Hyvinvointi vaakalaudalla – jakso 1: Välitön tyydytys

Tervetuloa kuuntelemaan korkeakouluopiskelijoiden näkemystä nykypäivän somekulutuksesta ja dopamiiniloukuista!

Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402197854

Keskustelijat: Tuukka Ullakko, Christian Salminen, Sa Myer Oo.
Editoijat: Henry Roiha, Kerttu Sironen. Ohjaava opettaja: Karina Björninen

Karina Björninen

Hyvinvointi vaakalaudalla – Tässä podcast-sarjassa sosionomiopiskelijat käsittelevät opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavia aiheita rohkealla otteella. Sarja on tuotettu eri ikäisten mielenterveystyön osaamisen syventäminen -opintojakson oppimistehtävänä. Minä olen Karina Björninen, mielenterveys- ja päihdetyön lehtori ja toivotan teille mielenkiintoisia kuunteluhetkiä meidän Hyvinvointi Vaakalaudalla-sarjan parissa.

San Myer

Nuoret käyttävät tänä päivänä yhä enemmän internetin tarjoamia palveluita, joiden vaikutukset alkavat näyttäytyä heidän elämänsä eri osa-alueilla. Nuoret ja lapset ovat haavoittuvaisessa vaiheessa, sillä varsinkin nuoruuteen liittyy paljon henkistä kasvua. Nuorten keskuudessa yleistynyt sovellus TikTok, on varsinkin puhuttanut paljon – muun muassa sen vaikutus lasten ja nuorten keskittymiskykyyn ja kehittyviin aivoihin.

Tuukka Ullakko

Tervetuloa Vaasan ammattikorkeakoulun Hyvinvointi Vaakalaudalla -podcast-sarjan pariin. Tällä kertaa meitä on täällä puhumassa kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat Tuukka, eli minä. San.

San

Moi.

Tuukka

Ja Christian.

Christian Salminen

Tarjoamassa fresheimmät näkökulmat.

Tuukka

Kyllä. Ja sitten meillä on taustalla ollut teoriaa ja aiheita meille valmistelemassa Kerttu ja Henry. Meidän jakson aiheet tänään tosiaan: Välitön tyydytys eli instant gratification, liittyen näihin sosiaalisen median dopamiiniloukkuihin pääasiassa. Ihan aluksi voitaisiin miettiä, että mitä tämä aihe merkkaa meille, eli Christian jos sä haluaisit aloittaa niin, mitä tää aihe merkkaa sulle?

Christian

Joo tosiaan en ole ikinä ollut sosiaalisissa medioissa, mutta joitakin niin kuin meemisivustoja tosiaan käytän, niin onhan mulla jotakin sanottavaa aiheesta, mutta varmaan negatiivissävytteistä.

Tuukka

Mm. Kyllä. Entä San?

 

San

No mä tota käytän tosi paljon Instagramia, TikTokia en käytä niin paljon, mutta mä katson tosi paljon Reelsejä ja mä huomaan, että mulla menee kyllä tosi paljon aikaa siihen, että makaan siellä sängyllä ja katsoo niitä Reelsejä. Joo.

Tuukka

Voin itse kyllä niinkuin samaistua tuohon aivan täysin siihen, että makaa vaan sängyllä ja musta tuntuu, että suurin osa kuuntelijoista – opiskelijoista voi samaistua siihen niin se on, yleistynyt niin paljon. Christian voi olla tästä eri mieltä ehkä, mutta mä kyllä sanoisin, että suurin osa niinku selaa jotain, niinku Instagram Reelsejä, TikTokia tai jotain näin niin – niinku vapaa-ajalla tosi paljon ja tiedostaa kanssa, että kuinka helppo siihen on jäädä koukkuun – Ja ennen tätä podcastia me ollaan tosiaan perehdytty seuraaviin aiheisiin elikkä semmoiseen, kuin Teemu Koskelan opinnäytetyöhön vuodelta 2021 liittyen – Sosiaalisen median vaikutukseen nuorten psyykkiseen hyvinvointiin, Elena Sanzin kirjoittamaan artikkeliin, kuinka TikTok vaikuttaa aivoihin Mielenihmeet-sivulla. Eero Mäntymaan kirjoittamaan Ylen artikkeliin vuodelta 2019 – Tuhoaako älypuhelin keskittymiskyvyn, mielenrauhan ja lapsen aivot, ”On meneillään ihmiskoe.” Juhani päivärinnan LinkedIn postaus vuodelta 2023 – nimeltä Mielikuva on liian saatavilla.

