Hyvinvointi vaakalaudalla – jakso 3: Fidget-lelujen käyttäminen keskittymisen tukena luennoilla

Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten Fidget -leluja voidaan hyödyntää keskittymisessä luennoilla. Esittelemme erilaisia fidget-leluja ja niiden edut keskittymisen tukemisessa. Kerromme myös omia kokemuksiamme siitä, kuinka fidget-lelut ovat meitä auttaneet meitä keskittymisessä.

Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402238501

Tekijät: Anna Ahlskog, Sara Ahlskog, Milla Filppula, Joanna Gråholm ja Neela Keko Ohjaava opettaja: Karina Björninen

Speaker 1 

Hyvinvointi vaakalaudalla. Tässä podcast sarjassa sosionomi opiskelijat käsittelevät  opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavia aiheita rohkealla otteella. Sarja on tuotettu eri ikäisten  mielenterveystyön osaamisen syventäminen opintojakson oppimistehtävänä. Minä olen Karina Björninen mielenterveys ja päihdetyön lehtori ja toivotan teille mielenkiintoisia kuunteluhetkiä  meidän hyvinvointi vaakalaudalla sarjan parissa. 

Speaker 2 

Tervetuloa meidän mukaan keskustelemaan opiskelijoiden prokrastinoinnista. Tänään me  pohditaan, miksi siis ihmiset lykkäävät asioita. 

Speaker 3 

Moikka vaan kaikille täällä puhuu Silja ja mukana myös Eve, joka äsken oli äänessä. Me ollaan  sosionomi opiskelijoita Vaasan ammattikorkeakoulusta ja tosiaan tänään mietitään tuota  ihanaa prokrastinointia ja sitten sen vaikutusta opiskelijaelämään. Mites Eve kun on tässä hyvä  tovi jo opintoja takana niin, onko tullut lykättyä asioita tai niin kun, minkälainen sun kokemus  on tästä aiheesta? 

Speaker 2 

Joo kyllä toi siivous into klassisesti yllättää silloin, kun tenttiin pitäisi lukea. Että ei ole kerta eikä  ensimmäinen, kun oon löytänyt itseni puhdistamasta asuntoni mattoja ikkunalastalla ja fun  fact, sillä lähtee ihan superhyvin kaikki hiukset ja eläimen karvat sieltä matosta, että siitä  ilmainen siivousvinkki kaikille.  

Speaker 3 

No täähän on oikeastaan aika hyvä vinkki, että otan käyttöön tämän. Toihan on aika niinku  perus mitä omaankin kokemusta viitaten, niin se siivous into ja etenkin tämmöiset erikoiset siivous kohteet tulee käytyä hyvin tarkasti läpi, kun haluaa jotakin vähän lykätä. Tuota, mutta  mites mennään sitten vähän lähemmäs tätä itse aihetta, niin miksi me sitten lykätään näitä  asioita niin usein? 

Speaker 2 

No siis mun mielestä tää prokrastinaatio tuntuu olevan aika universaali ilmiö ja se on  todennäköisesti ollut sitä aina, mutta jotenkin tuntuu, että me opiskelijat vaikutetaan olevan  erityisen alttiita sille. Vai mitä mieltä sä oot? 

Speaker 3 

No siis joo, kyllä siis ehdottomasti samaa mieltä, että jotenkin mä ajattelen, että toi  prokrastinointi on vähän semmoinen huomaamaton ilmiö, että vähän se niinku vahingossa hiipii  sinne opiskelijaelämään ja sitten sitä ei ehkä huomaakaan, että miten se siellä vaikuttaa. Vai  onko niin, että ei saa tehtyä mitään? 

Speaker 2 

Niin ja siinä on hyvin helppo huijata itseään, että hei että nyt mä laitan tiskit tai teen pyykit  tässä välissä, mutta monesti se vaan venyy. 

Speaker 3 

Se on näin, siis kyllä. 

Speaker 2 

Ja nyt sitten voidaan siirtyä päivän polttavaan kysymykseen, eli miksi ihmeessä me ihmiset  prokrastinoidaan niin paljon? 

