Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden vuodenkierto – talvi

TEKSTI | Hanna Peltola
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022122273452

Samoin kuin koko ammattikorkeakoulun toimintaa, myös kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden työtä määrittää osaltaan akateeminen lukuvuosi alkamis- ja päättymispäivämäärineen. Jotta työnkuvan voisi kokonaisuudessaan ymmärtää, on vaihtoasioiden parissa työskenneltävä vähintään yksi kokonainen vuosi. On siis hyvä käydä läpi kaikki ne moninaiset vaiheet, joita lukuvuoden eteneminen tuo tullessaan. Kohdallamme työ ei rajoitu kuitenkaan vain suomalaiseen lukuvuoteen ja sen kalenterikiertoon, vaan käsittää myös ulkomaisten korkeakoulujen omiin tahteihin etenevät lukuvuodet. Tämä teksti käsittelee julkaisun hetkellä meneillään olevaa vuodenaikaa, talvea, joka Suomessa alkaa syyslukukauden lopulla ja jatkuu pitkälle kevätlukukauden puolelle. Mitä kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden toimintaan kuuluu talvella?

Uusia alkuja

Talvi, etenkin vuodenvaihde ja lukukauden vaihtuminen ylipäätään, merkitsee kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden työssä aina uusia alkuja, mutta toisaalta myös joidenkin ajanjaksojen päättymistä, loppuja. Syksyllä Vaasan ammattikorkeakouluun vaihtoon saapuneet partnerikoulujemme opiskelijat saavat lukukauden opintonsa päätökseen joulukuussa, ja ovat valmiita palaamaan kotimaihinsa. Ilmassa on lähes poikkeuksetta iloa, tyytyväisyyttä, kiitollisuutta, mutta toisaalta myös aimo annos haikeutta. Monet kuvaavat tunnelmiaan ristiriitaisiksi. Kotiinpaluun odotus pitkän poissaolon jälkeen tuo hyvän mielen, mutta toisaalta vaihdon aikana solmittujen ystävyyssuhteiden taakse jättäminen aiheuttaa haikeutta tai jopa surua. Onneksi nykyaikaiset yhteydenpitomahdollisuudet varmistavat sen, ettei ketään tarvitse jättää taakseen kokonaan. Monet ovat lisäksi suunnitelleet jo tapaavansa jossain päin maailmaa pian uudelleen. Yksi ainutlaatuinen ajanjakso elämässä siis päättyy, mutta samalla se tarkoittaa, että seuraava voi alkaa. Vaihdon jälkeen kukaan ei palaa enää täysin siihen, mitä oli ennen vaihtoa. Kotimaisemiin ja läheisten luo palataan uusien näkökulmien ja kokemusten kanssa entistä rikkaampina.

Samoin kuin Vaasan ammattikorkeakouluun vaihtoon saapuneet opiskelijat, myös Vaasan ammattikorkeakoulusta vaihtoon lähteneet opiskelijat palaavat syyslukukauden vaihtojaksoiltaan takaisin koti-Suomeen talven aikana. Eri maiden eri aikoihin sijoittuvien lukukausien vuoksi jotkut palaavat kotiin jo jouluksi, toisilla vaihtoaika jatkuu seuraavan vuoden puolelle. Sekavat tunteet täyttävät monen heistäkin mielen. Osa kertoo paluun jälkeen arvostavansa Suomea entistä enemmän, osa muistelee kaiholla kaikkia uusia ihmisiä, joita on matkan aikana kohdannut. Osa sanoo saaneensa vahvistusta ajatukselleen, että haluaa työskennellä myös ulkomailla jossakin elämänsä vaiheessa. Yhteistä kaikille on, että vaihdossa vietetty aika on kerryttänyt sellaisia kokemuksia, joita kotimaassa ei olisi ollut mahdollista saada. Se on kasvattanut henkisesti, olivatpa koetut asiat sitten hyviä tai huonoja. Maailmankuva on pysyvästi muuttunut, näkökanta laajentunut. Yhden ajanjakson loppuminen tarkoittaa tässäkin tapauksessa seuraavan alkamista.

Tulevan suunnittelua

Suomessa kevätlukukausi alkaa heti tammikuun alussa, keskellä kylmintä talvea. Vastaanotamme Vaasan ammattikorkeakouluun jälleen uusia vaihto-opiskelijoita Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta. He ovat uuden alun edessä, uudessa kulttuurissa, uusien kokemusten äärellä. Opiskeluympäristö ja ympäristö ylipäätään saattavat poiketa heidän tottumastaan erittäin paljon. Alussa he tarvitsevatkin tukea niin oppimisympäristön kuin arjen tilanteiden ja toimintatapojen ymmärtämisessä. Kursseille ilmoittautuminen ja luokkien löytäminen, mutta yhtä hyvin riittävä lämmin pukeutuminen paukkupakkasilla ovat asioita, joita ensimmäisinä päivinä käydään yhdessä läpi. Saamamme lisäkysymykset ovat arvokkaita, sillä ne auttavat ymmärtämään missä asioissa tukea ja tietoa tarvitaan.

Uuden vuoden alussa myös osa korkeakoulumme tutkinto-opiskelijoista valmistautuu viettämään vaihtojakson ulkomailla. Toiset pääsevät aloittamaan heti tammikuussa, osalla opinnot tai harjoittelut alkavat myöhemmin talven tai alkukevään aikana. Joka tapauksessa he ovat odotusta täynnä, avoimia kohtaamaan mitä tuleman pitää. He tarvitsevat apua ja neuvoa lähtöön valmistautumisessa, siihen mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon, kun muuttaa väliaikaisesti toiseen maahan. Etukäteinen perehtyminen on paikallaan, jotta osaa varautua väistämättömiin kulttuurillisiin eroihin. Paikallisen kielitaidon alkeistakaan ei ole haittaa. Avoin ja positiivinen mieli kantaa kuitenkin jo pitkälle.

Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden talvi pitää sisällään lähtevien, palaavien ja saapuvien opiskelijoiden kohtaamisten lisäksi myös jo tulevan suunnittelua. Tammi- ja helmikuun aikana aloitetaan jälleen uuden lukuvuoden valmistelu vaihtojen osalta. Pidetään tiedotustilaisuuksia ulkomaisten partnerikoulujen vaihtomahdollisuuksista, muistutetaan lähestyvästä hakuajasta ja tarvittavista hakulomakkeista. Toisaalta tiedotetaan ulkomaisia partnerikouluja vaihtomahdollisuuksista omassa korkeakoulussamme, ja hoidetaan myöhemmin keväällä saapuvien harjoittelijoiden käytännön asioita. Valmistaudutaan siis jälleen uuteen lukuvuoteen, uuteen alkuun. Matkataan kohti kevättä.

Aiheeseen liittyvää