Yrittäjätreffit tradenomiopiskelijoille

Käytännön tekijät ovat aarteita. Heidän kokemuksensa ja näkemyksensä avaavat maailmaa yleensä aivan eri tavalla kuin teoreettinen tieto, jota kirjoissa on tai jota sovelletaan jollakin kurssilla johonkin käytännön tehtävään. Meille tarjoutui tilaisuus kuunnella neljän yrittäjän tarinaa maaliskuisena iltapäivänä 8.3.2022, kun vieraaksemme Vaasan ammattikorkeakoululle saapuivat neljä yrittäjää Kyrönmaalta kertomaan oman yrittäjyystarinansa. Vierailu mahdollistui Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa N.Y.K. -hankkeen siivittämänä. Ja koskapa tilaisuus nauhoitettiin Instagram Live toiminnolla, pääsi siihen osallistumaan myös verkossa.

TEKSTI | Margit Mannila & Vilma Säteri
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022031022944

Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa -logo.

Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa N.Y.K. -hanke on Isonkyrön, Vähänkyrön ja Laihian Yrittäjien Leader-rahoituksen saanut hanke. Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten yrittäjyyttä Kyrönmaan alueella jalkautumalla nuorten pariin ja edistämällä yrittäjyyskasvatusta osallistavin sekä toiminnallisin keinoin. Kohderyhmänä hankkeessa ovat 15–35-vuotiaat Kyrönmaalla asuvat nuoret, mutta verkostojen ja hankeviestinnän toivotaan yltävän myös Kyrönmaan rajapinnoille (Seinäjoki-Vaasa) asti. Maantieteellisesti Kyrönmaa alue sijaitsee Vaasan ja Seinäjoen välissä. Hanke läpileikkaa sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan maakunnat ja näin molemmissa maakunnissa voidaan hyötyä hankkeesta.

Kun saimme päivän sovittua, ryhtyi hankekoordinaattori Vilma kartoittamaan, ketkä pääsisivät paikalle. Mukaan lähtikin oikein mainio joukko yrittäjyysiältään erilaisia yrittäjiä. Paikalla oli niin kokeneita konkareita kuin yrittäjyyden alkutaipaleella olevia yrittäjiä.

Jonna Kovala, Sanna-Kaisa Mäkelä, Antti Romu ja Mika Tenetz antoivat kallisarvoista aikaansa meille. Esittelemme yrittäjät tässä hieman tarkemmin.

Vähäkyrö: Jonna Kovala on kosmetologi ja jalkahoitaja. Kovalan yritys tarjoaa jalka-, vartalo- ja kasvohoitoja. Kovala on Vähänkyrön Yrittäjien puheenjohtaja, Vähänkyrön vuoden yrittäjä 2020, sekä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden maakunnallinen yksinyrittäjä 2018. Toimipisteet Vähässäkyrössä ja Vaasassa. https://www.jonnakovala.fi/ 

Laihia: Sanna-Kaisa Mäkelä on lifestylevaatemerkki NUUKA Clothing:in yksi kolmesta perustajajäsenestä. https://nuukaclothing.com/. Lisäksi Mäkelä on markkinointialan yrittäjä yrityksessä Luova toimisto Mialo. https://mialo.fi/

Isokyrö: Antti Romu on Retail Soft Consulting – RSC Oy:n toimitusjohtaja. RSC tarjoaa muun muassa myymälä- ja kassajärjestelmiä, IT-ratkaisuja ja -ohjelmistoja sekä tietotekniikkalaitteita. Toiminta-alueena on koko Suomi. https://www.rsc.fi/ 

Isokyrö: Mika Tenetz on yrittäjä yrityksessä Agape-valmennus. Kyseinen yritys tarjoaa muun muassa alihankintana Nuotti-valmennusta, terapiapalveluita, työnohjausta sekä muksuoppimenetelmää. https://agapevalmennus.fi/

Oli mielenkiintoista, että jokaisen tausta oli täysin erilainen ja luonnollisesti aloitustarinat olivat erilaisia. Lähtökohtien erilaisuudesta huolimatta tarinoista ja ajattelusta löytyi yhteneväisiä piirteitä. Poimimme tähän muutamia:

  • Alkusykäyksen yrittäjyyspolulle oli monelle antanut ajatus, että minä tekisin tämän asian aivan eri tavalla, paremmin, nopeammin tai asiakasystävällisemmin.
  • Luottamus syntyy, kun myyt tuotteen tai palvelun asiakkaan tarpeista käsin. Silloin asiakas kertoo sinusta ja tarjoamastasi palvelusta myönteisesti myös muille.
  • Katso edellinen kohta: puskaradio on merkittävässä roolissa. Se on tärkeämpi kuin nettisivut. Verkostoituminen ja yhteistyökuvioiden rakentaminen ovat tässä avaintekijöitä.
  • Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa. Jos yrittäjä on mukana jossakin kanavassa, kanavaa pitäisi muistaa päivittääkin säännöllisesti. On kuitenkin hyvä muistaa, että sosiaalista mediaa käytetään viihtymistä varten. SOME-markkinoinnin tulee siis olla yrityksen jokapäiväiseen toimintaan liittyvää, mutta kevyttä.
  • Jokainen korosti oman jaksamisen merkitystä. Loman pitäminen on jaksamisen näkökulmasta avaintekijä – yrittäjän ei tarvitse eikä pidä työskennellä 24/7.
  • Vapaat viikonloput ja riittävä uni auttavat jaksamisessa.
  • Yrittäjyyden yksi perusparadoksi on, että yrittäjällä on vapaus tehdä mitä haluaa, mutta hän ei voi kuitenkaan tehdä mitä haluaa.
  • Yrittäjyyden muotoja on erilaisia. Itseään ja omaa intohimoaan voi toteuttaa myös sivutoimisena yrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Myöskään toiminimen perustamista ei kannata pelätä – siinä askarruttavat kysymykset selviävät aina kysymällä.

Yrittäjyydessä koukuttavat vapaus, luovuus ja mahdollisuus onnistumiseen. Ja tietysti se, että saa keskittyä siihen, mikä todella kiinnostaa. Yrittäjät tunnistivat itsestään piirteitä, jotka liittyvät ratkaisukeskeisyyteen, joustavuuteen ja empaattisuuteen. Onnistumiset ja positiivinen palaute asiakkaalta palkitsevat. Lopuksi Antti Romu totesikin, että olemme kaikki oman elämämme yrittäjiä, vaikka emme koskaan yritystunnuksella ryhtyisikään toimimaan.

Kiitämme mukana olleita yrittäjiä. Ette arvaakaan, kuinka tärkeää työtä teette. On timanttia saada käytännön tekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia.

Jatkoa seuraa syksyllä. Olemme jo alustavasti suunnittelemassa syyslukukauden perinteistä yrittäjyysiltapäivää, jossa Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa N.Y.K. -hanke on aktiivisesti mukana.

Aiheeseen liittyvää