Sosionomiopiskelijoiden unohtumaton viikko Belgian Antwerpenissä

TEKSTI | Riku Niemistö, Susanna Weber, Kiia Kylkisalo, Laura Hartikainen, Anni Mäkelä, Milla Halla-aho, Sa Myer Oo ja Isabella Jääsvuo
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052447462

Kuusi Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) sosionomiopiskelijaa sekä kaksi opettajaa osallistui huhtikuussa viikon mittaiseen Erasmus BIP-ohjelmaan Belgian Antwerpenissa. Ohjelmaan osallistui opiskelijoita vaasalaisten lisäksi Belgiasta, Saksasta ja Norjasta. BIP on lyhenne sanoista Blended Intensive Program, kasvokkain opiskelun lisäksi siihen tulee sisältyä myös verkossa tapahtuvaa opiskelua. Ennen matkaa meillä olikin kolme luentoa Teamsin kautta, jossa pääsimme tutustumaan viikon teemaan sekä muista maista mukana oleviin opiskelijoihin. Belgian toiseksi suurin kaupunki Antwerpen ja VAMKin pitkäaikainen partnerikorkeakoulu Thomas More tarjosivat upeat puitteet yhteiselle opiskelulle.

Antwerpenin kuninkaallinen taidemuseo

Viikon teemana haavoittuvaiset lapset ja nuoret

Pääsimme viikon aikana oppimaan luentojen ja vierailujen kautta valtavasti työskentelystä haavoittuvien lasten ja nuorten parissa. Teimme vierailuja erilaisiin paikkoihin, joissa työskennellään nuorten kanssa sekä kuulimme kokemuksia muun muassa sijaisperheenä toimimisesta. Vierailuista opimme paljon heidän toimintatavoistansa sekä löysimme kehittämisen kohteita Suomeen. Työskentelimme läpi viikon pienryhmissä, jotka oli jaettu osallistuvien maiden kesken. Pienryhmäkeskustelut sekä työskentely yhdessä oli todella antoisaa ja keskustelut lisäsivät ammatillista osaamistamme. Oli upeaa päästä keskustelemaan opituista asioista muiden kanssa. Viikko oli kokonaisuudessaan opettavainen ja avartava. Saimme myös paljon uutta tietoa sekä perspektiiviä omaa ammatillista kasvuamme ajatellen. Opimme, että on monta tapaa ajatella ja tehdä työtä, kunhan muistaa myös kunnioittaa muita ihmisiä.  Huolimatta siitä, että olimme kaikki eri maista ja taustoista niin meitä kuitenkin yhdisti halu seistä ihmisarvon ja ihmisten puolella. Pääsimme myös näkemään sekä kuulemaan, miten belgialaiset tekevät työtä haavoittuvaisten lasten ja nuorten parissa. Opimme, että aikuisen turvallisella läsnäololla on suuri merkitys, kun puhutaan haavoittuvaisista lapsista tai nuorista. Korjaavien kokemusten sekä uusien taitojen myötä haavoittuvaisesta nuoresta voi kasvaa resilientti aikuinen, jolla on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua sekä pärjätä elämässä. Käsitteinä haavoittuvaisuus, intersektionaalisuus sekä resielienssi jäivät vahvasti mieleemme.

Oppimista yhdessä, itsestä ja muista

Uudessa toimintaympäristössä oleminen uusien ihmisten seurassa käyttäen vierasta kieltä oli opettavainen kokemus. Koimme viikon erittäin antoisaksi ja opettavaiseksi, mutta myös todella intensiiviseksi. Huomasimme, miten paljon voimavaroja vie käyttää vierasta kieltä, kun itsensä ilmaiseminen on haastavampaa ja aina ei löydy ajatuksille ja tunteille sanoja. Koska olimme kaikki samassa tilanteessa, yhdisti se meitä opiskelijoita yhteen hyvin. Kaikki olimme matkassa avoimin mielin ja sen ansiosta olimme valmiina vastaanottamaan uusia kokemuksia ja oppimaan niistä. Pystyimme viikon aikana luottamaan toisiimme ja jakamaan myös henkilökohtaisia asioita keskenämme. Koimme niin opiskelun koulussa kuin myös keskustelut vapaa-ajalla opettavaisiksi.