Christian

Mutta se on ihan turhaa, että saat kuulla kaiken oleellisen meiltä tässä ja nyt.

Tuukka

Kiitos tästä Christian. San voisiks sä esitellä meidän ensimmäisen aiheen – keskustelun aiheen?

San

Joo meidän tota ensimmäinen keskustelunaihe käsittelee TikTokia. TikTok on joutunut siis elinkaarensa aikana ongelmiin, koska suurin osa sen käyttäjistä on nuoria alaikäisiä ihmisiä. Esimerkiksi Intiassa sovellus oli lyhyen aikaa kielletty vuonna 2019. Ja Intian hallinto ei ollut tyytyväinen sovelluksen keinoihin suojata alaikäistä käyttäjää, ja samaten Yhdysvaltain hallinto on tutkinut TikTokin turvauhkia oman maansa sisäisen turvallisuuden näkökulmasta. Mitä ajatuksia tää herättää teissä?

Tuukka

Nää monet maathan on miettinyt tän TikTokin niinku tätä, niinku kieltämistä, sillä niillä tietoturvaperusteilla, mutta jos me otetaan se näkökulma – näkökulma että, mitä keinoja ne käyttää niinku tää dopamiinikoukutus justiin tälleen näin, niin se on ihan ymmärrettävää, että niin kun se on tosi vaikuttava tekijä, etenkin niinku lasten ja nuorten elämässä. Ja yhä nuoremmat saa puhelimet, joten siis tää vaikuttaa niinkun koko uuteen sukupolveen, joten jos siihen on liittyviä niinku jotain niinku tietosuojauhkia tai muita niinkun justiin negatiivisia mielenterveydellisiä vaikutuksia, niin näillä dopamiiniloukuilla niin, totta kai se otetaan vakavasti ja se on mun mielestä hyvä, että on otettu vakavasti en mä nyt oo sitä mieltä, että ne pitäis kieltää, mutta niinku että, en ihmettele, että monet, niinku päättäjät on miettiny myös tätä. Ai niin ja sitten myös niinku tää kohdennettu mainonta ja tää niin kun oman kuplan syntyminen sosiaalisessa mediassa, että sun datalla rakennetaan niin kun sulle mahdollisimman parasta sisältöä niin se on kanssa niin kun se menetelmä mitä käytetään niinku myös mainostamiseen, mutta se myös saa, antaa sulle semmosta kontenttia mikä sais sut pysymään niinku siellä enemmän.

Christian

Se on sinänsä vähän niin kuin outo ajatus, että niinku alaikäisiin ja etenkin lapsiin, niinku käytetään myös tällaisia niin kun, manipulaatiotekniikoita, jotta niillä saatais loukkuihin.

Tuukka

Mm, mä ainaskin koen.

Christian

Jep ja mä pohdin, että nyt kun me ollaan – ollaanko me nyt sellaisessa tilassa, että tällaisten sovellusten käyttöön niin kun ei tarvitse pysäyttää tai rajoittaa, että onko ne niinku, niinku tuota esimerkiksi lasten kasvatuksen kannalta sellaisessa tilassa, että niitä ei tarvitse mitenkään niinku rajottaa tällä hetkellä.

Tuukka

Mun mielestä sitä pitäisi jollain tavalla rajottaa niin kun, ei ehkä kieltämällä näitä sovelluksia, mutta vanhemmilla vois olla velvollisuus esimerkiksi tälle ruutuajalle, koska puhelimissahan on ne perheasetukset niinku missä alaikäisille voi asettaa niitä rajoja silleen niinku et ne ei voi käyttää tiettyjä sovelluksii tietyn kellonajan jälkeen, jos niiden ruutuaika tulee täyteen. Et se on mun mielestä se olis ihan hyvä idea myös.

Christian

Joo.

Tuukka

Ja sitten niinku koulun penkeiltä olis ehkä hyvä ottaa pois puhelimet tai tälleen.

