Kohti tavoitteita, tiedolla johtaen

TEKSTI | Elina Martin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021120859571

Tiedolla johtamisessa on kysymys oikeaan tietoon perustuvasta päätöksenteosta. Arvailut voi jättää sikseen, kun faktat ovat tiedossa. Meillä VAMKissakin kerätään kehittämisen kannalta olennaista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on sekä tiedon tuottamista että sen hyödyntämistä suunnittelussa, tulevan ennakoinnissa ja päätöksenteossa.

Koska tiedolla johtaminen perustuu toteutuneisiin tuloksiin, on lähtökohta kehittämiselle selkeä ja on helppo valita työkalupakista juuri kyseiseen  tilanteeseen parhaiten sopivat työkalut. Kun käytössämme ovat oikeat tiedot toteutuneesta ja ymmärrys siitä, mikä on toiminut ja mikä ei, voimme muuttaa toimintaa – nopeastikin. Päätökset on helpompi kohdentaa tarkoituksenmukaisesti ja tuloksemme kehittyvät oikeaan suuntaan.

VAMKissa ammennetaan tietoa päätöksenteon tueksi palautteista sekä PowerBi-raportointityökalun eri lähteistä noutamasta toiminnallemme keskeisistä tiedoista. Ylin johto määrittelee toimintasuunnitelman pohjaksi seuraavan vuoden tavoitteet. Ne jaetaan edelleen yksiköille ja tavoitteista informoidaan meitä jokaista. Myös tulosten saavuttamista seurataan yksiköissä pitkin vuotta.

Tiedolla johtaminen vaatii organisaatiolta kykyä kehittyä ja ottaa ketterästi käyttöön uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta voimme onnistua tiedolla johtamisessa, on tärkeää, että me kaikki otamme yhteiset tavoitteet osaksi omaa työtämme ja koemme aidosti hyötyvämme parantuneista tuloksista. Mm. koulutuksissa on avoimesti yhdessä pohdittu erilaisia ideoita, joilla yksikön tuloksia voi parantaa. Lähiesimiehillä on tärkeä rooli, koska he ovat näitä keskusteluja kehittämisideoista omien joukkojensa kanssa käyneet.

Keskeistä on, että tulosta tehdään yhdessä, mutta jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa tuloksiin.

Jo nyt voi huomata, että tiedolla johtaminen motivoi meistä yhä useampia. Se on nähtävissä vaikkapa julkaisujen määrän huimana kasvuna tai opettajatiimien yhteisinä pohdintoina mm. keinoista sujuvoittaa opinnäytetyöprosessia ja opiskelijan valmistumista.  Kasvava joukko vamkilaisia on ottanut tavoitteet omakseen; he kirjoittavat aktiivisesti julkaisuja ja innostuvat vaikkapa hanketyöstä. Jokainen voi vaikuttaa ja motivoihan se, kun näkee, että voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa tuloksiin. Tiedolla johtaminen haastaa jokaisen vamkilaisen.

Aiheeseen liittyvää