Speaker 3 

Ehdottomasti meidän lempiaiheitamme. Tota, niin pitäisikö meidän ensin tässä nyt alkaa  miettimään, että mikä niin kun saa yleisesti lykkäämään niitä asioiden tekemisiä. 

Speaker 2 

Joo, siitä on hyvä lähteä liikkeelle ja siis mun mielestä. Tai mun näkemys prokrastinoinnista on  se, että se ei ole pelkästään mitään laiskuutta tai heikkoa itsekuria ja mitä oon ymmärtänyt, niin  tutkimusten mukaan siinä on takana hyvin monimutkaiset psykologiset tekijät. 

Speaker 3 

Aivan tota, no mulla tulee ekana mieleen, että ei oikein niinku tiedä mistä lähteä liikkeelle. Että  itsellä etenkin tässä nyt tänä syksynä on ollut paljon kurssi kokonaisuuksia, joihin on pitänyt itse  lähteä tavallaan rakentamaan sitä opiskelu pohjaa, itsenäistä työtä tosi paljon. Niin, on ollut tosi vaikea päättää, että mistä lähtee liikkeelle, kun deadlinet tulee ja että mikä olisi se tärkein mitä  priorisoida niin tosi tosi haastavaa ja sitten se, että jos on niinku tosi laajoja kokonaisuuksia niin  niitä on tosi niinku yllättävän vaikea hahmottaa. Vähän niinku tyhjä pää että, ei niin kun ei vaan  synny sinne mitään ajatuksia ja sitten se on helppo vaan lähteä sinne sitten tiskaamaan ja  tekemään jotakin, hakemaan karvapalloja nurkista. 

Speaker 2 

Niin eli tässä tulee sellainen kirjailijoillekin tuttu ilmiö, kun tyhjän paperin syndrooma, tekstiä ei  vaan synny. 

Speaker 4 

Aivan. Hyvä pointti. 

Speaker 2 

Mutta itselle myös niinku noiden edellisten jo sun mainitsemien lisäksi niin nousee mieleen,  että jos se tehtävä on jotenkin tosi tylsä tai liian vaikea siihen hetkeen tai tuntuu että pitäisi  niinku ihan hirvesti tutkia sitä aihetta ennalta ennen kuin pystyy lähteä kirjoittamaan jotain.  

Niin se kyllä on omiaan estämään mun sen työn aloitusta ainakin ja tota sitten myös se, että jos  se aihe on mulle tosi mielenkiintoinen, niin silloin mä jotenkin ihan eri tavalla haluan lähteä  työstämään sitä hommaa eteenpäin. 

Speaker 3 

Samaistun näihin kyllä tosi paljon. Tuota mitä sitten? Miten tuo prokrastinointi vaikuttaa ihan  opiskelijaelämään? 

Speaker 2 

Sitä mä lähdetään seuraavaksi selvittämään?  

Speaker 2 

Tänään meillä on meidän seuranamme, meidän koulukaveri Olivia ja sä oot vähän paneutunut  meitä enemmän tuohon prokrastinointiin tutkimuksia tutkimalla, niin tervetuloa. 

Speaker 4 

Kiitos. Mukava olla täällä. 

Speaker 2 

Me tuossa Siljan kanssa jo vähän aikaisemmin keskusteltiin yleisesti prokrastinoinnista ja siihen  liittyvistä mahdollisista syistä, mutta nyt me haluttais kuulla enemmän sellaista tutkimustietoa  siitä, että miksi me lykätään niitä asioita ja mikä siinä on niin haastavaa aloittaa ne hommat. 

Speaker 3 

Niin tervetuloa minunkin puolesta Olivia tänne tänään. Ja tuota tosiaan joo toi, että miksi  opiskelijat erityisesti prokrastinoivat, niin kiinnostaa tosi paljon ja sitten lisäksi vielä, että onko  se niinku osa opiskelijakulttuuria tai onko sillä niinku selitystä jostain? Löytyykö sille jotain  selitystä jostain syvemmältä? Tämmöiset lisäkysymykset vielä heitän tähän. 

