksikkömme tavoitteet ja mikä juuri Sinun panostus on niihin. Kun tavoitteet ovat selvät ja työhönsä on saanut itseään innostavia, motivoivia tehtäviä, uskon, että olemme entistä parempi työyhteisö sen jälkeen.

Minusta on kannustavaa, että kaikki se mitä teemme – tuottaa meille kaikille parempaa tulevaisuutta! Uskotaan siis tekemiseemme ja maltetaan myös nähdä tekojemme vaikutukset!

Aiheeseen liittyvää