Christian

Tota tosiaan meidän apina-aivoja ei ole siis tuota tehty siihen, että me tota katsellaan, katsellaan näitä TikTok Reelsejä pysäyttämättömään ja saadaan koko ajan stimulaatiota, niin pitääkö meille niinku tehdä tälle asialle jotakin vai odottaa että niin kun evoluution kautta, jossain kohtaa meidän apina-aivot on tehty juuri tällaista asiaa varten.

Tuukka

Niin tuosta pääse vähän siihen niinku, että silleen, että mikä on niinku se oikea suunta evoluutiolle, mutta me mennään-, ehkä vähän poiketaan tästä aiheesta, jos me aletaan puhumaan siitä, että meidän aivot kehittyy toiseen suuntaan tän myötä, mutta se varmaan voi tapahtua siis ihan varmasti niinku uusimmat sukupolvet niin kun tulee niin kun aivotoiminta tulee olemaan erilaisesta, jos sillä on vaikutusta aivotoimintaan.

San

Joo tosta tulikin mieleen, että sosiaalinen media aktivoi huumausaineiden tapaan aivojen osa-alueita, joka saa aikaan dopamiinin erittymisen. Mantelitumake ja aivojuovia aktivoituu, että sen aikana, kun käytetään sosiaalista mediaa ja nää aivojen osat vastaavat muun muassa impulsiivisesta käytöksestä. Häh?

Tuukka

Joo, joo

San

Ja nämä aivo kuvauksissa havaitut muutokset ovat lähes tasoissa kokaiinin kanssa-

Tuukka

Oho, kokaiinin kanssa, okei.

San

-joka vaikuttaa samaan tapaan aivoihin.

Tuukka

Okei, mä uskon-

Christian

Jumankekka

Tuukka

-Että tämä kuuluu yksi näihin lähteisiin, mitä me aikaisemmin lueteltiin ja näin, en uskalla sanoa onko siellä niinku just lähteitä näille kuville siitä tai perusteita silleen, mutta mä sanoisin, että se on aika yleistä tietoa, että huumeiden pitkäaikaiskäyttö ei ole hyvä aivoille.

Christian

Joo hieman huolestuttavaa, että niinku erittäin niinku alaikäiselle ihmisille ihmisille altistetaan näitä asioita, joita voi oikein voi näköjään verrata niin kun oikeasti huumausaineisiin. ja minkälaisia vieroitusoireita niistä sitten voi tulla?

Tuukka

Niin no. Mä ainakin voin niinku ihan omakohtaisesta kokemuksesta sanoa niinku silleen, että ei mulla aina ole sellaisia aikoja. Mutta niin kun joskus tulee vaan niinku semmoinen reaktio niinku että niinku pitää päästä selaamaan niinku silleen niinku silleen.

San

Kyllä joo.

Tuukka

Että jos on vähänkin niinku silleen tylsää, ei kestä sitä tylsyyttä ja se vieroitusoire on Ehkä se niinku justiin, että niinku on niinku tosi väsynyt ja uupunut tai niinku että tekisi vaan mieli niinku maamme ja selata ja selata ja saada sitten simulaatiota tälleen näin sitä kautta, kun sitä että tekisi jotain niinku esimerkiksi. On kropalla jotain fyysistä tai sitten niinku menisi jonnekin fyysisesti.

Christian

Joo no tota jos on niin kun tottunut siihen että on koko ajan jotain kiinnostavaa tekemistä niin niin mitä sitten kun se ei ole niinku mahdollista että esimerkiksi tää varmasti vaikeuttaa niin kun varmaan nykyisinkin tulevaisuudessa varmaan niinku opiskelijoiden niinku tenttejä ja kokeen tekemistä. No mutta jos totta puhutaan niin mä en usko, että nykyiset tentit missä tahansa kurssi, aine tai ylioppilaskokeet kunnolla antaa oikeanki kuvan ihmisen osaamisesta, mutta se on aivan aivan eri aihe. Mutta tuota niin kun pitääkö meidän niinku aika pysäyttää tätä ilmiötä vai pitääkö mennä niinku alkaa keksimään niinku uusia osaamisen näyttämisen tai tapoja esimerkiksi kouluissa?

Tuukka

Niin. Entä jos koulut alkaisi tekemään vaan tiktokkeja?

