Esittelyssä Terve Afrikka -verkosto

Isona ja erittäin tärkeänä osana korkeakoulujen kansainvälisyyttä on toimiminen yhteistyössä toisten korkeakoulujen kanssa. Tässä tekstissä esitellään jo vuosia sitten aloitettu yhteistyö, jossa on mukana useita korkeakouluja niin Suomesta kuin Afrikasta. Toiminnan olennaisinta ydintä on opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuus, joka on monen toimijan sekä erityisesti pitkäkestoisen yhteistyön ansiosta aktiivista ja vastavuoroista.

TEKSTI | Hanna Peltola
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231219155617

GPE/Livia Barton, 2017. CC BY-NC-ND 2.0 Deed.

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala on ollut mukana Terve Afrikka ‑verkostossa (Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry – Health Africa Development Co-operation Organization) jo yli 20 vuotta. Tällä hetkellä verkoston muodostaa 8 suomalaista ammattikorkeakoulua (amk); Centria amk, Hämeen amk, Kaakkois-Suomen amk, Kajaanin amk, Lapin amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk ja Vaasan amk.  Yhteistyökumppaneina ovat kaksi afrikkalaista korkeakoulua; ugandalainen Clarke International University Kampalassa ja kenialainen Maseno University Kisumussa. Lisäksi yhdistyksellä on henkilöjäseniä, sekä yhteistyökumppaneita Afrikan julkisella ja yksityisellä sektorilla. Terve Afrikka -verkosto on perustettu vuonna 1999 ja sen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan kansainvälistä osaamista ja terveyttä niin Suomessa kuin Afrikassa.  (Terve Afrikka -kehitysyhteistyö ry, 2014).

Ugandalainen alakoululuokka, jossa noin kaksikymmentä koulupukuista oppilasta istuu vierekkäin koulun penkeissä, ja opettaja seisoo heidän edessään luennoimassa.
Kuva 1. Terveysoppitunti ugandalaisessa Kibuuka Memorial Primary School -oppilaitoksessa (Seppälä 2023)

Yhteistyön voimaa

Hyvin toimivan yhteistyön perustana on usein pitkäkestoinen, suurella omistautuneisuudella tehty työ. Joskus luotettavien ja toimivien yhteistyökumppaneiden löytäminen voi olla haasteellista, etenkin jos kulttuurit ovat hyvin erilaisia. Avainsanoja yhteisymmärryksen löytämiseen ovat keskinäinen luottamus ja arvostus. Kuten mainittu, Terve Afrikka -verkoston ensimmäiset yhteistyökuviot on aloitettu jo yli 20 vuotta sitten, ja olennaisena osana on heti alusta lähtien ollut yhteistyökumppaneiden tapaaminen, ja heihin sekä heidän kulttuuriinsa tutustuminen. Vaikka verkoston kokoonpano on vuosien varrella hieman muuttunut, on mukana kuitenkin kulkenut vahva, jo alkuaikoina luotu keskinäinen kunnioitus.

Punatiilikattoinen matala rakennus, jonka edustalla kyltti kertoo rakennuksen olevan kynttilänvalmistuspaja, joka tukee Kampalan haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä.
Kuva 2. Kynttilänvalmistuspaja Kampalassa (Suni 2002)

Verkoston toiminnan ytimessä on tiedon, kokemusten ja asiantuntemuksen vaihto, sekä niin asiantuntijoiden kuin opiskelijoidenkin ammattitaidon kehittyminen kansainvälisen ja kulttuurienvälisen yhteistyön kautta. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sosiaali- ja terveysalan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta, soveltavaa tutkimusta, sekä opintosuunnitelmien ja kurssisisältöjen kehittämistä. 

Unelmista totta

Jotta verkoston vaikuttavuuden ymmärtäisi paremmin, on hyvä avata hieman lukuja. Vuodesta 1996 (Terve Afrikka kehitysyhteistyö ry:n perustamisvuosi) on suomalaisia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ollut harjoittelija- tai opiskelijavaihdossa Ugandassa ja Keniassa yhteensä n. 600. Suomeen saapuneita opiskelijoita on vuosien saatossa ollut n. 100. Tämän lisäksi opettajat ja henkilöstö ovat tehneet aktiivisesti vaihtoja molempiin suuntiin, yhteensä noin 160 liikkujaa. (Anttila et al. 2002.)

Vuosien varrelle mahtuu monia tarinoita, mutta yhtenä suurimpana vaikutuksena, joka verkoston työllä on etenkin opiskelijoiden kannalta ollut, on mahdollistaa heille ainutlaatuinen ja mieleenpainuva kokemus. Nykyään Erasmus Global -hankerahoituksella sekä osittain ammattikorkeakoulujen omalla rahoituksella järjestettävät kolmen kuukauden opiskelijavaihdot Suomesta Keniaan ja Ugandaan, sekä Ugandasta ja Keniasta Suomeen ovat täyttäneet monen opiskelijan pitkäaikaisen haaveen.

Useimmiten käytännön harjoittelun, tai harjoittelun ja opiskelun yhdistävä vaihto toisessa, täysin erilaisessa kulttuurissa, on paitsi silmiäavaava, myös unohtumaton kokemus. Monille se on unelmien täyttymys, josta on haaveiltu jo ennen korkeakouluopintojen aloittamista. Kun puhutaan nimenomaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista, joiden harjoittelut tapahtuvat esimerkiksi sairaaloissa, Afrikassa huumeklinikoilla tai katulasten parissa, ovat erot käytännön työssä Suomen ja Afrikan välillä huomattavan suuret. Molemmilla mailla on kuitenkin opittavaa toisiltaan, ja erojen näkeminen ja tiedostaminen on tärkeä osa oppimista. On täysin eri asia lukea asiasta kirjasta, kuin kokea ja nähdä se omin silmin.

Matala, keltainen tiilirakennus, jossa toimii ugandalainen terveysasema.
Kuva 3. Ugandalainen terveysasema (Suni 2002)

Tarkempia tietoja Terve Afrikka -verkoston eri vaiheista ja kehittämishankkeista voi lukea vuonna 2022 julkaistusta 25.juhlavuositeoksesta “Health Africa Network as Promoter of Global Responsibility and Partnerships”(Anttila et al. 2022),joka löytyyTheseus -palvelusta, mihin on koottu ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut. Theseuksesta löytyy myös useita sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöitä, jotka on tehty Afrikkaan suuntautuvan vaihdon aikana tai sen innoittamana. Yhteistyössä on todellakin voimaa!

Lähteet
  • Anttila, I., Juntunen A., Kitinoja H., Mesiäislehto-Soukka H., Ojanperä T., Seppälä K. & Seppälä M. (toim.). 2022. Health Africa Network as Promoter of Global Responsibility and Partnerships, Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B.171. Viitattu 14.10.2023. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022060643512

  • Seppälä, M. Terveysoppitunti ugandalaisessa Kibuuka Memorial Primary School -oppilaitoksessa. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa: http://www.terveafrikka.fi/etusivu.php

  • Suni, H. 2002. Kynttilänvalmistuspaja Kampalassa. Vaasan ammattikorkeakoulun valokuva-albumi.

  • Suni, H. 2002. Ugandalainen terveysasema. Vaasan ammattikorkeakoulun valokuva-albumi.

  • Terve Afrikka kehitysyhteistyö ry. 2014. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa: http://www.terveafrikka.fi/etusivu.php

Aiheeseen liittyvää