Ammatillista kasvuamme ajatellen matka oli todella antoisa ja meistä oli mielenkiintoista vertailla maiden, opintojen ja kulttuurien välisiä eroja. Koska kaikki olivat sosiaalialan opiskelijoita ja jokainen tuli hieman erilaisista taustoista erilaisten kokemusten kanssa, olivat keskustelut niin koulussa kuin vapaa-ajallakin aivan mahtavia! Matkalla oppimamme asiat ovat jotakin sellaista, joita ei voi vain googlata tai oppia kotimaassa. Ne täytyy kokea. Vieraaseen maahan ja tuntemattomaan ympäristöön lähteminen 30 täysin uuden ihmisen kanssa, vieras kieli ja vaihtelevat koulupäivät. Tällaisessa ympäristössä saa mahdollisuuden tutustua itseensä aivan uudella tavalla. Koemme, että olemme saaneet uudenlaista varmuutta ammatillista kasvuamme ajatellen ja käsityksemme muiden maiden sosiaalialan työstä on laajentunut. Jokaisella meistä oli oma henkilökohtainen matka, mutta kaikki me opimme, että itsensä haastaminen ja oman mukavuusalueensa ulkopuolelle meneminen todella kannattaa.

Tulevaisuudelle silmiä avaava kokemus

Voimme todeta, että päätös hakea mukaan BIP-ohjelmaan oli ehdottomasti yksi elämämme parhaimpia päätöksiä, vaikka ajatus aluksi pelottikin meitä. Kohtaamiset sekä keskustelut uusien ihmisten kanssa olivat opettavaisia ja merkityksellisiä, jotka varmasti kantavat meitä tulevaisuudessakin. Tällainen yhteistyö muiden maiden kanssa haastoi meitä opiskelijoita ajattelemaan laajasti eri näkökulmista, koska globaali näkökulma oli koko ajan läsnä. Koimme, että positiivinen ja onnistunut kokemus vahvisti meitä ihmisinä, mutta myös tulevina sosiaalialan ammattilaisina. Opimme, että pelosta huolimatta kannattaa itseään välillä haastaa, nyt meillä on ikimuistoinen oppimismatka ja kokemus repussamme.

Tiivis BIP-viikko antoi jokaiselle omaa henkilökohtaista perspektiiviä omaa tulevaisuutta ajatellen. Saimme inspiraatioita ja selkeämpää näkemystä sille, mitä kukin tulevaisuudelta haluaa. Viikko tarjosi esimerkiksi inspiraatioita tulevia harjoittelupaikkoja ajatellen tai siihen, mihin haluaa suuntautua ammattilaisena. Muutamille myös tämä lyhyt kokemus antoi rohkeutta ja varmuutta lähteä mahdollisesti tulevaisuudessa pidemmäksi ajaksi esimerkiksi vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Ajatuksia erityisesti vahvisti sosiaalialan kentällä fyysisesti vierailu sekä ihmiset, jotka jakoivat omia henkilökohtaisia kokemuksiaan työstään. Matka Belgiassa antoi kaikille jonkinlaisen käsityksen itsestään ja mitä itse haluaa omalla polullaan. Oli oma tilanne mikä tahansa – tämä kokemus avasi silmiä niille, jotka vielä hakevat omaa polkuaan tai niille, jotka jo tietävät mitä haluavat. Olemme kiitollisia tästä mahdollisuudesta!

Yhteistyö jatkuu – ensi vuonna Vaasassa!

VAMKin sosionomikoulutus on ollut mukana Erasmus IP -ohjelmissa vuodesta 2012 lähtien. Antwerpenin toteutus oli toinen tästä nelivuotisesta ohjelmasta, jossa intensiiviviikko toteutetaan vuorovuosin kussakin osallistujamaassa. Opettajien näkökulmasta yhteisopettajuus ja viikon ohjelma ovat hioutuneet, kun olemme oppineet tuntemaan toisiamme paremmin. Thomas More on VAMKin pitkäaikainen kumppani ja sosiaalialan kollegoista on tullut ystäviä, joiden kanssa pidetään yhteyttä ympäri vuoden. Yhteisiä intensiiviviikkoja jatkettiin jopa korona-aikana, jolloin matkustaminen ei ollut mahdollista. Saksan Vechta ja Norjan Stavanger ovat uusia kumppaneita, joiden kollegoilta on ollut ilo oppia jo paljon. Suunnitteilla on muun muassa yhteistä pienimuotoista tutkimusta ja artikkelin kirjoittamista. Tämän vuoden järjestelyt olivat kiitettävät, opiskelijat asuivat kaikki samassa hostellissa, jossa oli hyvät yhteiset tilat viettää yhteistä aikaa. Yliopistokampus oli lähellä ja monikulttuurinen Antwerpen tarjosi runsaasti opintokäyntimahdollisuuksia sekä vapaa-ajan opiskelijaelämään liittyviä elämyksiä. Ensi keväänä järjestämisvastuussa on VAMK ja saamme vieraaksemme opiskelijaryhmät Belgiasta, Norjasta ja Saksasta. Lämpimästi tervetuloa VAMKiin!

Aiheeseen liittyvää