Christian

Nii, sillä näyttää osaamista.

Tuukka

Sun pitää kattoo kaheksan tuntia päivässä koulun tuottamia tiktokkia liittyen, niinku näihin juttuihin, niiku sellaisia pieniä paloja informaatiota kerralla, semmosia niiku 30 sekunnin-

Christian

Niinku esimerkiksi ne ylioppilaskokeet niin nehän kestää jotain onko ne 9, ei 9 vaan ei, 6 vai 8 tuntia niin se on aika paljon aikaa, jota pitää käyttää. Siinä yhessä aiheessa, joka ei välttämättä ole niin kuin suoranaisesti niinku mielenkiinnon kohde.

Tuukka

No mä tiedän itse asiassa monia niin kun, joka on hiljattainkin kirjoittanut ja ne on sanonut että niillä ei kestä niinku keskittymiskyky ne lähtee heti sen kolmen tunnin jälkeen oli sitten niinku paljon mitä jäljellä, koska ne ei jaksa keskittyä.

Christian

Joo en ihmettele.

San

Ja tuohon mä voisin lisätä, että Chicagon yliopistossa on löydetty viitteitä siitä, että sosiaalisen median käyttö saattaa olla myös jopa addiktoiva, kun alkoholinkäyttö tai tupakan polttaminen.

Tuukka

Mmm okei

Christian

Okei se on aika addiktoivaa.

San

Ja siihen addiktioon muodostumiseen liittyy vahvasti tuntemus mielihyvästä, jota on esimerkiksi kokenut aikaisemmin esimerkiksi internetin sisältöä selatessaan. Ja nykypäivänä netissä on tosi helppo ja nopea päästä käsiksi sisältöön, joka aiheuttaa välittömän mielihyvän. Joo.

Tuukka

Mm kyllä.

Christian

Kyllä kyllä.

Tuukka

Toi on justiin sitä niinku oman kuplan rakentumista sen oman, mikä herättää sulle mielihyvää, niin sitä syötetään sulle. Mutta se, että se on addiktoivaampaa, kuin esimerkiksi tupakka, jossa on kirjaimellisesti se fyysinen aine nikotiini, jota sä syötät sun verenkiertoon ja sä tuut fyysisesti riippuvaiseksi, niin että niinku tää laite vaan se että sä selaat ja katsot ja ajattelet näitä asioita, niin se on addiktoivampaa, mut sitten sitten pitää pohtia myös siitä, että niinku. Tupakanpolton se on tietenkin niinku negatiivisia fyysisiä vaikutuksia. Niinku sillähän on vähän on niinku. No terve keuhkot keuhkosyöpä kurkunkaulan syöpä mitä ikinä näitä nyt on. Niin kun kuitenkin se on niinku selvää. Mutta onko sitten niinku metrisiä vaikutuksia niin kun mitä negatiivisia vaikutuksia, sillä on, että vaikka sä olisitkin addiktoitunut? No mulle tulee ainakin mieleen, että se keskittymiskyky justiin, että se huononee sen seurauksena sitten se tylsyyden kestäminen ja on sitä kautta niinku motivaatio esimerkiksi oppia uutta ja niinku olla läsnä sillee eri tilanteissa niin se vaikuttaa yleisesti elämänlaatuun, niin mä sanoisin, että sillä on niinku pitkät, pitkät niinku vaikutukset.

San

Kyllä

Christian

Kyllä tosiaan niin tuota. No mä en ole hirveästi niinku näihin tiktokiin ja vastaavaan niinku addiktoitunut. Mä oon itsekin huomannut, että mä tykkään kuitenkin multitaskaa ja tehdä niinku monta asiaan samaan aikaan, että niinku esimerkiksi oppitunneilla niin tuota sen sijaan mä oon vaan ihan hiljaa ja tai että mä oon vaan paikalla kuunnellen opettajaa niin mä tykkään pelata miinaharavaa tuota läppärillä samalla, mutta mä en ole ihan tota sataprosenttisen varma kuitenkaan sitä, että tää on niinku huono asia koska, oliko ennen korttipelin teoria MTG:stä siitä, että niinku mitä enemmän jotain tekee niin sitä paremmin sen asian niin kun perusjutut menevät niin kun alitajuntaan, jotta niitä ei tarvitse niin kun tietoisesti ajatella, ja sitten tää lisää sitten niin kun aikaa ja energiaa enemmän näiden kompleksinen asioiden pohdintaan, niin tässä mun esimerkiksi niin niin tuota vaikka mä pelaan sitä miinaharavaa tunnilla, niin mä silti pystyn niinku laittaa kaiken mun niinku energian siihen itse opettajan opettamaan aiheeseen ja sen oppimiseen.