Speaker 4 

No tutkimusten mukaan opiskelijat saattaa kokea suurta painetta suoriutua näistä opinnoista ja  sitä myöten myös luoda sitä heidän tulevaisuuttaan. Ja se voi taas lisätä pelkoa  epäonnistumisesta. Ja sitten tää paine yhdistettynä epävarmuuteen omasta osaamisesta voi  johtaa tähän prokrastinointiin. Ja lykkäämällä näitä tehtäviä voidaan sitten välttää, tää epäonnistumisen pelko. Ja lisäksi opiskelu vaatii usein pitkäjänteisyyttä ja itsesääntely taitoja,  jotka voivat olla vastauksena tälle prokrastinaatiolle. 

Speaker 3 

Näin niin kuin itse opiskelijana, niin nää kuulostaa kyllä tosi samaistuttavilta syiltä. 

Speaker 4 

Kyllä ja erään tutkimuksen mukaan jotkut opiskelijat pitävät jopa tästä jännityksestä ja siitä  tunteesta, joten myös tää asioiden lykkääminen viime tippaan voi tuoda tällaista jännitystä. 

Speaker 2 

Eli siis voisiko toisin sanoen sanoa, että prokrastinaatiolla haetaan jonkinlaista draamaa omaan  elämäänsä? 

Speaker 4 

No ehkä jopa näin voisi sanoa, ainakin joidenkin osalta.  

Speaker 3 

Okei, tota onko sulla sitten heittää jotakin tämmöistä niin sanottua taikapilleriä tässä meille,  että jos kamppailee prokrastinaation kanssa, niin onko niinku tutkimusten valossa mitään apuja,  neuvoja sille havaittavissa. 

Speaker 4 

No valitettavasti mä en Silja sulle pysty taikapilleriä tästä antamaan, mutta joitakin vinkkejä,  niksejä jotka siihen prokrastinaatioon voi auttaa, niin sellaisia multa löytyisi. 

Speaker 3 

Kerropas niistä lisää. 

Speaker 4 

No ensinnäkin on ensiarvoisen tärkeää tiedostaa omat tunteet ja asettaa realistisia tavoitteita.  

Eli ei kannata heittää niitä tavoitteita tuonne korkealle ilmaan, vaan tehdä sellaiset, mistä  tietää, että itse siihen pystyy. Sitten olisi hyvä myös kehittää tällaisia aikataulutus taitoja, joka  sitten pystyy auttamaan siihen, että voidaan pilkkoa sellaiset suuret tehtävät pienempiin osiin.  Jolloin ne ei tuntuisi niin haastavilta. Ja sitten voin kannustaa hakemaan tukea. Eli olipa ne  sitten ystäviä, perhettä tai vaikka opettajia niin. Koskaan tota ei kannata jäädä yksistään vaan  pyytää sitä apua ja tukea niiltä läheisiltä tai sellaisilta, jotka pystyy auttamaan. 

Speaker 2 

Noi oli hyviä vinkkejä. Varsinkin toi, että kannattaa aina pyytää apua. Joten kiitos Olivia näistä  arvokkaista neuvoista ja nyt kun me ollaan siis tutustuttu vähän prokrastinoinnin taustoihin ja  ehkä juurisyihinkin niin voidaan seuraavaksi esittää kysymys, että miten me voitaisiin voittaa  tää ikuisuus vihollinen eli asioiden lykkääminen? 

Speaker 3 

Joo ja sitten mulla vielä heräsi semmoinen ajatus näiden sun jo kertomien vinkkien jälkeen,  jotka oli tosi hyviä, että onko jotain positiivisia puolia prokrastinoinnilla vai onko vaan pelkkää  negaa niin sanotusti. Onko sulla mitään vinkkejä tai ajatuksia. 

Speaker 2 

Eli toisin sanoen, voitaisiinko me valjastaa prokrastinaatio jotenkin meille hyödylliseksi? 

Speaker 4 

Kyllä mä voisin sanoa, että sieltä löytyy myös niitä positiivisia puolia, mutta alkuun on tärkeää  ymmärtää ja muistaa se, että tosiaan se ei ole vaan heikkouden merkki tää prokrastinointi. 

