Henkilöbrändi YouTubessa

TEKSTI | Emilia Tornikoski ja Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024062456872

Emilia Tornikoski tutki opinnäytetyössään henkilöbrändin rakentamista ja ansaintaa Youtubessa. Henkilöbrändi on mielikuva henkilön persoonasta, käyttäytymisestä ja ulkonäöstä. Tubettajan brändi kuvastaa sitä, millaisena tubettaja nähdään. Siihen vaikuttavat tubettajan puhe, olemus ja ulkonäkö. Henkilöbrändin muodostaminen on tärkeä osa tubettajan työtä ja sen rakentamiseen kannattaa panostaa. Henkilöbrändi ei rakennu yhdessä illassa, vaan se vaatii säännöllistä tekemistä. (Kortesuo 2018, 166.)

Tubettajan brändin rakentamisessa on tärkeää seurata omia unelmia, sekä tavoitteita. Saavutuksia ei voi koskaan olla liikaa. Tubettajana on hyvä miettiä omia arvoja ja mitä haluaa tuoda esille. Jos haluaa tuoda esille ammattimaisuutta tai omaa työnkuvaa, olisi tärkeää panostaa siisteyteen ja siihen mitä sanoo. Katsojat ovat fiksuja ja kuulevat kaiken. Itseensä tutustuminen on tärkeää, sillä hyvällä itsetuntemuksella ja minäkuvalla pääsee pisimmälle. Näiden asioiden kautta syntyy henkilöbrändi, jota voi lähteä rakentamaan tulevaisuutta varten. (Hietanen 2021; Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, 44–51.)

Tubettaja voi lähteä rakentamaan omaa brändiä omalla kanavallaan YouTubessa. YouTube on videopalvelukanava, jonne jokainen voi ladata omaa sisältöä. YouTube on suosittu sosiaalisen median kanava ja se suosii videoita, joissa on paljon katselukertoja, jolloin video saattaa nousta YouTuben etusivulle. Tällöin mahdolliset katsojat löytävät haluamansa kanavan helpoiten. Houkutellakseen katsojia tubettajan kannattaa tehdä videoita säännöllisesti. Videoiden pitkäjänteinen tekeminen palkitsee myöhemmin. Tubettajan on tärkeä ylläpitää omaa kanavaa ja katsojia, koska siitä on silloin eniten hyötyä ja se kasvattaa tubettajan brändiä. (Pönkä 2015, luku “YouTube”.)

Tubettajan tulot

Tubettaja tekee videoita työkseen ja ansaitsee niistä elannon. YouTube tarjoaa siihen mahdollisuuksia. Päätulonsa tubettaja ansaitsee YouTuben mainostuloista, jotka koostuvat videon katselukerroista. Muita ansaintamahdollisuuksia on oma verkkokauppa fanituotteiden myyntiä varten. Tubettajat tekevät usein myös yritysyhteistyötä, jossa tubettaja mainostaa yrityksen tuotetta omalla kanavallaan ja saa siitä palkkion rahana tai tuotteena. Moni ei halua tehdä yhteistyötä sellaisen yrityksen kanssa, jonka tuotetta ei käyttäisi. Tubettajat pitävät eniten pitkäaikaisesta ja laadukkaasta yhteistyöstä, koska siitä tubettaja ja yritys saavat hyötyä eniten. (Chu, Arunasalam, Ozmen & Celik Z 2022. Luku 2; Halonen 2022.)

Tubettajan henkilöbrändi on parhaimmillaan silloin, kun henkilö on aito ja oma itsensä. Tubettajat kuvaavat pääosin omaa arkista elämää, jolloin se näkyy aitona ja myös vertaistukena katsojille. Videot ovat mielenkiintoisia, kun niissä on selkeä punainen lanka tai ne ovat samaistuttavia. Videon tekninen taso ei ole niinkään tärkeää. Video voi olla hyvä, kun siinä on esimerkiksi hyvä ääni.

Tubettajaksi voi ryhtyä kuka vain, mutta siihen täytyy olla halu ja kiinnostus. Videoita halutaan katsoa, kun ruudun toisella puolella on innostunut ja positiivinen henkilö.  Videoista voi myös huokua hieman huumoria. Tubettajan työtä haaveilevan on lähdettävä seuraamaan rohkeasti unelmia ja kokeilemaan uusia juttuja.

Lähteet
  • A., Arunasalam A., Ozmen M. O., & Celik Z. B. 2022. Behind the Tube: Exploitative Monetization of Content on YouTube. Usenix Security Symposium. Viitattu 31.1.2024. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/chu

  • Halonen, H. 2022. Aloita kaupalliset yhteistyöt näistä vaikuttajamedioista. Viitattu 16.2.2024. https://www.heidihalonen.fi/2022/06/aloita-kaupalliset-yhteistyot-naista-vaikuttajamedioista

  • Hietanen, E. 2021. Henkilöbrändäys opas unelmanrakentajalle. Viitattu 6.2.2024. https://www.elsahietanen.com/post/henkilobrandays-opas

  • Kortesuo, K. 2018. Sano se someksi (1+2=3): sosiaalisen median suuri laskuoppi. Helsinki. Kauppakamari.

  • Kurvinen J., Laine T., Tolvanen V. 2017. Henkilöbrändi: asiantuntijasta vaikuttajaksi. Helsinki. Alma Talent.

  • Pönkä, H. 2015. Sosiaalisen median käsikirja. Jyväskylä. Docendo.

Aiheeseen liittyvää