Tuukka

Että sä meinaa, sä vähän niinku käännät sen silleen, että. Se olisi niinku. Hyvä asia, että niinku esimerkiksi tiktokissa on joitain näitä videoita. Missä on joku video ylhäällä ja sitä alhaalla vaikka joku Subway Surfers, että sä keskityt vähän niinku kahteen asiaan samaan aikaan että siellä siellä voisi olla positiivinenkin vaikutus että sä pystyt keskittymään.

Christian

Niin siinähän se. Tai sitten se on vaan niin että sä voit niinku yhdistää tällaisia, että OK oppitunnilla kuuntelet opettajaa. Mutta sitten sä voit samalla. Laittaa jotain fyysistä siihen samalla, että se ei ole, että se on enemmän, kannattaa ehkä tehdä sillä lailla, että sä kuuntelet. Mut sitten se voi tehdä jotain sormilla samaan aikaan esimerkiksi, vaikka miinaharavaa tai kutoa jotakin tai pyöritellä ja tälleen jotai lelua tai vastaavaa. Mutta mä en tiedä onko se kuitenkaan hyvä edeltä. Se kuuntelet opettajaa ja samalla kännykällä kuuntelet jotain toista asiaa, että siinä mä en ole ihan varma, että pystyykö niinku ihminen keskittymään niinku molempia.

Tuukka

Että sen pitää olla kuitenkin semmoinen semmoinen helppo asia niinku.

Christian

Semmonen helppo asia joka niin kun menee hyvin niin kuin alitajuntaan ja sitten sitä ei tarvitse tietoisesti ajatella tai oikeastaan kuunnella.

San

Joo

Tuukka

Onko sulla San käytännön kokemuksia niistä vaikutuksista?

San

Joo siis. No tohon mä voisin sanoa, että mun on. Tosi vaikea keskittyä 2 asiaan samaan aikaan, että mun ja mä huomaan että. Tää on ainakin mun omassa. Elämässäni huomaa niin miten, miten paljon toi sosiaalisen median käyttö vaikuttaa mun elämään tai siihen elämänlaatuun? Ja ja mä. Kyllä huomaan, että no kun. Tosi huonosti. Ja on tosi väsynyt. Jatkuvasti on semmoinen, että on pakko saada sitä dopamiinia ja niin.

Tuukka

Joo mäkin selasin 4:ään asti aamulla.

Christian

Ouh mai gaaahh

San

Joo joo on se vähän hullua, että no joo.

Tuukka

Mitä me sabotoidaan?

San

Että niin ja sitten että sosiaaliset ei ei ei kyllä niin sosiaaliset suhteetkin kärsii siinä. Että kun vaan ei. Niin kun on vaan kännykällä koko ajan ja.

Christian

Pystytkö sä sitten niinku kunnollisessa keskustelussa niin keskittymään tai niin kun täysin siihen toiseen henkilöön vai tarviksä kuitenkin siihen niinku joku kännykkä, josta pystyt selata jotakin tai sitten jotain vastaavaa.

San

Niin ja tuohon mä haluaisin sanoa vielä, että se on tosi ärsyttävää, jos sä oot vaikka kahvilla sun kaverin kanssa ja sitten se toinen vaan kännykäl selailee jotain kännykälle. Sä yrität ottaa kontaktia ja jutella sen kanssa niin se on kyl tosi joo.

Tuukka

Joo joo siis joo tää on niinku. Mulla on mulla tulee. No siis mun menneisyyden joistain parisuhteista tällainen, että mä oon ollut kummallakin puolella, että mä oon ollut niinku myös se selaaja ja sitten myös niinku että se toinen henkilö on jossain kyllä jossain kahvilla tai jossain niinku selaillut tällä näin, että ei tuntunut että se on läsnä ja mä tiedän että mä oon itsekin tehnyt sitä ja kyllä se oikeasti vaikuttaa tosi paljon siihen niinku että se toinen ei tunne että sillä nn niinku niin paljon väliä, sillä se on siellä.