Voidaan ajatella, että pieni prokrastinaatio voi olla tällainen luovan ajattelun väline. Jotkut  tutkijat on ehdottanut, että tällainen pieni prokrastinaatio voi antaa aivoille lepoa ja samalla  sitten kasvualustaa luovuudelle. Mutta sitten meille syntyy se ongelma, kun prokrastinaatio muuttuu pitkäaikaiseksi. Ja silloin se on haitallista. 

Speaker 3 

Vautsi en ole tullut ajatelleeksikaan, että siitä niinku jotain positiivistakin olisi. Mutta nyt kun  sanoit noin niin totta. Voihan siitä joskus jotain pientä syntyäkin, semmoista mukavaa. Mutta  justiin tartun tohon heikkouteen ja vähän semmoiseen huonommuuteen, että monesti kyllä  niinku tulee vähän semmoinen vaikea olo, kun ei vaan saa aikaiseksi, että sitten mikä puskee  sinne eteenpäin. Niin niin se on kysymysmerkki, mutta toi on tosiaan hyvä erottaa, että mikä on  niin sanotusti sitä hyvää ja mikä on sitä huonoa niin se voi kyllä auttaa varmasti tässä asiassa. 

Speaker 2 

Kyllä sieltä tulee myös juontaja kollegaltani paljon hyviä pointteja, joten kiitos myös Silja niistä.  

Mutta kiitos myös Olivia ja ennen kun me päätetään tää jakso niin olisiko sulla Olivia vielä jotain  viimeistä erityistä asiaa mitä sä haluaisit sanoa prokrastinointia vastaan taisteleville  opiskelijoille? 

Speaker 4 

No tähän väliin voin myös tota tunnustaa, että olen itse myös suuri prokrastinoija ja viimeksi  eilen olen sitä harrastanut. Olisi ollut ihan tenttiin lukua ja muuta sellaista, mutta kyllä se  siivous taas sieltä, niin kun teilläkin niin nousi. 

Speaker 2 

Nyt sait yhden lisävinkin siivouksen vielä tässä. 

Speaker 4 

Kyllä, mutta sitä en tehnyt eilen, mutta kaikkea muuta kyllä taas piti ruveta mukamas  siivoamaan. Mutta on hyvä muistaa, että kuten mekin tässä näin niin myös moni muu prokrastinoi jossain vaiheessa elämää. Varsinkin ehkä me opiskelijat. Ja tällaiset pienet  muutokset arkipäivän rutiineissa voi tehdä siihen myös suurta eroa. Pitää olla armollinen itselle  ja jos tuntuu että nyt ei lähde niin sitten ei lähde, että sitten siinä välissä tekee itselleen jotakin  mielekästä. Kuten käy vaikka ulkoilemassa. Ja sitten sen jälkeen yritetään uudestaan aloittaa  sitä tekemistä. Oli se sitten sitä tenttiin lukua esimerkiks. Ja sitten voin myös kannustaa siihen,  että ystävien kanssa yhdessä tekeminen. Se voi olla myös hyvä esimerkki. Tekee ne sitten niitä  tehtäviä tai pitää vaikka jonkun näköistä lukupiiriä. Niin tää voi johtaa siihen, että siitä  tekemisestä tulisi mukavaa. 

Speaker 3 

Kiitos Olivia. Tässä oli erittäin niin kun tämmöisiä mistä voi ottaa vinkkiä, että just jäi mieleen  armollisuus itseä kohtaan ja tuo yhdessä tekeminen niin siihen kyllä pitää panostaa. Ja tässä  nytten kun tuli tunnustuksia niin tunnustetaan nyt tältäkin puolelta, että itse tämänkin  projektin tuota tässä edetessä, on ollut tähän ilmiöön liittyviä tekijöitä tai että, että on ollut  vahvasti semmoista aikaan saamattomuutta välillä tämän projektin kanssa, niin niin. 

Speaker 2 

Kyllä, tässä on päästy niinku kokemaan prokrastinaatiota sekä käytännössä että teoriassa. 

Speaker 3 

Kyllä, mutta justiin tämmöinen niinku yhdessä tekeminen on kyllä tässäkin niinku auttanut, että on näitä teitä kanssaeläjiä tässä mukanani. 

