Sairaanhoitajaopiskelijat järjestivät Mielenterveyspäivän Vamian opiskelijoille

TEKSTI | Heli Huhta
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022032324638

Vaasan ammattikorkeakoulun toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelmaan sisältyvät Projektiosaamisen opinnot. Opintojaksolla opiskelijat oppivat hahmottamaan, mikä on projekti ja miten erilaisten projektien aiheita voidaan ideoida. Opiskelijat saivat käsityksen projektin elinkaaresta, siitä miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja lopuksi arvioidaan. Opiskelijat laativat omille projekteilleen toteutussuunnitelman ja kirjoittivat lopuksi projektistaan loppuraportin. Mahdolliset riskit tuli myös arvioida SWOT-analyysiä apuna käyttäen. Projektipäälliköt vastasivat projektien etenemisestä, aikataulussa ja budjetissa pysymisestä.

Osana Projektiosaamisen opintoja 18 sairaanhoitajaopiskelijaa toteutti Mielenterveyspäivän Vamian opiskelijoille. Idea yhteistyöstä lähti Vamialta. Heillä oli toiveena, jos voisimme toteuttaa teemapäivää esimerkiksi opiskelijoiden yhteisöllisyyden vahvistamisesta tai mielenterveystaitojen tukemisesta ja edistämisestä. Tästä sairaanhoitajaopiskelijoiden ideoimana syntyi Mielenterveyspäivä. Sairaanhoitajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat päivän 3-4 hengen ryhmissä, jolloin päivään saatiin viisi erilaista aihetta mielenterveyden ympäriltä.

Mielenterveyspäivä toteutettiin helmikuussa 2022. Päivään osallistui yli 60 Vamian opiskelijaa. Mukana olivat mm. lähihoitaja-, matkailualan- ja media-alanopiskelijat. Päivä toteutettiin terveysturvallisesti etäyhteydellä Zoomissa.

Mielenterveyspäivä alkoi aiheeseen johdattelevalla hauskalla Kahoot-kyselyllä, jossa kysyttiin millaisia kokemuksia Vamian opiskelijoilla on ollut etäopiskelusta ja millaisia tuntemuksia heillä oli koronosta. Kyselyssä vastauksista muodostui mm. sanapilviä.

Päivä jatkui sairaanhoitajaopiskelijoiden pitämällä luennolla Tietoa ahdistuksesta, jossa oli hyödynnetty myös Kahoot-sovellusta. Lisäksi opiskelijat esittelivät erilaisia verkosta löytyviä oma-apu nettisivuja, joista voi saada apua ahdistukseen.

Päivän aikana kerrottiin tärkeää tietoa ahdistuksesta ja sen erilaisista ilmenemismuodoista. Jokainen voi olla joskus tilapäisesti kokea ahdistuneisuutta. Ja se on ihan normaalia. Pitkäaikainen ahdistuneisuus vaatii hoitoa. Sairaanhoitajaopiskelijat antoivat käytännön vinkkejä, miten ahdistusta voi kotikonstein hoitaa ja lieventää. Helpot hengitysharjoitukset voi jokainen toteuttaa missä ja milloin vain. Huolehtimalla riittävästä unesta ja levosta, hyvästä ravinnosta ja ruuasta, ihmissuhteista ja tunteista, liikkumisesta ja kehon kuuntelusta sekä vapaa-ajasta ja luovuudesta voimme vaikuttaa oman mielenterveytemme ja jaksamiseemme. (Mieli.fi.)

Päivässä oli mukana myös kokemusasiantuntija, joka kertoi omista kokemuksistaan, miten pienet asiat tai ihmisten teot voivat vaikuttaa muihin ihmisiin sekä positiivisesti että negatiivisesti (sanat, ilmeet, eleet, teot). Kokemusasiantuntija halusi korostaa sitä, miten meistä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa läheistemme kokemaan ahdistuneisuuteen.

Yhden ryhmän tavoitteena oli tuoda mielenterveyspäivässä esille se, miten jokainen voi lievittää stressiä yksinkertaisilla rentoutumisharjoituksilla. Taito rentoutua on tärkeä osa oman mielenterveyden ja hyvinvoinnin hoitoa. Rentoutumisen avulla voi lievittää esimerkiksi ahdistuneisuuden tunnetta. Sairaanhoitajaopiskelijat ohjasivat osallistujille rentoutumisharjoituksen, jonka jokainen teki itsenäisesti joko kotona tai luokassa. Mielenterveyspäivä päättyi loppukyselyyn, jossa kysyttiin, miten päivään osallistujien mielestä päivä oli sujunut ja olivatko he oppineet jotain uutta. Sairaanhoitajaopiskelijat ainakin oppivat ottamaan projektin haltuun ja saivat arvokasta kokemusta yhteisen tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta.

Aiheeseen liittyvää