San

Ja se on kyllä tosi surullista, koska esimerkiks menee vaikka ulos ja näkee pariskuntia jossain ravintolassa ja. Ne ne vaan. Molemmat on kännykällä. Se voi oikeasti tosi surullista. Aika surullinen näky.

Christian

On se on vaan, kun se ei itse. Keskustelu ei ole tarpeeksi mielenkiintoista

Tuukka

Niin, mutta tai vaan vaan vai sitten että onko vaan niinku tottunut semmoiseen dopamiini syöttöön, että semmoinen normaali human interaction ei niinku tunnu tää.

Christian

No niin sitten se ei anna niinku tarpeeksi anna mielihyvää niin sitä pitää sitten alkaa kompata jollakin

San

Ja mun tuli vielä. Mieleen yks juttu, että esimerkiksi vaikka jos mä chattailen jonkun kaa niin mulla on tosi helppo, vaikka avautuu ja kertoo mutta sitten. Jos livenä pitää. Pitää puhua syvällisemmin jutuista, niin silloin se menee. Tai siis se on paljon vaikeampaa.

Tuukka

No mä en tiedä onko toi ehkä ihan negatiivinen asia. Musta tuntuu, että toi voi olla ihan luonnollinen asia, että vaikka ajattelisi aikaa ilman tai ennen tälleen niinku jotain älypuhelimia niinku silleen et sä niinku kirjoitat sun ajatukset eikä silleen, että sä menet suoraan ääneen sanomaan niinku että se on. Se on muutenkin ihan luontaista paitsi, että niinku. Semmoisen sulkakynän ja ruttusen paperin sijasta sä kirjoitat niinku sille sulle kosketusnäytölle.

San

Joo ja tämmöinen kanta vielä, että palkitsemisjärjestelmä aktivoituu, kun esimerkiksi syömme harrastamme liikuntaa tai seksiä. Silloin aivot erittävät välittäjäaine dopamiinin dopamiinia ja koemme mielihyvää mielihyvän tavoittelun tarkoitus on ohjata meitä selviämisen kannalta hyödyllisen toimintaan.

Tuukka

Kyllä. Kyl mä oon niinku ihan samaa mieltä, että onkohan tää että voin niinku silleen tai että tämä teksti saa minut ajattelemaan, että kyllä tuo käy järkeen.

Christian

Juurikin näin.

San

Mitä mieltä sä oot Christian?

Christian

Samaa mieltä. Emmää niin.

Tuukka

Mutta mitä se niinku tarkoittaa tässä meidän. Kontekstissa on, että niin kun se dopamiinin suuntaus ehkä suuntautuu vähän niinku semmoiselle huonoille asioille. Ettei se ole välttämättä ole hyödyllistä meille. Tietenkin me saadaan tietoa siitä puhelimista, mutta kuinka paljon siitä on niinku valeuutisia tai soopaa niinku jotain fiktiota tämmöisessä niinku silleen mitä pitäisi kuluttaa silleen kulttuuri-mielessä eikä sillee 8 tuntia päivässä.

Christian

Vai pitäisikö meidän niinku alkaa gatekeeppaamaan näitä dopamiini lähteitä, että ainoastaan tästä asiasta ja tästä asiasta ja tästä asiasta on laadullisesti hyvä saada dopamiinia, mutta esimerkiksi tiktokista ja vastaavasta, et saa ollenkaan?

Tuukka

No mutta periaatteessa tietyllä tavalla voi sanoa, että on niinku hyviä asioita, jos se edistää sun terveyttä, niin sehän on niinku hyvä asia. Mutta että tietenkin kaikki voi mennä liiallisuuksiin, jos oot addiktoitunut, vaikka niinku siihen että saat dopamiinia liikunnasta, jossa menee semmoisiin niin kun suorituksiin, että niinku sä oikeasti vahingoitat sun kehoa. Etkä niinku silleen, että se paranisi niin sitten se menee niinku negatiiviseen, että kaikki kaikessa tai niinku ei kaikki kaikessa kaikki niin kun.