Speaker 2 

Joo, ja se on jotenkin helpompaa lähteä siihen, kun yhdessä sopii, että hei nyt tehdään jotain.  Nyt varataan, vaikka aikaa ja tila jostakin, nyt aletaan niinku oikeasti hommiin. Niin silloin kun  yhessä tekee niin, usein se lähtee oikeasti nopeammin liikkeelle, kun se että yksin ahertaa  kotona niin silloin just siivous intoilu iskee.  

Speaker 3 

Ehdottomasti.  

Speaker 2 

Ja tähän loppuun me voitais Silja sun kanssa vielä vähän kerrata näitä vinkkejä, joita me justiin  äsken kuultiin, koska onhan kertaus opintojen äiti. 

Speaker 3 

Nimenomaan ja ensinnäkin mä lähtisin tähän ilmiöön niin sanomaan, että aseta selkeät  tavoitteet ja pilko ne tehtävät pieniin osiin. Näin ne tehtävät ei sitten tunnu välttämättä ihan  niin ylivoimaisilta. 

Speaker 2 

Se on totta ja tosi tärkeätä on myös muistaa pitää ne tauot opiskelussa ja pitää huolta itsestään  ja antaa aivoille oikeasti aikaa levätä, että sellaista aivot narikkaan aikaa, se on todella tärkeätä. 

Speaker 3 

Ja ilman ruutuja. 

Speaker 3 

Ja sitten vielä lisäisin, että älä pelkää pyytää sitä apua, että justiin niin kun ystävät, perhe ja  opettajat ja ihan niinku joku yllättäväkin taho. Voi niinku oikeasti auttaa sua tässä. 

Speaker 2 

Hei, sieltä voi saada hyvää vertaistukea, että sä et ole yksin sen prokrastinoinnin kanssa. 

Speaker 3 

Nimenomaan, että niinku pidetään ne keskustelu linjat niin sanotusti avoinna ja mieli avoinna,  niin kyllä se, kyllä se siitä sitten. Ennen kuin tässä me hyvästellään teidät niin halutaan vielä  erityisesti jakaa tämä yksi vinkki prokrastinoinnin voittamiseksi. Ja se on yksi niistä asioista, joita  voimme oppia prokrastinaatiosta itsestään. 

Speaker 2 

Kyllä ja mä tässä lainaan ihan suoraan erästä viisasta henkilöä, joka sanoi, että prokrastinonti ei  ole ongelma vaan se on oire ongelmasta. Eli jos sä huomaat lykkääväs asioita jatkuvasti, ota  hetki happea ja mieti että voisiko siinä taustalla olla jotain syvempiä haasteita kuten stressiä tai  vaikka motivaation puutetta. 

Speaker 3 

Just näin. Joskus prokrastinointi voi olla tapa ilmaista, että jokin elämässäsi kaipaa huomiotasi,  elikkä älä pelkää tutkia syvemmälle ja tehdä muutoksia tarpeen mukaan. 

Speaker 2 

Kyllä. Kiitoksia tässä vaiheessa kaikille, jotka on liittynyt meidän seuraan tänään. Me toivotaan,  että tää jakso tarjosi teille jotain ajattelemisen aihetta ja vinkkejä prokrastinoinnin voittamiseen. 

Speaker 3 

Kiitos myös minunkin puolesta ja jatkakaa ihmeessä prokrastinoinnin haastamista ja muistakaa  että pienetkin edistysaskeleet on niitä askelia sinne oikeaan suuntaan. Elikkä antakaa mennä  vaan. 

Speaker 2 

Kyllä. Prokrastinoimisiin. Heippa. 

Speaker 3 & 4 

Moimoi. 

Speaker 1 

Tämä oli hyvinvointi vaakalaudalla podcast. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti käyt myös  kuuntelemassa sosionomi opiskelijoiden podcast sarjan loputkin jaksot. Minä olen Karina  Björninen. Muista pitää itsestäsi huolta, jottei sinun hyvinvointi joudun vaakalaudalle. 

Aiheeseen liittyvää