Christian

Joo se on se on ikuinen totuus. Joo että kaikki pitää ottaa niinku moderaatiossa että mitään ei saa olla niinku liikaa.

Tuukka

Kaikki kohtuussa

Christian

  1. No ihan sama

Tuukka

Joo ei siis mä sanoin väärin

Christian

Aa okei joo anteeksi

Tuukka

Jatka vaan.

Christian

Öö… noh, sain sain tärkeimmän asian sanottua joo jees

Tuukka

Pitäisikö meidän tähän loppuun vielä vetää joku yhteenveto nytten tässä näin, että niinku mikä meidän viesti olisi, niin meille rakkaille opiskelija-ystäville.

Christian

Öö. Ajatelkaa sitä, että niin kun teidän toimintaanne ja itseänne esimerkiksi, vaikka kriittisesti.

Tuukka

Mmm. Joo. hyvä vinkki. Mä sanosi-

Christian

Että se tulee luontaisesti mun mielestä myös niinku iän mukana, mutta niin kun ihan niinku hyvä niinku välillä alkaa niinku pohtimaan, että niinku mitä sinä oikeasti teet ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla?

Tuukka

Mmm. Mä sanoisin vinkiksi vielä niinku tälleen näin, että laittakaa se puhelin vaan pois tai niinku niinku mä meen tuon Christianin jutun kautta, että huomatkaa se teidän heidän oma juttunne. Esimerkiksi noh, Mä sanoisin, että mulla on se ensimmäinen askel ja Sanilla myös, että me huomataan se meidän oma käytös niinku sillee, että kyllä siinä nyt on jotain vikaa jos me niinku jäädään koukkuun siihen ja se on ensimmäinen askel, että tiedostaa sen, että niinku okei tää on niinku ehkä niinku tämmöistä turhaa selailua ja tälleen näin ja nyt pois ja sillee vähän niinku pakottaa itsensä samalla tavalla niinku pitää pakottaa monia muita asioita kun väsyttää hirveästi ja aamulla sängyssä niin joskus on vaan pakko nousta.

Christian

Se on totta. Mä oon ylpeä siitä mun taidosta, että mä pystyn, jaksan nousta aamulla sängystä.

San

Joo no tota.

San

Oon samaa mieltä kyllä. Että vähentäkää sitä ruudun käyttöä ja nukkukaa hyvin ja ja. Niin panostakaa ihmissuhteisiin. Se on kyllä tosi tärkeätä.

Christian

Se voi olla sinänsä niinku kivaa myös sitten, jos oikeasti saa jotain dopamiiniä, kun sä oot niin kun viimeiset 3 tai 4 tuntia oikeasti tehnyt jotain, joka ei ole hauskaa niin mun mielestä se on myös sitten se hetki, kun sulla on niinku oikeasti sitten on jotain joka joka on kivaa tehdä niin sitten se on niinku palkitsevampaa kun sä saat niinku tehdä sitä jonkun niin kun epämukavan asian jälkeen. Koska muuten sä totut siihen hyvään tunteeseen ja sitten se ei enää tuota sulle enää niin hyvää fiilistä.

Tuukka

Se olisi niinku ihan. Sikahyvä pointti myös kyllä. Joo, mutta me kiitämme siitä, että olette kuunnelleet meidän pöpinöitämme.

Christian

Jumankekka oollaaks päästy loppuun asti.

Christian

HOULIIII

Tuukka

Kiitos ja tervetuloa seuraavaan jaksoon Hyvinvointi Vaakalaudalla lavalla laakavaudalla.

Kaarina

Tämä oli Hyvinvointi Vaakalaudalla -podcast, kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti käyt myös kuuntelemassa sosionomi opiskelijoiden podcast sarjan loputkin jaksot. Minä olen karina björninen, muista pitää itsestäsi huolta, jottei sinun hyvinvointi joudu vaakalaudalle.

Lähteet

https://www.linkedin.com/posts/paivarinta_mielihyv%C3%A4-on-liian-saatavilla-aivojemme-activity-7092071306711420929-6gNK?trk=public_profile_like_view

https://yle.fi/a/3-10862591

https://mielenihmeet.fi/kuinka-tiktok-vaikuttaa-aivoihin/

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021062016439

Aiheeseen liittyvää